VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 7. decembar 2017. godine

  U Zagrebu su, 5. i 6. decembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnog sprovođenja.
 • 24. novembar 2017. godine

  U Beogradu je, 23. novembra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na kojem su razmatrana pitanja i postignuti dogovori u vezi sa izmirivanjem obaveza po odštetnim zahtevima nastalih u postupku ponovnog obračuna penzija primenom člana 42. Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u odnosima prema Republici Srpskoj. Takođe, razmenjena su iskustva i gledišta i po drugim pitanjima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 21. novembar 2017. godine

  U Skoplju, 28. i 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Skoplje
 • 21. novembar 2017. godine

  U Novom Sadu 28. novembra i u Beogradu 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 17. novembar 2017. godine

  U Budimpešti je, 16. novembra 2017. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih 2016. i 2017. godine. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2018. godini (u Mađarskoj, 8. maja u Segedinu, i u Srbiji, 6. novembra u Subotici), kao i ekspertska razmena stručnjaka na nivou nosilaca penzijskog osiguranja dveju država.
 • 6. novembar 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 30. oktobra do 3. novembra 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Kvebeka, na kojima je usaglašen i parafiran tekst Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između naše dve države, razmatran Protokol za sprovođenje Sporazuma, kao i odredbe Administrativnog sporazuma koje se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja. Nastavak pregovora za utvrđivanje Administrativnog sporazuma održaće se tokom 2018. godine.
 • 30. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu će se, 9. novembra 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
 • 25. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 24. oktobra 2017. godine, održan sastanak između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje povodom razmatranja mogućnosti pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija. Tom prilikom razmatrani su svi aspekti i elementi potrebni za uspostavljanje ovog vida saradnje i razmenjene su informacije o zakonskim uslovima neophodnim za sprovođenje medicinske rehabilitacije u obe države.
 • 23. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 16. - 20. oktobra 2017. godine, održana osma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti, pri čemu je dogovoreno da će se dvojezični obrasci utvrđivati na razgovorima u Moskvi u martu iduće godine.
 • 18. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 17. oktobra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2016. i 2017. godini, i određeni termini i mesta održavanja u 2018. i 2019. godini.
 • 16. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu 24. oktobra i u Beogradu 25. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, kao i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.
  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 5. oktobar 2017. godine

  U Podgorici su, 3. i 4. oktobra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 25. septembar 2017. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2017. godine, u organizaciji Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske (ONYF) i pod pokroviteljstvom Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (MUSS), održan seminar sa temom „Rizik dugovečnosti i socijalna sigurnost“, kome su pored učesnika iz petnaestak zemalja prisustvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Tema seminara je imala za cilj da ukaže na uticaj sve dužeg životnog veka na sistem socijalne sigurnosti, a posebno na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Podnetim referatima su analizirani različiti faktori uticaja i njihova međuzavisnost, kao što su natalitet, pol, zdravstveno stanje, uslovi života i ukazano je da se sa povećanjem životnog veka, proporcionalno povećava i dužina aktivnog perioda rada pojedinca, kao i dužina trajanja korišćenja prava.
 • 21. septembar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 18. do 20. septembra 2017. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine na kojoj je usaglašen Sporazum između Republike Srbije i Narodne Republike Kine o socijalnoj sigurnosti i postignuta saglasnost da se razmene Nacrti administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje.
 • 18. septembar 2017. godine

  U Boru 3. oktobra i u Beogradu 4. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bor
  Plakat, Beograd
 • 18. septembar 2017. godine

  3. oktobra u Gracu i 5. oktobra 2017. godine u Beču, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Grac
  Plakat, Beč
 • 15. septembar 2017. godine

  U Skoplju su, 13. i 14. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Makedonije u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnoj primeni.
 • 11. septembar 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 4. do 8. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Rumunije na kojima su razmatrani dvojezični obrasci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i porodičnih davanja, u cilju priprema za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 • 5. septembar 2017. godine

  19. septembra 2017. godine, u Nišu i 20. i 21. septembra u Beogradu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Niš
  Plakat, Beograd
 • 3. jul 2017. godine

  U Sarajevu su, u periodu od 29. juna do 1. jula 2017. godine, održani 9. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Na tim susretima razmatrana su pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i postignuti određeni dogovori u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava iz ove oblasti, primenom bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.
 • 22. jun 2017. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 15. jun 2017. godine

  U Zagrebu su, 13. i 14. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnijeg sprovođenja.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 07. do 09. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu 29. juna i u Vranju 30. juna 2017. godine održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Vranje
 • 15. maj 2017. godine

  U Atini su, u periodu od 9. do 11. maja 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Grčke, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje.
 • 28. april 2017. godine

  16. i 17. maja u Tuzli će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i iinvalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Tuzla
 • 24. april 2017. godine

  U Zagrebu, 9. maja, i u Osijeku 10. maja 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Osijek
 • 24. april 2017. godine

  U Segedinu će se, 9. maja 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 10. april 2017. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 3. do 7. aprila 2017. godine, održana druga runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Kvebeka u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti.
 • 3. april 2017. godine

  U Beogradu su, 30. i 31. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Na razgovorima su razmatrani problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i, u cilju njegove efikasne primene, postignuti dogovori o načinu postupanja u konkretnim slučajevima.
 • 27. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 23. i 24. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 20. mart 2017. godine

  U Kragujevcu 4. aprila i u Beogradu 5. aprila 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt - PVA), primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Kragujevac
  Plakat, Beograd
 • 14. mart 2017. godine

  22. i 23. marta 2017. godine, u Hamburgu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Hamburg
 • 1. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 27. i 28. februara 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske za zaključivanje Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti. Uporedo sa pregovorima, održan je i sastanak Mešovite komisije na kojem su usaglašena međusobna dugovanja i potraživanja po osnovu obračuna troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dinamika izmirivanja međusobnih obaveza.
 • 26. januar 2017. godine

  Dana 26. januara 2017. godine, Ambasador Republike Austrije u Beogradu, gospodin dr Johannes Eigner svečano je, u prostorijama ambasade, upriličio uručenje odlikovanja Zlatnog ordena za zasluge prema Republici Austriji, gospodinu Milošu Nikaču, dugogodišnjem pomoćniku direktora Zavoda za socijalno osiguranje, u penziji.
  Ovo izuzetno vredno priznanje predsednika Republike Austrije dodeljeno je na osnovu inicijative pokrenute od strane Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), za dugogodišnji doprinos unapređenju saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između Republike Srbije i Republike Austrije.
  Svoju bogatu profesionalnu karijeru gospodin Nikač je započeo februara 1977. godine u Savezu zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije, odnosno zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, koju je nastavio radom u Zavodu za socijalno osiguranje sve do 11. septembra 2016. godine, kada je otišao u penziju.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE