VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 20. april 2018. godine

  U Zagrebu 8. maja i u Splitu 10. maja 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Split
 • 20. april 2018. godine

  U Segedinu će se, 8. maja 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 16. april 2018. godine

  U periodu od 11. do 13. aprila 2018. godine obavljena je poseta delegacije Republike Srbije rehabilitacionim centrima i sektorima za veštačenje Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije u cilju upoznavanja sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara, kako bi se sagledale mogućnosti naših medicinskih ustanova i rehabilitaconih centara da pruže usluge prevencije i rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 10. april 2018. godine

  U Novom Sadu 17. aprila i u Beogradu 18. aprila 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 2. april 2018. godine

  Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu 28. oktobra 2016. godine, stupio je na snagu 1. aprila 2018. godine, čime je prestao da važi Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja, koji je bio na snazi od 1. decembra 1976. godine. Sporazum predstavlja standardni međunarodni ugovor u oblasti socijalnog osiguranja i njime su, pored zdravstvenog osiguranja obuhvaćene i oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i porodičnih davanja. U toku je rad na utvrđivanju dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma.
 • 2. april 2018. godine

  U Moskvi je, u periodu od 26. do 29. marta 2018. godine, održana deveta runda pregovora između delegacija nadležnih ministarstava, organa za vezu i nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Ruske Federacije na kojoj je parafiran tekst Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, tekst Protokola organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma i utvrđena sadržina dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma.
 • 19. mart 2018. godine

  U Parizu je, u periodu od 13. do 15. marta 2018. godine, održana šesta runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske na kojima je usaglašen tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. mart 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, nakon višegodišnje pauze, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u vezi sa sprovođenjem Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Francuske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmenjene informacije o zakonodavstvima dveju država i organizacionoj strukturi institucija socijalnog osiguranja. Takođe su razmatrani i različiti problemi i pitanja koja se pojavljuju u praksi, a odnose se na način popunjavanja dvojezičnih obrazaca, primenu instituta opcije, potvrđivanje perioda osiguranja itd. Postignuti su i odgovarajući dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Opšte konvencije i, u tom smislu, budući novi vidovi saradnje između institucija socijalnog osiguranja.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE