VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 6. april 2020. godine

  Mađarska državna blagajna – Sektor za penzijsko osiguranje je dostavio informaciju, kojom obaveštava svoje korisnike penzija sa prebivalištem u inostranstvu (Republika Srbija), da zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće obustaviti isplatu penzije zbog nedostavljanja povrde o životu. Redovna isplata penzija će se nastaviti i trajaće najduže još dva meseca po prestanku vanrednog stanja uvedenog u Mađarskoj.

  Nakon prestanka vanrednog stanja u Mađarskoj, Direkcija za isplatu penzija Mađarske državne blagajne, će korisnicima penzija ponovo, na adrese, poslati novo uverenje o životu, koje je potrebno popuniti, overiti i u naznačenom roku vratiti u Mađarsku, radi nastavka kontinuirane isplate penzija.
 • 6. april 2020. godine

  Prema informaciji koja je danas dobijena od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, nosilac penzijskog osiguranja Severne Makedonije neće vršiti obustavu isplate penzija svojim korisnicima koji nisu blagovremeno dostavili overenu Potvrdu o životu.

  Napomenuto je da je u slučaju smrti korisnika prava, neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije, odnosno Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije.
 • 6. april 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija,
  - Danska,
  - Mađarska,
  - Severna Makedonija

  Švajcarska i Slovačka obaveštavaju korisnike penzija da je potrebno da sami potvrde činjenicu života, dostavljanjem popunjenog uverenja putem elektronske pošte. Više o tome možete da pročitate na našoj strani Vesti.

  Francuska je, za sada, produžila rok za dostavljanje potvrda o životu za dva meseca.

  Takođe, prema obaveštenju Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja korisnici nemačke penzije kojima se penzija isplaćuje u Republici Srbiji, zbog nastale situacije nisu u obavezi da u 2020. godini dostave overenu Potvrdu u životu. Nemački nosioci penzijskog osiguranje će o tome, u narednom periodu, putem dopisa obavestiti svoje korisnike, što će putem veb stranice da uradi i Nemačka pošta, koja je zadužena za isplatu penzija. Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije.

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 3. april 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima koji penziju primaju iz Nemačke.

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) obaveštava korisnike nemačkih penzija o pojednostavljenom postupku za dostavljanje Uverenja o životu, odnosno da zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid-19 nisu u obavezi da vrše overu Uverenja o životu u 2020. godini.

  Osobe koje penziju primaju iz Nemačke, a žive u inostranstvu (Republici Srbiji), od svojih penzijskih fondova koji im isplaćuju penziju, u narednom periodu dobiće dopis, i Uverenje o životu , sa obaveštenjem da nije potrebna njegova overa od strane organa u zemlji prebivališta (Republici Srbiji). Isto obaveštenje se nalazi na internet strani Nemačke Pošte (Deutsche Post AG / Renten Service) i Nemačkih penzijskih osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Ukoliko je lice korisnik penzije iz inostranstva, a živi u Nemačkoj, na njegov zahtev, nemački penzijski nosioci će izdavati Uverenje o životu, iz napomenu: „Potvrda se izdaje na osnovu tekuće isplate od strane Deutsche Rentenversicherung ”.

  Pored navedenog, Nemačka pošta, kao isplatilac penzija, obaveštava da može doći do dužeg kašnjenja dostave čekova, licima koja svoje prinadležnosti primaju putem poštanskih čekova . Iz tog razloga podsećaju na mogućnost da se umesto čekova pređe na direktna plaćanja preko banaka. Više inforamcija o tome možete potražiti na sledećoj internet stranici Nemačke pošte /Penzijski servis:

  Uputstvo na nemačkom jeziku

  Uputstvo na engleskom jeziku

 • 3. april 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penziju primaju iz Francuske da je produžen rok za dostavljanje overene Potvrde o životu, za dodatna dva meseca.

  Lica koja su od isplatioca penzije iz Francuske dobili, na kućnu adresu, Potvrdu o životu koju je potrebno popuniti, overiti i vratiti francuskom nosiocu osiguranja, do sada su imali rok od 2 meseca da to urade.Ovaj rok je produžen za još dva meseca, a računa se od dana prijema Potvrde o životu.

  U navedenom periodu neće biti obustave isplate penzija iz Francuske.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penzije primaju iz Slovačke da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Slovačke Republike, možete sami da pošaljete traženo Uverenje, bez overe.

  To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša. Slovačka Republika će prihvatiti i Uverenja o životu koja su svojeručno napisana.

  Uverenje o životu možete poslati na sledeću adresu u Slovačkoj: podatelna@socpoist.sk

  Dodatne informacije možete potražiti na internet adresi organa za vezu Slovačke (Sociálna poistovna), koje će uskoro biti dostupne na engleskom i nemačkom jeziku:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na napred navedeni način.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji svoje starosne, porodične i invalidske penzije primaju iz Švajcarske da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Švajcarske Konfederacije, možete sami da pošaljete traženo uverenje, bez overe. To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša.

  Navedeni dokumenti se mogu poslati na nekoliko načina:

  elektronskom poštom:AVS-46@zas.admin.ch

  faksom: +41 58 461 97 05

  Dodatne informacije i eventualne konsultacije možete potražiti na sledećoj internet adresi: www.zas.admin.ch ili putem telefona +41 58 461 91 11.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na neki od napred navedenih načina.
 • 27. mart 2020. godine

  Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima penzije iz Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, imajući u vidu otežano odvijanje poštanskog prometa zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je pozvao navedene korisnike da podatke o visini isplaćene inostrane penzije u januaru 2020. godine (iz Republike Srbije ili iz neke druge države) dostave putem interneta, a u skladu sa uputstvom koje im je dostavljeno putem pošte, uz obrazac „Izveštaj o visini inostrane penzije“. Istovremeno slovenački Zavod je naveo da je dostava podataka putem interneta besplatna, sigurna i jednostavna i treba da omogući blagovremenu i nesmetanu isplatu godišnjeg dodatka.

  Korisnici koji na ovaj način dostave tražene podatke do 30. aprila 2020. godine isplatu mogu da očekuju do 30. septembra 2020. godine, a korisnici koji podatak dostave do 30. septembra 2020. godine isplatu godišnjeg dodatka mogu da očekuju do kraja 2020. godine. U slučaju da korisnici do 30. septembra 2020. godine Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije ne pošalju podatak o visini inostrane penzije, godišnji dodatak će biti isplaćen u najnižem iznosu, odnosno u visini pripadajućeg srazmernog dela.
 • 25. mart 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 25. februar 2020. godine

  U Bakuu je, u periodu od 18. do 20. februara 2020. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Azerbejdžan, gospodin Mustafa Abasbajli, savetnik ministra rada i socijalne zaštite stanovništva.

  Na sastanku su dve delegacije razmenile informacije o pravnim propisima u oblasti socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Nakon toga izvršena je detaljna analiza nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova. Dogovoreno je da se druga runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u drugoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma.
 • 31. januar 2020. godine

  Na poziv Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 30. i 31. januara 2020. godine, u saradnji sa Kancelarijom atašea za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, organizovana poseta gospodina Hans Aubauera, direktora Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti Republike Austrije - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), nadležnim institucijama za oblast socijalnog osiguranja u Republici Srbiji. Na sastancima su razmenjene informacije u vezi sa organizacijom institucija socijalnog osiguranja i njihovim nadležnostima i predstavljeni su zakonski sistemi socijalnog osiguranja i reformski procesi koji se odvijaju u Srbiji i Austriji. Sastanci su održani sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
  Dogovoreno je da se intenzivira saradnja institucija dve države u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti
 • 10. januar 2020. godine

  1. marta 2020. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2018 i u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine.
  Sporazum obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućava ostvarivanje prava iz ove oblasti u državama ugovornicama. Nadležan za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma, u Republici Srbiji je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Republici Grčkoj to Zajednički zavod socijalnog osiguranja (EFKA): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (telefon +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. januar 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine

  Obaveštavamo korisnike penzije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidskog osiguranja, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12. novembra 2019. godine, utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  Navedena presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je objavljena u „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, 11. decembra 2019. godine, pa se prema tome odredba člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primenjivati počev od 11. decembra 2019. godine.

  Imajući u vidu navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je, u skladu sa članom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju radi uspostavljanja isplate penzije, treba da podnesu zahtev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.

  Ovo obaveštenje se ne odnosi na korisnike porodične penzije i korisnike penzije po Zakonu o privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Informaciju o ovom obaveštenju možete pogledati i na veb stranici Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (www.fzmiopio.ba).

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE