VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  Pravo na naknadu pogrebnih troškova
A A A     Štampaj


PRAVO NA NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA

Ovo pravo pripada licu koje je snosilo troškove sahrane, u slučaju smrti korisnika penzije.

Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.

Visina naknade utvrđuje se kvartalno.

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

  • Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
  • Računi o troškovima sahrane (original ili overena fotokopija)
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
  • Ček od penzije umrlog korisnika penzije

 

 

 

 

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE