VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 5. decembar 2018. godine

  U Beogradu su, 5. decembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je zaključen novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji će biti u primeni od 1. januara 2019. godine, a postignuta je i saglasnost da se intenzivira saradnja na realizaciji elektronske razmene podataka u vezi sa obračunom troškova zdravstvene zaštite.

 • 26. novembar 2018. godine

  4. decembra 2018. godine u Beogradu će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
 • 22. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, od 20. do 22. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Italije u vezi sa primenom Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, na kojima su razmatrana otvorena pitanja i problemi koji se pojavljuju u primeni i dogovorena dalja saradnja u ovim oblastima.
 • 16. novembar 2018. godine

  U Beču je, 15. i 16. novembra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt), povodom pitanja uvođenja elektronske razmene podataka između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pored toga, predmet sastanka bilo je i pitanje pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija.
 • 8. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, 6. i 7. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatrano stanje međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu naknade troškova zdravstvene zaštite, kao i sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i s tim u vezi su postignuti dogovori o daljim merama koje je potrebno preduzeti u cilju stvaranja uslova za njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 26. oktobar 2018. godine

  U Pekingu su, u periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, održani pregovori između nadležnih ministarstava Republike Srbije i Narodne Republike Kine o zaključivanju Administrativnog dogovora za sprovođenje Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Tom prilikom dve strane su u potpunosti usaglasile i parafirale tekst administrativnog dogovora i istovremeno dogovorile nastavak razgovora u 2019. godini u Beogradu, na kojima će se utvrditi i usaglasiti dvojezični obrasci potrebni za primenu sporazuma i administrativnog dogovora i razmotriti i druga pitanja od značaja za sprovođenje sporazuma.
 • 25. oktobar 2018. godine

  U Ljubljani su, 23. i 24. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pitanja obračuna troškova zdravstvene zaštite nastali primenom Sporazuma i analizirane su sprovedene aktivnosti u vezi sa stvaranjem potrebnih uslova za zakljiučivanje dogovora o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja, i s tim u vezi postignuti su odgovarajući dogovori koji treba da doprinesu efikasnijoj primeni Sporazuma i lakšem i potpunijem ostvarivanju prava osiguranika.
 • 22. oktobar 2018. godine

  U Subotici će se, 6. novembra 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Subotica
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu su, 17. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je, pored problema i otvorenih pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja razmatrana i elektronska razmena podataka, i s tim u vezi postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu je, 16. i 17. oktobra 2018. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Zavodom za penzijsko osiguranje Austrije, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja održanih u 2017. i 2018. godini, kao i rezultati razmene ekspertskih poseta u 2017. i 2018. godini.
  Imajući u vidu da su ostvareni dobri rezultati zaključeno je da i ubuduće treba nastaviti sa organizacijom oba događaja u istim terminima, s tim u vezi, na sastanku su dogovorena mesta i termini održavanja za 2019. i 2020. godini.
 • 15. oktobar 2018. godine

  U Bijelom Polju 23. oktobra i u Podgorici 24. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijelo Polje i Podgorica
 • 12. oktobar 2018. godine

  U Zagrebu je, 11. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih savetodavnih dana između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održanih u 2017. i 2018. godini, i određeni termini i mesta održavanja ovih dana u 2019. i 2020. godini.
  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 10. oktobar 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 9. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Banje „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ Čigota i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, u cilju razmatranja mogućnosti za zaključivanje dogovora da se, za potrebe Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, u rehabilitacionim centrima Republike Srbije pruže usluge medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 4. oktobar 2018. godine

  U Podgorici su, 2. i 3. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji omogućavaju njegovo efikasnije sprovođenje i primenu.
 • 24. septembar 2018. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2018. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Magyar Államkincstár), organizovan tradicionalni, osmi seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Rad i penzija - postepeno i prevremeno penzionisanje“.

  Predavači su bili renomirani stručnjaci nekoliko univerziteta, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Iznetim prezentacijama razmatrana su pitanja vezana za delimično i prevremeno penzionisanje, i analizirani faktori koji podstiču raniji odlazak u penziju i povlačenje sa tržišta rada u odnosu na faktore koji utiču na produženje radnog veka. Takođe, analizirane su mere koje države, odnosno penzijski fondovi moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 130 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
 • 21. septembar 2018. godine

  U Bačkoj Palanci 2. oktobra i u Beogradu 3. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bačka Palanka
  Plakat, Beograd
 • 20. septembar 2018. godine

  U Beogradu su, 18. i 19. septembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na kojima je razmatrana mogućnost uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca dveju zemalja.
 • 12. septembar 2018. godine

  U Berlinu je, 10. i 11. septembra 2018. godine, u organizaciji Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung Bund), održan 11. Evropski kolokvijum, sa temom „Osiguranje za slučaj starosti na radnom mestu u budućnosti“. Kolokvijumu je prisustvovalo 119. učesnika iz 25. evropskih zemalja. U okviru druge sesije, učešće na kolokvijumu uzeli su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, sa temom „Tehnološke promene – očuvanje penzijskog sistema Republike Srbije“.
 • 5. septembar 2018. godine

  18. i 19. septembra 2018. godine, u Novom Sadu i 20. septembra 2018. godine u Beogradu održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 26. jun 2018. godine

  U Beogradu su, od 21. do 23. juna 2018. godine, održani 10. jubilarni, susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFR Jugoslavije, u organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za socijalno osiguranje. Gosti ovih susreta su bili i direktori fondova penzijskog osiguranja Austrije, Nemačke i Mađarske.

  Pored uobičajenih pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koja se tiču sprovođenja sporazuma o socijalnom osiguranju, preračuna penzija, elektronske razmene podataka, na susretima je razmatrana i centralna tema pod nazivom „Naplata potraživanja po osnovu neosnovane isplate penzija, posebno od dužnika sa prebivalištem u inostranstvu“.

  Domaćin sledećih susreta, koji će se održati 2019. godine, je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije.
 • 15. jun 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 11. do 14. juna 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Grčke, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Аdministrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 5. jun 2018. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine, održana četvrta runda pregovora između delegacija Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka o zaključivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Ugovora, Administrativnog dogovora i Protokola za primenu Ugovora. Dve delegacije su dogovorile da se do kraja 2018. godine u Republici Srbiji održe razgovori organa za vezu u cilju utvrđivanja dvojezičnih obrazaca za primenu Ugovora.
 • 4. jun 2018. godine

  12. juna 2018. godine, u Vranju, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Vranje
 • 31. maj 2018. godine

  U Beču je od 29. do 30. maja 2018. godine, u organizaciji Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (PVA - Pensionversicherunganstalt), održana međunarodna konferencija pod nazivom ''Korisnička podrška u doba modernih medija'', na kojoj je učestvovalo preko 100 predstavnika različitih institucija socijalnog osiguranja, iz 12 država Evrope, kao i predstavnici velikih austrijskih kompanija koje se bave modernim medijima i pružanjem usluga digitalizacije. U radu konferencije učestvovali su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Putem prezentacija i panel diskusije razmatran je uticaj digitalnih tehnologija i modernih medija na podršku klijentima, sa prednostima koje takvo povezivanje donosi i postignuta je opšta saglasnost o njihovom brzom i nezaustavljivom razvoju i primeni i u sferi socijalnih davanja.
 • 18. maj 2018. godine

  U Berlinu su, 15. i 16. maja 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pravna i proceduralna pitanja primene odredaba Sporazuma u cilju iznalaženja stručnih i praktičnih rešenja koja treba da omoguće njegovu efikasniju primenu, u interesu osiguranika i korisnika prava obe strane.
 • 9. maj 2018. godine

  22. maja u Bijeljini će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijeljina
 • 27. april 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje Republike Turske (SGK), u Ankari je, 25. i 26. aprila 2018. godine, održan 7. Međunarodni simpozijum u oblasti socijalnog osiguranja pod nazivom „Migracije i socijalno osiguranje“, koji je okupio predavače, paneliste i učesnike iz 21 države Evrope, Azije i Afrike, iz institucija socijalnog osiguranja, na kojem su učešće uzeli i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje. Razmotreno je pitanje azilanata i migranata iz Sirije i uticaj na ekonomske, socijalne i druge prilike država u kojima azilanti borave i kroz koje prolaze, kao i tema upućivanja radnika migranata na rad u druge zemlje (detašman).
 • 25. april 2018. godine

  U Beogradu je, 24. aprila 2018. godine, održana međunarodna Konferencija "Austrijska iskustva sa uredbom 883 EU i Poglavlje 2 (Sloboda kretanja radne snage u EU) u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji", u organizaciji Ambasade Republike Austrije i uz podršku Zavoda za socijalno osiguranje. Konferenciju je otvorio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz učešće srpskih i austrijskih eksperata na panel diskusijama u vezi sa slobodom kretanja radne snage u EU i posledicama na tržište rada i sisteme socijalnog osiguranja, uz prisustvo preko 50 predstavnika različitih institucija Republike Srbije koje se bave ovim pitanjima.
 • 20. april 2018. godine

  U Zagrebu 8. maja i u Splitu 10. maja 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Split
 • 20. april 2018. godine

  U Segedinu će se, 8. maja 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 16. april 2018. godine

  U periodu od 11. do 13. aprila 2018. godine obavljena je poseta delegacije Republike Srbije rehabilitacionim centrima i sektorima za veštačenje Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije u cilju upoznavanja sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara, kako bi se sagledale mogućnosti naših medicinskih ustanova i rehabilitaconih centara da pruže usluge prevencije i rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 10. april 2018. godine

  U Novom Sadu 17. aprila i u Beogradu 18. aprila 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 2. april 2018. godine

  Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu 28. oktobra 2016. godine, stupio je na snagu 1. aprila 2018. godine, čime je prestao da važi Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja, koji je bio na snazi od 1. decembra 1976. godine. Sporazum predstavlja standardni međunarodni ugovor u oblasti socijalnog osiguranja i njime su, pored zdravstvenog osiguranja obuhvaćene i oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i porodičnih davanja. U toku je rad na utvrđivanju dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma.
 • 2. april 2018. godine

  U Moskvi je, u periodu od 26. do 29. marta 2018. godine, održana deveta runda pregovora između delegacija nadležnih ministarstava, organa za vezu i nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Ruske Federacije na kojoj je parafiran tekst Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, tekst Protokola organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma i utvrđena sadržina dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma.
 • 19. mart 2018. godine

  U Parizu je, u periodu od 13. do 15. marta 2018. godine, održana šesta runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske na kojima je usaglašen tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. mart 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, nakon višegodišnje pauze, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u vezi sa sprovođenjem Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Francuske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmenjene informacije o zakonodavstvima dveju država i organizacionoj strukturi institucija socijalnog osiguranja. Takođe su razmatrani i različiti problemi i pitanja koja se pojavljuju u praksi, a odnose se na način popunjavanja dvojezičnih obrazaca, primenu instituta opcije, potvrđivanje perioda osiguranja itd. Postignuti su i odgovarajući dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Opšte konvencije i, u tom smislu, budući novi vidovi saradnje između institucija socijalnog osiguranja.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE