VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 5. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 16. decembra 2019. godine u Užicu i 17. decembra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Užicu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Užice

  Plakat, Beograd
 • 4. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, održaće se 12. decembra 2019. godine u Nišu i 13. decembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore , u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Nišu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Niš

  Plakat, Beograd
 • 19.-21. novembar 2019. godine

  U Moskvi su, u periodu od 19. do 21. novembra 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije, u vezi sa pitanjima koja su se pojavila u sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, od njegovog stupanja na snagu 1. marta 2019. godine.

  Na razgovorima razmatrana su određena pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koja se odnose na ostvarivanje prava na penziju u obe države ugovornice i postupanje nadležnih nosilaca u određenim spornim situacijama. S tim u vezi postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu jednakom postupanju nosilaca obe države, uspostavljanju jedinstvene prakse i da olakšaju ostvarivanje prava osiguranicima i korisnicima prava. Zajednički je konstatovana potreba uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca i dogovoreni dalji koraci u cilju zaključivanja ovog dogovora.

  Nakon analize prethodnog perioda primene Sporazuma, utvrđena je i potreba izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca u cilju efikasnije primene Sporazuma.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Ruske Federacije potpredsednik Uprave Penzijskog fonda Ruske Federacije, gospodin Sergej Čirkov.
 • 7. novembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. i 6. novembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. novembar 2019. godine

  U Tunisu je, u periodu od 28. do 31. oktobra 2019. godine, održana druga runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Tunis u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Dve delegacije su izvršile detaljnu analizu nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova.

  Dogovoreno je da se treća runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u prvoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma i razmatranja odredaba Nacrta administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma.
 • 28. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 5. novembra 2019. godine, u Senti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Senti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat Senta
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Berlinu je, 17. oktobra 2019. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2018. i 2019. godini, i određeni termini i mesta održavanja dana savetovanja u 2020. i 2021. godini. Takođe je dogovoreno da se uvede novi vid saradnje između dve države - razmena stručnjaka, i u tom smislu dogovoreno je njihovo održavanje 2020. godine u Landshutu i 2021. godine u Beogradu.

  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Briselu (Kraljevina Belgija) je u periodu od 14. do 18. oktobra 2019. godine održan Svetski kongres za socijalno osiguranje i 33. zasedanje Generalne skupštine Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje (International Social Security Association – ISSA), na kome je učestvovalo preko 1200 učesnika iz 330 različitih organizacija, iz 140 zemalja sveta.

  U okviru petodnevnog rada održan je veliki broj sesija, panela i prezentacija, na kojima su predstavljeni pogledi država i institucija socijalnog osiguranja o mogućim pravcima rešavanje novih izazova u vezi sa digitalnom ekonomijom i novim oblicima rada, uslovljenih sve bržim tehnološkim, ekonomskim i demografskim promenama u svetu, starenjem stanovništva i drugim izazovima sa kojima se suočavaju sistemi socijalne zaštite država u svetu. Na kongresu su bili predstavljene organizacije i institucije sa svih kontitenata.

  U okviru kongresa dodeljene su povelje i plakete pojedincima i institucijama za doprinos koji su dali na unapređenju socijalne zaštite i promovisanju ideja ove najveće svetske organizacije u oblasti socijalnog osiguranja.

  Belgija, kao zemlja domaćin ovog velikog skupa, predstavila je svoj sistem socijalnog osiguranja i rešenja koje primenjuju njene institucije socijalnog osiguranja.

  Na kongresu su učestvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, kao pridruženog člana Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje i tom prilikom su ostvareni brojni međunarodni kontakti. Između ostalih, održan je sastanak direktora Zavoda gospodina Zorana Panovića sa Generalnim sekretarom Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje gospodinom Marcelo Abi-Ramia Caetano, na kome je razgovarano o mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje i organizovanja zajedničkih aktovnosti u narednom periodu.
 • 10. oktobar 2019. godine

  U Ljubljani su, 8. i 9. oktobra 2019. godine, u Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održaće se 15. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu i 16. oktobra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd

  Plakat, Novi Sad
 • 1. – 4. oktobar 2019.

  U Beogradu su, od 1. do 4. oktobra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca, za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti po njihovom stupanju na snagu.
 • 23. – 27. septembar 2019. godine

  U Varšavi, Republika Poljska, od 23. do 27. septembra 2019. godine održani su pregovori nadležnih ministarsta dve države, na kojima je razmatran nacrt novog sporazuma o socijalnom osiguranju, koji bi zamenio postojeću Konvenciju o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske iz 1958. godine. Na pregovorima je usaglašen određen broj članova novog sporazuma i dogovoreno je da se sledeća runda pregovora održi u Beogradu tokom 2020. godine.
 • 20. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 1. oktobra 2019. godine, u Lincu i 2. oktobra 2019. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Lincu, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Linc

  Plakat, Beč
 • 12. septembar 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 24. septembra 2019. godine, u Kraljevu i 25. i 26. septembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat, Beograd
 • 10. i 11. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 10. i 11. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Turske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Tom prilikom, imajući u vidu da se od početka primene sporazuma, kraja 2013. godine, nisu održavali razgovori organa za vezu, sagledavana su iskustva stečena u tom periodu i razmatrana su pitanja koja su se pojavila, a koja otežavaju njegovu efikasnu primenu. Razmenjene su informacije o zakonodavstvima dveju država, kao i ažurirane liste sa kontakt osobama za primenu Sporazuma i adresama organizacionih jedinica nadležnih nosilaca.

  Razgovarano je o postupku nakande troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Protokola o naknadi troškva zdravstvene zaštite.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Republike Turske direktor Direktorata za penzijsko osiguranje u Zavodu za socijalnu sigurnost, gospodin İsmail Yilmaz.
 • 10. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 17. i 18. septembra 2019. godine, u Zenici. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Zenici mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Zenica
 • 6. septembar 2019. godine

  U periodu od 27. do 29. avgusta 2019. godine, obavljena je ekspertska poseta delegacije Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt – PVA) rehabilitacionim centrima i specijalnim bolnicama u Republici Srbiji. Cilj posete bio je upoznavanje sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara u postupku lečenja i medicinske rehabilitacije osiguranika i korisnika penzija. Poseta predstavlja nastavak aktivnosti nadležnih institucija Republike Srbije i Republike Austrije, koje se sprovode od 2017. godine, a imaju za cilj uspostavljanje institucionalne saradnje i omogućavanje lečenja, rehabilitacije i oporavka austrijskih osiguranika i korisnika penzija u rehabilitacionim centrima u Republici Srbiji. Posetom su bili obuhvaćeni rehabilitacioni centri - Institut za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Specijalna bolnica „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 5. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj potpisali su Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca. Novi dogovor predviđa da će se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranika država ugovornica naknađivati u stvarnim iznosima, a ne plaćanjem mesečnih paušalnih iznosa. Ovakav način obračuna troškova će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

  Dve delegacije su razgovorale o nastavku rada na zaključivanju Protokola o elektronskoj razmeni podataka u oblaste zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Narodne Republike Kine. Delegaciju Narodne Republike Kine predvodio je gospodin Jia Huaibin, generalni direktor Uprave za socijalno osiguranje, dok je srpsku delegaciju, koja je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predvodio gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  Na sastanku su razmatrani postupci za primenu Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji treba da bude potpisan do kraja godine. Zajednički su dogovoreni trojezični obrasci koji će biti sastavni deo Administrativnog sporazuma, čime su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.

  Tokom rada, predstavnike Narodne Republike Kine pozdravio je gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo napredkom saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između dve tradicionalno prijateljske zemlje.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Ohridu, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, 20. i 21. juna 2019. godine, održan je 11. susret direktora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država nastalih na ppostoru bivše SFRJ. Navedenom skupu, kao gosti prisustvovali su i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i Instituta za socijalno osiguranje Republike Albanije. Učesnike je pozdravila ministarka rada i socijalnog osiguranja Severne Makedonije Mila Carovska.

  Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa sprovođenjem međusobno zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a odnose se na pitanja ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ponovnog obračuna penzija, elektronske razmene podataka i doneti su odgovarajući zaključci čijom realizacijom u narednom periodu treba da se obezbedi veća efikasnost u sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju u ovoj oblasti i brže ostvarivanje prava osiguranika i korisnika država ugovornica. Centralna tema ovog skupa je nosila naziv ''Perspektive kretanja broja penzionera u narednih deset godina'' u vezi koje je nakon iznetih prezentacija zaključeno da je migracija i demografija u državama sa područja bivše SFRJ ozbiljan i osnovni problem sa kojim se susrećemo i koje imaju ogroman uticaj na održivost penzijskih sistema i da se za navedene izazove mora pronalaziti adekvatan odgovor.

  Sledeći susreti će se održati 2020. godine u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • 12. i 13. jun 2019. godine

  U Bijeljini su, 12. i 13. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju i otežavaju primenu Sporazuma i postignuti su odgovarajući dogovori, koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje. Istovremeno su razmatrani i rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine održanih u periodu od 2015. do 2018. godine i dogovreno je da se dani savetovanja i u buduće održavaju dva puta godišnje, u organizaciji Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine.
 • 24. maj 2019. godine

  U Parizu su, u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u cilju stvaranja neophodnih uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, nakon njegovog stupanja na snagu, u smislu utvrđivanja adekvatnih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak). Francusku delegaciju predvodio je gospodin Philippe Sanson, direktor Centra za evropske i međunarodne veze u oblasti socijalnog osiguranja (CLEISS), a srpsku delegaciju gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru razgovora, 23. maja 2019. godine, održan je i poseban sastanak sa predstavnicima Nacionalnog fonda za starosno osiguranje (CNAV) - Direkcija za međunarodne odnose i Zavoda za penzijsko osiguranje i zdravlje na radu (CARSAT) nadležnim za lica sa prebivalištem u Srbiji, u cilju pojašnjenja načina postupanja u postupcima rešavanja zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.
 • 8. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 14. maja 2019. godine, u Budimpešti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Budimpešti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Budimpešta
 • 6. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, održaće se 14. maja 2019. godine u Leskovcu i 15. maja 2019. godine u Vranju. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Leskovcu, odnosno Vranju mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Leskovac

  Plakat, Vranje
 • 25. april 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 8. maja 2019. godine u Zagrebu i 9. maja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Hrvatskoj u maju mesecu, a u Srbiji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Zagrebu, odnosno Slavonskom Brodu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Zagreb

  Plakat, Slavonski Brod
 • 26. mart 2019. godine

  U Budimpešti su, 26. marta 2019. Godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja i međusobnoj komunikaciji u slučaju nastanka spornih situacija, kao i o postupku prijavljivanja članova porodice osiguranika sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Razmatrana su i pitanja u vezi sa međusobnom naknadom nastalih troškova zdravstvene zaštite.
 • 25. mart 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, održaće se 9. aprila 2019. godine u Kraljevu i 10. aprila 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu mesecu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat,Beograd
 • 8. mart 2019. godine

  U Beogradu je, u periodu od 4. do 7. marta 2019. godine, održana prva runda pregovora srpske i tuniske delegacije u cilju razmatranja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni određeni članovi Sporazuma i postignut dogovor da se druga runda pregovora na kojima će se razmatrati preostali članovi Sporazuma i Nacrt administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma održi u Tunisu, krajem 2019. godine.
 • 4. mart 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 19. i 20. marta 2019. godine, u Berlinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Berlinu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Berlin
 • 1. mart 2019. godine

  1. marta 2019. godine stupio je na snagu Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 19. decembra 2017. godine, u Moskvi (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 9/2018), čije se odredbe odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade troškova sahrane. Istovremeno sa Sporazumom, na snagu su stupili i Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, kao i Protokol organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma.
 • 22. februar 2019. godine

  U Beogradu je, 22. februara 2019. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, u čijem sastavu je od 1. novembra 2017. godine i Nacionalni zavod za penzijsko osiguranje Mađarske (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság). Na sastanku je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih u 2018. godini. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2019. i 2020. godini, kao i za isti period, termini ekspertske razmene stručnjaka između nosilaca penzijskog osiguranja dve države.
 • 18. januar 2019. godine

  Dana 17. januara 2019. godine, u Beogradu, potpisan je Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Penzijskog fonda Ruske Federacije, Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalne državne budžetske ustanove za medicinsko - socijalnu ekspertizu "Federalni biro medicinsko - socijalne ekspertize" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine i Administrativnog sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Zaključivanjem navedenih sporazuma i utvrđivanjem dvojezičnih obrazaca za njihovu primenu stvoreni su uslovi za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE