ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Архива Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

  2023. година

 • 8. децембар 2023. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК

  У Београду је, у периоду од 5. до 7. децембра 2023. године, одржан састанак између Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије (Pensionversicherunganstalt – PVA), у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  На састанку су разматрана питања сарадње између институција пензијског осигурања Србије и Аустрије у вези са остваривањем и коришћењем права из пензијског и инвалидског осигурања, а посебно могућности успостављања електронске размене података о чињеници смрти и висини пензија између надлежних носилаца две државе у области пензијског и инвалидског осигурања. Договорене су и конкретне активности које је потребно предузети ради закључивања договора о електронској размени података у циљу спречавања неосноване исплате давања након смрти корисника права, смањења административних трошкова и унапређења сарадње.
 • 24. новембар 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ

  Након обостране ратификације, 1. децембра 2023. године, ступа на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који је потписан у Београду, 6. новембра 2014. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 6/15.

  Споразумом је обухваћена област здравственог осигурања, здравствене заштите, пензијског и инвалидског осигурањa, осигурањa за случај повреде на раду и професионалне болести и додатак за децу.

  Истовремено са Споразумом, на снагу је ступио и Административни споразум за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности.

  Ступањем на снагу овог Споразума, престаје да важи Општа конвенција о социјалној сигурности између Југославије и Француске која је потписана 5. jануара 1950. године.
 • 20. новембар 2023. године

  ДОГОВОР О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА, СРБИЈА-ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  У циљу ефикасног спровођења Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању и Административног споразума за спровођење Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, Републички фонд за пензијско инвалидско осигурање и Федерални завод за мировинско/ пензијско и инвалидско осигурање, су 17. новембра 2023. године, закључили у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Београду, Договор о електронској размени података у области пензијског и инвалидског осигурања и пратећи документ, Технички протокол о електронској размени података. Договор су потписали директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Реља Огњеновић и в.д. директора Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање Халил Субашић.

  Овим договором уређена је електронска размена података у области пензијског и инвалидског осигурања од значаја за спровођење Споразума из 2003. године, посебно начин размене, обим и врста података који се размењују, управљање подацима, начин прикупљања података, начин заштите података, као и одговорност за кршење одредаба овог договора. Сврха потписаних докумената је и смањење административних трошкова, спречавање неоснованих исплата пензија и других давања из области пензијског и инвалидског осигурања, као и контрола података који су предмет размене.
 • 14. новембар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-ХРВАТСКА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаће се 28. новембра 2023. године, у Сремској Митровици и 29. новембра 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Сремској Митровици, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Београд/Сремска Митровица
 • 14. новембар 2023. године

  Позив на виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024.

  Позивамо све студенте пет државних универзитета на трећи по реду виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024. који ће бити одржан као онлајн догађај 15. новембра, са почетком у 10 часова. На овом Сајму ће студентима бити понуђено 890 места за стручну праксу, у 73 органа јавне управе широм Србије (33 града и општине).

  Цео догађај се одвија на посебно креираној дигиталној платформи у виртуелном простору репрезентативног здања Владе Републике Србије, што ће га учинити додатно занимљивим.

  Током Сајма студенти ће имати прилику да кроз серију трибина и презентација сазнају више о понуди места за студентску стручну праксу, као и да у комуникацији са представницима универзитета и органа јавне управе добију све информације о пракси, начину пријављивања за праксу, као и о роковима за реализацију целог процеса.

  Све информације о студентској стручној пракси у јавној управи и Сајму можете пронаћи на сајту https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/ , на коме је и улаз на Сајам.

  Позивамо све студенте да присуствују овом Сајму, јер он може бити и одлична шанса за почетак успешне професионалне каријере.

  Изглед виртуелне платформе
 • 13. новембар 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ МАЂАРСКЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА

  У Будимпешти су, 8. и 9. новембра 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области пензијског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем споразума о социјалној сигурности која се односе на потврђивање стажа осигурања у случајевима преклапања осигурања и исплату пензија и том приликом су постигнути договори у циљу ефикаснијег спровођења Споразума и бржег и лакшег остваривања права из пензијског осигурања за осигуранике и кориснике права држава уговрница.

  Током дводневних разговора размењене су информације о изменама прописа у области пензијског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања.
 • 24. октобар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О РАЗМЕНИ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

  У Бону је, 16. и 17. октобра 2023. године, у организацнји Немачке поште (Deutsche Post) уз подршку Немачког пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung) и Савезног министарства за рад и социјалну политику Немачке (Bundesministerium fur arbeit und soziales), одржана Међународна конференција о размени података из области социјалног осигурања.

  На конференцији су учествовали стручњаци из више од 30 институција пензијског и социјалног осигурања Немачке, Аустрије, Швајцарске, Чешке, Естоније, Шпаније, као и представници Европске комисије и Међународног удружења социјалне сигурности (ISSА). Разматране су разне теме, као што су: Социјална сигурност у Европи – интероперабилност, дигитално-аутоматизовано праћење захтева за исплатом пензија (преглед по земљама), даљински пренос података sPAD, дигитализација у социјалном осигурању (искуства Естоније), претплате након смрти корисника пензија – слабости у поступку спровођења повраћаја средстава, поређење података о смрти – модел успеха, као и изазови прекограничне размене података када је своја искуства излагала чешка Управа за социјално осигурање.

  Делегацију Републике Србије на конференцију чинили су представници Завода за социјално осигурање и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 23. октобар 2023. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ - Центар за европске и међународне односе социјалне сигурности (ЦЛЕИСС)

  У Паризу су 19. и 20. октобра 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, у области социјалног осигурања. На састанку је договорена садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања, повреда на раду и професионалних болести и породичних давања, чиме су се стекли неопходни услови за примену новог Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који ће ступити на снагу 1. децембра 2023. године.

  Нови Споразум замениће Конвенцију о социјалном осигурању између Југославије и Француске, која се примењује од 1951. године, и омогућиће да лица на која се примењује брже и лакше остварују своја права.

  Од 1. децембра 2023. године, осигураници Републике Србије моћи ће да користе право на хитну здравствену заштиту за време привременог (туристичког) боравка на територији Републике Француске.
 • 20. октобар ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА АЛБАНИЈОМ 2023. године

  У Београду је, у периоду од 17. до 19. октобра 2023. године, одржана прва рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Албаније за закључивање Споразума између Републике Србије и Републике Албаније о социјалној сигуности. На састанку су две делегације размениле детаљне информације о системима обавезног социјалног осигурања, који ће, након ступања на снагу, обухватати области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести.

  Две делегације су усагласиле одредбе које се односе на основне принципе будућег споразума, једнаки третман осигураника и кориснике права, избегавање преклапања периода осигурања, трансфер давања, посебне одредбе које се односе на изузетке у његовој примени (деташман), као и остваривање права у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.
  Наставак преговора планиран је током 2024. године.

  Закључивањем Споразума о социјалном осигурању са Албанијом, односно по његовом ступању на снагу, биће омогућено коришћење здравствене заштите у другој држави уговорници током привременог боравка, односно пребивања, остваривање права на пензију уз сабирање периода осигурања који су навршени у обе државе уговорнице, као и остваривање и других права и накнада из социјалног осигурања.
 • 25. септембар 2023. године

  ОДРЖАН 13. СУСРЕТ ДИРЕКТОРА ФОНДОВА/ЗАВОДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ДРЖАВА НАСТАЛИХ НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

  У Бечићима, Црна Гора, је од 21. до 22. септембра 2023. године одржан 13. Сусрет директора фондова/завода за пензијско/мировинско и инвалидско осигурање држава насталих на простору бивше СФРЈ, уз учешће представника фондова Словеније, Хрватске, БиХ - Федерације БиХ и Републике Српске, Србије, Северне Македоније и Црне Горе. Домаћин сусрета је био Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе. Сусретима су као гости присуствовали и представници Завода за пензијско осигурање Аустрије.

  На 13. Сусрету су размењене информације о променама у законодавствима држава од претходних сусрета, размењени су статистички подаци у области пензијског и инвалидског осигурања, а разматрано је и питање везано за поступак прерачуна пензија и наплату потраживања насталих по основу одштетних захтева. Посебна тема овогодишњег сусрета била је „Други стуб пензијског система - предности и недостаци“.

  Испред институција Републике Србије сусретима су присуствовали представници Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 12. септембар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА- НЕМАЧКА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Немачког пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung), одржаће се 26. септембра 2023. године, у Новом Саду и 27. и 28. септембра 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између СФР Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Стручна помоћ је бесплатна и до избијања пандемије изазване вирусом Covid 19, организована је сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Сва заинтересована лица обавезно треба да пријаве свој долазак на дане саветовања у Новом Саду, односно Београду и да закажу термин доласка у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат
 • 30. јун 2023. године

  РАЗГОВОРИ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ – ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ПРОЈЕКАТ ЕДАС)

  У Београду је у периоду од 27. до 29. јуна 2023. године, одржано неколико састанака представника органа за везу и надлежних носилаца социјалног осигурањa Републике Србије и Републике Аустрије, на којима су разматрана питања везана за успостављање електронске размене података у области социјалног осигурања између надлежних институција две државе.

  Одржани су састанци Управљачке групе пројекта ЕДАС (Electronic Data Exchange Austria Serbia), као и састанци појединих радних група - Радне групе за право, Радне групе за информационе технологије и Радне групе за обрачун трошкова здравствене заштите. Састанку Управљачке групе присуствовали су и сви координатори радних група са српске и аустријске стране. Разматрана су бројна питања везана за електронску размену података и договорени су даљи кораци и активности које ће се предузети током 2023. и 2024. године. Такође је договорен почетак реализације два пилот пројекта у области здравственог осигурања.

  Састанцима су са српске стране присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а са аустријске стране представници Кровног савеза носилаца социјалног осигурања (DVSV), Завода за пензијско осигурање (PVA), Касе здравственог осигурања (OGK) и Амбасаде Републике Аустрије у Београду.

  Активности у оквиру пројекта ЕДАС надлежне институције спроводе почев од 2020. године и у пројекат су укључени сви носиоци социјалног осигурања обе државе, а циљ је да се у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалном осигурању успостави електронска размена, која ће убрзати досадашњу размену података папирним путем, омогућити бржу обраду и решавање појединачних предмета, ефикасније остваривање права осигураника и корисника и смањити трошкове поступка. Као правни оквир сарадње, 27. априла 2022. године у Бечу је потписан Споразум о електронској размени података, чија се постепена имплементација очекује у наредном периоду.
 • 23. јун 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА О СОЦИЈAЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНA

  1. јуна 2023. године, ступио је на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности, потписан у Београду, 7. априла 2022. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 3/2023.

  Споразумом je обухваћенa област пензијског и инвалидског осигурањa и омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Азербејџан да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.

  Истовремено са Споразумом, на снагу je ступиo и Административни споразум за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности.
 • 9. јун 2023. године

  МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈA АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  У периоду од 5. до 6. јуна 2023. године у Бечу је реализована посета Заводу за пензијско осигурање Аустрије (Pensionversicherunganstalt – PVA). Делегацију Републике Србије чинили су представници Завода за социјално осигурање (ЗСО), које је предводио вд директора Зоран Пановић и представници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача (РХ центар Бања Ковиљача), које је предводио вд генералног директора прим. др Александар Јокић. Посета је реализована на позив и у организацији Његове екселенције амбасадора Републике Србије у Аустрији господина Небојше Родића.

  Првог дана посете одржан је састанак са представницима PVA, које је предводио генерални директор Winfried Pinggera. На састанку су разматрана питања сарадње институција социјалног осигурања Србије и Аустрије, а посебно досадашње примене и спровођења Уговора између РХ центра Бања Ковиљача и PVA, који је потписан 22. јуна 2021. године у Београду. Уговором је регулисано пружање услуга медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно корисницима права на пензију у РХ центру Бања Ковиљача. Обострано је оцењено да се у досадашњем периоду уговор спроводио добро и без већих проблема, као и да су корисници веома задовољни пруженим услугама. Констатовано је да постоји обострана заинтересованост за наставак сарадње. У оквиру испуњења обавеза које предвиђају одредбе уговора, договорено је да стручно-медицинска делегација PVA током 2023. године посети РХ центар Бању Ковиљачу и на лицу места изврши увид и евалуацију свих аспеката пружања услуга.

  Другог дана посете, у просторијама Амбасаде Републике Србије, одржан је састанак представника Амбасаде, PVA, ЗСО, РХ центра Бања Ковиљача и истакнутих представника удружења наше дијаспоре у Аустрији. На састанку се, поред реализације сарадње између PVA и Бање Ковиљаче, посебно разговарало о могућностима да се у области здравствених услуга и медицинске рахабилитације прошири и унапреди сарадња институција две државе, као и да се наша бројна популација у Аустрији упозна са могућностима пружања одређених здравстених услуга у Републици Србији. Договорене су и конкретне активности које је потребно предузети и предложити надлежним институцијама, ради реализације и унапређења сарадње две државе у области социјаног осигурања.
 • 29. мај 2023. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ СА ПОРТУГАЛИЈОМ

  У Београду је у периоду од 23. до 25. маја 2023. године одржан други круг преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Португалије у циљу закључивања споразума о социјалној сигурности између две државе. На преговорима су разматране одредбе нацрта споразума и усаглашени су ставови који се односе на област здравственог осигурања и део одредаба који обухвата област пензијског и инвалидског осигурања.

  Договорено је да се наставак преговора одржи у Португалији, у термину који ће накнадно бити утврђен.
 • 18. мај 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ ЦРНЕ ГОРЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

  У Подгорици су, 16. и 17. маја 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем споразума о социјалном осигурању која се односе на потврђивање стажа осигурања и исплату пензија и том приликом су постигнути договори у циљу ефикаснијег спровођења Споразума и бржег и лакшег остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и кориснике права држава уговрница.

  Током дводневних разговора размењене су информације о изменама прописа у области пензијског и инвалидског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања.
 • 9. мај 2023. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК УПРАВЉАЧКЕ РАДНЕ ГРУПЕ

  У Београду/Бечу је 4. маја 2023. године, одржан састанак Управљачке групе у оквиру пројекта успостављања електронске размене података - ЕДАС у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку одржаном путем видео-конференције су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања.

  На састанку су обе стране поднеле извештаје о досадашњем раду радних група у оквиру ЕДАС пројекта и договорене су активности које ће бити спроведене у наредном периоду.
 • 9. мај 2023. године

  САСТАНАК СА АТАШЕОМ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ

  Представници Завода за социјално осигурање одржали су 3. маја 2023. године састанак са новопостављеним Аташеом за социјална питања, Амбасаде Републике Аустрије, Савезног министарства за социјална питања, здравље, бригу и заштиту потрошача Републике Аустрије, господином Мануелом Ајгнером.

  Сарадња између канцеларије Аташеа за социјална питања Републике Аустирје и Завода за социјално осигурање, као органа за везу Републике Србије за примену међународних споразума, траје веома успешно, већ дуги низ година. Заједнички је потврђена намера да се у наредном периоду размотре могућности даљег унапређења међусобне сарадње између институција социјалног осигурања две државе.
 • 28. април 2023. године

  ПРИВРЕМЕНА ПРОМЕНА СЕДИШТА ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

  Обавештавамо све институције социјалног осигурања у Републици Србији и иностране институције социјалног осигурања држава са којима Република Србија има потписане међународне споразуме о социјалном осигурању, кориснике права и осигуранике из области социјалног осигурања и друге институције, да је Завод за социјално осигурање, услед планиране реконструкције зграде у Булевару уметности 10, почев од 28. априла 2023. године, привремено променио седиште на нову локацију, улица Бачванска 21, 11107 Београд, Република Србија.

  Почев од 3. маја 2023. године, сву писану комуникацију и документа потребно је слати на горе наведену адресу.

  Нови телефонски бројеви на које нас можете контактирати су:

  + 381 11 285 0009
  + 381 11 285 0017

  Општа имејл адреса Завода за социјално осигурање остаје иста као и до сада (info@zso.gov.rs), као и имејл адресе свих запослених.

  Молимо сва заинтересована лица да приликом комуникације са Заводом за социјално осигурање имају у виду горе наведене промене.
 • 24. април 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

  У Љубљани су, 20. априла 2023. године, одржани разговори органа за везу у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је размaтрaн и потписан текст Протокола о електронској размени података, који се односе на обрачун трошкова здравствених услуга.

  Ово је први овакав Протокол који је потписан са иностраним органима за везу као резултат досадашње дугогодишње сарадње институција социјалног осигурања две државе, а који за обе државе омогућава бржу, једноставнију и економичнију размену обрачунске докуметације.
 • 30. март 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-АУСТРИЈА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 12. априла 2023. године, у Ћуприји и 13. априла 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и пракса је да се организује сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Ћуприји, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Београд
  Плакат, Ћуприја
 • 22. mart 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ТУНИС О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ

  1. априла 2023. године, ступиће на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности, потписан у Београду, 28. марта 2022. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 1/2023.

  Споразум обухвата области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурањa за случај повреде на раду и професионалне болести и осигурањa за случај незапослености и омогућава остваривање права из ових области код страна уговорница.

  Истовремено са Споразумом, на снагу ће ступити и Административни споразум за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.
 • 10. mart 2023. године

  ДОГОВОР О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

  У периоду од 7. до 9. марта 2023. године, у Софији, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Бугарске, у вези са закључивањем Договора о електронској размени података између надлежних носилаца пензијског осигурања две државе - Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног института за осигурање, у циљу ефикасније примене Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности.

  На састанку је усаглашен и парафиран текст Договора о електронској размени података, којим је предвиђена размена података о чињеници смрти и врсти и висини давања. Заједнички је констатовано да се касније обим размене прошири и на остале податке потребне за оствaривање права из пензијског и инвалидског осигурања. На састанку је разматран и текст Техничког протокола, којим су предвиђени услови за безбедну размену података електрoнским путем, након чијег комплетног усаглашавања ће се приступити потписивању Договора и његовој реализацији и успостављању електронске размене података.
 • 3. mart 2023. године

  ХРВАТСКИ ЗАВОД ЗА МИРОВИНСКО ОСИГУРАЊЕ - Нови модел породичних пензија од 1. јануара 2023. године

  Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је почев од 1. јануара 2023. године измењен модел породичних пензија тако што је омогућена исплата дела породичне пензије уз коришћење старосне, привремене старосне или инвалидске пензије. Образац захтева за исплату дела породичне пензије, као и информације које се тичу услова за признавање права на исплату, налазе се на следећем линку: https://www.mirovinsko.hr/hr/novi-model-obiteljskih-mirovina-od-1-sijecnja-2023-2566/2566
 • 24. фебруар 2023. године

  ЗПИЗ - Обавештење о усклађивању пензија и исплати годишњег додатка за кориснике словеначке пензије

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2023. године, пензије у Републици Словенији редовно усклађују у висини од 5,2%.

  Словеначки носилац пензијског осигурања ће и у 2023. години вршити исплату годишњег додатка својим корисницима пензије са пребивалиштем у Републици Србији (и другим државама). У ту сврху, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, ће корисницима који су на дан 1. јануара 2023. године, имали пребивалиште у Републици Србији, послати образац са податком о висини иностране пензије у јануару 2023. године, са упутством на који начин да га попуне и врате словеначком носиоцу. Податак о висини иностране пензије, корисник може доставити и путем интернета, на одређеној интернет адреси или коришћењем посебног кода који се налази у обавештењу словеначког носиоца, са упутствима и сигурносним ПИН кодом.

  Детаљније информације о годишњем додатку могу се пронаћи на сајту словеначког носиоца осигурања: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. фебруар 2023. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о утврђивању процента за усклађивање пензија и Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, почев од 1. јануара 2023. године, пензије које исплаћују усклађују по стопи од укупно 13,50%.
 • 24. јануар 2023. године

  СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ

  Дана 20. јануара 2023. године, у Београду, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије Никола Селаковић потписао је Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Аустралије са амбасадором Аустралије у Републици Србији Њ.Е. Данијелом Емеријем.

  Споразумом је обухваћена област пензијског и инвалидског осигурања. По ступању на снагу Споразума биће омогућено лакше остваривање права на пензију лицима која су радила у обе земље, а такође ће се остварене пензије исплаћивати у другој држави без умањења.
 • 2022. година

 • 2. децембар 2022. године

  СПОРАЗУМ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНА

  У Београду је 23. новембра 2022. године, приликом званичне посете делегације Републике Азербејџан, потписан Административни споразум за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности.

  По ступању на снагу Споразума и Административног споразума биће омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Азербејџан да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.
 • 26. октобар 2022. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

  У Београду/Бриселу је 26. октобра 2022 године, путем видео конференције, одржан састанак у вези са применом Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања.

  Иницијатива за одржавање састанка била је усмерена на усаглашавање текста Договора о коришћењу Европске картице здравственог осигурања белгијских осигураника за време привременог боравка на територији Републике Србије.

  Имајући у виду да су претходни сусрети органа за везу одржани пре више година, договорено је да се у наредном периоду успостави периодична сарадња у циљу бољег праћења примене Споразума и правовременог реаговања у циљу обезбеђивања његове ефикасне примене.

  На састанку су констатовани проблеми који су у пракси уочени и договорен је начин за њихово превазилажење, као и кораци које је неопходно предузети у циљу њиховог отклањања.
 • 25. октобар 2022. године

  МЕШОВИТА КОМИСИЈА ЗА ПРИМЕНУ СПОРАЗУМА СА ФРАНЦУСКОМ

  У Београду је, 20. и 21. октобра 2022. године, путем видео конференције, одржан састанак Мешовите комисије, у вези са применом Опште конвенције о социјалном осигурању између Југославије и Француске.

  На састанку су стране усагласиле међусобне прегледе потраживања, разматрана су питања која се односе на поступак ратификације Споразума о социјалној сигурности потписаног 6. новембра 2014. године, потраживања која се односе на медицинска и административна вештачења, начин достављања Потврде о животу, као и на финализовање коначних верзија двојезичних образаца који ће се користити по ступању на снагу новог Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности.
 • 19. октобар 2022. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОТВРДА О ЖИВОТУ

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске доставио je обавештење према коме корисници Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске са пребивалиштем на подручју Републике Србије, више нису у обавези да на крају календарске године достављају потврду о животу.

  Унапређењем сарадње између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и стављањем у функцију електронске размене података о чињеници наступања смрти корисника права на пензију, достављање потврде о животу до краја текуће године више није услов за наставак редовне исплате пензија у наредној години за кориснике Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске са пребивалиштем на подручју Србије.
 • 17. октобар 2022. године

  РАЗГОВОРИ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

  У Београду су, 11. и 12. октобра одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине (Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко).

  На разговорима су разматрана бројна питања у примени Споразума између СР Југославије и Босне и Херцеговине, у области здравственог осигурања. Констатовано је да су у претходном периоду отклоњени проблеми који су се односили на тзв. негативни сукоб надлежности између ентитета Босне и Херцеговине, што је отежавало примену Споразума. Посебно је разматран проблем тзв. „циљаног лечења“ , односно планираног лечења у другој државни уговорници. У вези с тим, договорено је да је потребно уложити додатне напоре како би се утицало на осигуранике из Републике Српске да приликом планираног лечења у Републици Србији поштују поступак упућивања на лечење у складу са националним прописима, имајући у виду да могућност планираног лечења није предвиђена Споразумом. На разговорима су размењени и подаци о међусобном стању обрачуна трошкова здравствене заштите.

  Као најважније питање разматран је прелазак на обрачун трошкова здравствене заштите у стварним износима, уместо досадашњег обрачуна по методологији паушалне накнаде трошкова. Заједнички је договорен текст новог Договора о накнади трошкова здравствене заштите, који је парафиран, а чије ће потписивање уследити када све стране обезбеде техничке и информатичке услове за његову примену.
 • 13. октобар 2022. године

  СЕМИНАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРЖАВНОГ ТРЕЗОРА МАЂАРСКЕ НА ТЕМУ РЕДИСТРИБУЦИЈЕ У ПЕНЗИЈСКОМ СИСТЕМУ

  У Будимпешти је, 29. септембра 2022. године, одржан семинар на тему „Редистрибуција у пензијском систему“, који се, од 2011. године, у организацији Државног трезора Мађарске, традиционално одржава сваке године.

  Учешће на семинару узели су реномирани стручњаци неколико универзитета (Corvinus University of Budapest, Nova University Lisabon, University of Wurzburg, University of Barcelona, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), представници институција социјалног осигурања земаља Европске уније, као и представник Министарства рада, социјалних послова и породице Словачке Републике.

  Семинар се одвијао у две сесије. У оквиру прве сесије, разматран је утицај повећања пензија на ефикасност у раду, приказана је анализа утицаја висине пензије на трошкове здравствене заштите и разговарано је на тему везе између висине пензије са очекиваним животним веком. Током друге сесије, представЉена је иницијатива за увођење права на породична давања која ће се финансирати из средстава доприноса за пензијско осигурање, а учесници семинара изнели су актуелне податке о технолошким изменама и статистичке податке у домену пензијско инвалидског система. У оквиру друге сесије, на позив домаћина, Зоран Пановић, в.д. директора Завода за социјално осигурање, узео је активно учешће на семинару, као модератор, а Александра Храњец, в.д. помоћника директора Завода за социјално осигурање, одржала је презентацију на тему техничких измена у циљу очувања пензијског система у Републици Србији.
 • 13. октобар 2022. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА ПОРТУГАЛИЈОМ

  У Лисабону, Португалија је, у периоду од 27. до 29. септембра 2022. године, одржана прва рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Португалије за закључивање Споразума између Републике Србије и Републике Португалије о социјалној сигуности. На састанку су две делегације размениле детаљне информације о системима обавезног социјалног осигурања, који ће, након ступања на снагу, обухватати области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести и осигурања за случај незапослености.

  Две делегације су усагласиле одредбе које се односе на основне принципе будућег споразума, једнаки третман осигураника и кориснике права, избегавање преклапања периода осигурања, трансфер давања, као и посебне одредбе које се односе на изузетке у његовој примени (деташман).
  Наставак преговора планиран је за 2023. годину у Београду.

  Закључивањем Споразума о социјалном осигурању са Португалијом, односно по његовом ступању на снагу, биће омогућено коришћење здравствене заштите у другој држави уговорници током боравка, односно пребивања у истој, остваривање права на пензију уз сабирање периода осигурања кој су навршени у другој држави уговорници, као и остваривање и других права и накнада из социјалног осигурања.
 • 10. октобар 2022. године

  12. ЕВРОПСКИ КОЛОКВИЈУМ

  У Берлину је, 4. и 5. октобра 2022. године, одржан 12. Европски колоквијум у области социјалног осигурања, који се у организацији Немачког савезног пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung Bund) традиционално одржава на сваке две до три године.

  Тема овогодишњег колоквијума је „12 година нових прописа о координацији: Напредак за социјалну сигурност у Европи?“ и представила је приказ примене Уредбе ЕУ 883, као основног правног акта о координацији система социјалне сигурности у Европској Унији.

  Колоквијум је отворио државни секретар Савезног министарства рада и социјалних питања СР Немачке. На колоквијуму је током два дана одржано 15 предавања посвећена слободи кретања радника и спречавању социјалног дампинга, међусобној комуникацији између пензијских фондова у Европској Унији у околностима убрзане дигитализације и размени података у области социјалног осигурања посредством платформе за електронску размену података и координацији прописа Европске уније и билатералних споразума о социјалном осигурању. Током првог радног дана Зоран Пановић, в.д. директор Завода за социјално осигурање водио је дискусију и председавао првој сесији Колоквијума.
 • 22. септембар 2022. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ НЕМАЧКЕ

  У Београду су дана 20. и 21. септембра 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке, у вези са спровођењем Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са исплатом пензија, електронском разменом података између носилаца пензијског осигурања држава уговорница, садржајем двојезичних образаца и друга питања у вези са спровођењем Споразума. Размењене су и информације о изменама у законодавству у области пензијског и инвалидског осигурања у обе државе уговорнице. Постигнути су одређени договори који треба да допринесу бољем и ефикаснијем спровођењу Споразума.
 • 20. септембар 2022. године

  КОНФЕРЕНЦИЈА ФЕДЕРАЛНОГ ЗАВОДА ЗА МИРОВИНСКО/ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  У Сарајеву је, 14. и 15. септембра 2022. године, у организацији Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање, одржана конференција под називом „Реформе пензијског/мировинског и инвалидског система у Федерацији Босне и Херцеговине, резултати реформи спроведених 2018. године и дефинирање циљева и измјена у систему, за њихово достизање у средњем року“.

  Конференцију су отворили премијер Федерације БиХ и министар Федералног министарства рада и социјалне политике.

  На конференцији су активно учешће узели и представници пензијских фондова држава насталих на простору бивше СФР Југославије (осим пензијског фонда Републике Словеније), као и делегација Републике Аустрије, коју су чинили председник парламентарног одбора за социјана питања Републике Аустрије, генерални директор Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије и генерални директор Социјалног осигурања самосталних делатности Републике Аустрије и аташе за социјална питања.

  Делегацију Републике Србије чинили су представници Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 15. јул 2022. године

  СПОРАЗУМ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНА

  Дана 13. и 14. јула 2022. године, одржана је видео конференција између надлежних органа Републике Србије и Републике Азербејџан са циљем да се изврши усаглашавање одредби Административног споразума. Потписивање Административног споразума се очекује током септембра 2022. године, приликом званичне посете делегације Републике Азербејџан.

  У Београду је 7. априла 2022. године потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурност. Споразумом је обухваћена област пензијског и инвалидског осигурања и њиме ће бити омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Азербејџан да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.
 • 27. јун 2022. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-НЕМАЧКА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачких носилаца пензијског осигурања, одржаће се 12. и 13. јула 2022. године, у Минхену. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој.

  Стручна помоћ је бесплатна и до избијања пандемије изазване вирусом Цовид 19, организована је сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Минхену, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Минхен
 • 13. јун 2022. године

  ОДРЖАНИ 12. СУСРЕТИ ДИРЕКТОРА ФОНДОВА/ЗАВОДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ДРЖАВА НАСТАЛИХ НА ПОДРУЧЈУ БИВШЕ СФРЈ

  У Дубровнику, Република Хрватска, су од 8. до 10. јуна 2022. године одржани 12. сусрети директора фондова/завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на подручју бивше СФРЈ (Словенија, Хрватска, БиХ – Федерација БиХ и Република Српска, Србија, Северна Македонија, Црна Гора). Домаћин сусрета је био Хрватски завод за мировинско осигурање.

  На 12. Сусретима су разматране бројне теме и размењени су статистички подаци, као и информације о променама у законодавствима. Посебно су истакнута питања везана за развој информатичких услуга и поступке прерачуна пензија применом међународних споразума о социјалном осигурању. Посебна тема сусрета била је „Рад и коришћење пензије“.

  Испред институција Републике Србије сусретима су присуствовали представници Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 3. јун 2022. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија према коме се, на основу Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, пензије усклађују од 1. маја 2022. године у висини од 10%.
 • 20. мај 2022. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНИМА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

  У Београду су, 18. и 19. маја 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Северне Македоније у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања.

  Након међусобног информисања о изменама у законодавству двeју држава, размењене су актуелне листе контакт особа, а потом су разматрани одређени спорни случајеви и договорена даља поступања у циљу ефикасније примене Спразума.

  Усаглашени су прегледи стања неспорних међусобних дуговања и потраживања по основу трошкова здравствене заштите, за период 2017-2021. године, и договорена је динамика њиховог измиривања. Две стране су потврдиле висину износа месечних паушалних накнада за период 2017-2020. година.
 • 13. мај 2022. године

  ИНФОРМАЦИЈА О ТРИНАЕСТОЈ ПЕНЗИЈИ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА ИЗ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

  Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће пензионерима 13. пензију исплатити раније ове године, у јулу 2022. године. Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике. Да би се остварило право на исплату 13. пензије и да би се утврдио њен износ, неопходно је да корисници словачке пензије обавесте Завод за социјално осигурање Словачке (Sociálna poisťovňa), о последњем износу пензије коју су примили из иностранства, укључујући и пензију из Србије и то најкасније до 5. јуна 2022. године. Е - образац за ову сврху доступан је на веб страници Завода за социјално осигурање: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (Обавештење о пензији из иностранства). Детаљније информације о тринаестој пензији објављене су на веб страници словачког Завода за социјално осигурање (www.socpoist.sk).
 • 12. мај 2022. године

  ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2022. године, пензије у Федерацији БиХ редовно усклађују у висини од 7,3%.

  Усклађивање ће бити реализовано у исплати пензија за април 2022. године, с тим да се усклађивање не примењује на највиши износ пензија, као ни на пензије остварене у 2022. години.
 • 12. мај 2022. године

  НЕМАЧКО САВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ – УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Немачко савезно пензијско осигурање (Deutsche Rentenversicherung Bund) је доставило обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јула 2022. године, пензије које исплаћују немачки надлежни носиоци усклађују на следећи начин:

  - старе савезне покрајине у висини од 5,35%

  - нове савезне покрајине у висини од 6,12%.
 • 5. мај 2022. године

  РЕГИОНАЛНИ ФОРУМ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА ЕВРОПУ

  У Талину (Естонија), 2. и 3. маја 2022. године, у организацији Међународног удружења социјалне сигурности (ISSA), одржан је Регионални форум социјалног осигурања за Европу, коме су присуствовали стручњаци Међународне организације рада, Организацијe за економску сарадњу и развој и Европске комисије, као и представници институција социјалног осигурања земаља чланица удружења.

  На форуму је током два дана одржано 14 предавања на којима је учествовало 55 предавача, панелиста и модератора, којима је присуствовало преко 130 учесника, из преко 30 земаља чланица Међународног удружења социјалне сигурности (ISSA), међу којима и представници Завода за социјално осигурање, а в.д. директора Завода, Зоран Пановић, је био модератор предавања на тему „Јачање превентивних приступа и активног старења“.

  Форум је пружио јединствену платформу чланицама да анализирају краткорочне одговоре и дугорочни утицај пандемије COVID⁠-⁠19, разговарају о кључним изазовима социјалне сигурности, иновативним решењима и дефинисању стратегије за обликовање будућности социјалне сигурности у региону. Том приликом додељене су и ISSA награде за добру праксу за Европу 2022, као признање добрим праксама у администрацији социјалног осигурања.
 • 29. април 2022. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ (EDAS)

  У циљу ефикасније примене Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности, у Бечу, су 27. априла 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Аустрије, на којима је, потписан Споразум о електронској размени података између органа за везу у области социјалног осигурања две државе. Потписивање овог споразума је резултат веома успешне сарадње институција Републике Србије и Републике Аустрије у области социјалног осигурања и представља први билатерални уговор који је Србија потписала са једном државом, чланицом Европске уније, а који регулише електронску размену података у свим областима социјалног осигурања, са изузетком области која се односи на новчане накнаде за незапосленост и заснива се на принципима „EESSI“ пројекта (Electronic Exchange of Social Security Information – Електронска размена информација о социјалном осигурању), систему који је у примени у државама Европске уније.

  Споразум представља правни оквир за успостављање електронске размене којом ће се убрзати размена података између институција социјалног осигурања Србије и Аустрије и омогућити бржа обрада појединачних предмета и ефикасније остваривање права осигураника и корисника права. Реализацијом споразума о електронској размени података између Србије и Аустрије замениће се постојећи начин размене који се заснива на достави докумената у папирном облику, чиме ће се омогућити бржа, лакша и сигурнија размена информација. Реализација активности спроводи се кроз пројекат под називом EDAS (Electronic Data Austria – Serbia) од 2020. године и у њега су укључени сви носиоци социјалног осигурања из обе државе уговорнице.

  Споразум су, у присуству амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији, господина Небојше Родића, потписали господин Зоран Пановић, в.д. директора Завода за социјално осигурање, са српске стране и Peter Lehner, председавајући конференције, и Alexander Burz, административни руководилац у Кровном савезу аустријских носилаца социјалног осигурања, са аустријске стране.

  У оквиру сусрета органа за везу одржан је састанак Управљачке групе на коме су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања, где су две стране поднеле извештаје о досадашњем раду радних група у оквиру EDAS пројекта и на којем су договорене активности које ће бити спроведене у наредном периоду у циљу реализације Споразума.
 • 21. април 2022. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ ЦРНЕ ГОРЕ

  У Београду су дана 19. и 20. априла 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања.

  Имајући у виду да је од претходног сусрета органа за везу који су одржани 2017. године дошло до више промена у системима здравственог осигурања, две делегације су размениле детаљне информације о променама у законодавству које су наступиле. Договорено је да се у наредном периоду изврши усаглашавање података у матичним евиденцијама лица која остварују право на здравствену заштиту на основу Споразума у циљу бржег и лакшег остваривања права корисника. На разговорима су размењени подаци о међусобним потраживањима трошкова здравствене заштите који настају применом Споразума и договорено је да се у наредном периоду изврши њихово коначно усаглашавање у циљу одржавања задовољавајуће динамике међусобног измиривања трошкова за пружену здравствену заштиту.
 • 8. април 2022. године

  СПОРAЗУМ О СОЦИЈAЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНA

  Дана 7. априла 2022. године, у Београду, потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности.

  Споразумом je обухваћенa област пензијског и инвалидског осигурањa, a у наредном периоду предстоје активности у циљу закључивања пратећег Административног споразума.

  По ступању на снагу Споразума и Aдминистративног споразума биће омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Азербејџан да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.
 • 5. април 2022. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-АУСТРИЈА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 12. априла 2022. године, у Новом Саду и 13. априла 2022. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и до избијања пандемије изазване вирусом Цовид 19, организована је сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Новом Саду, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Београд
  Плакат, Нови Сад
 • 30. март 2022. године

  СПОРAЗУМ О СОЦИЈAЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ТУНИСА

  Дана 28. марта 2022. године, у Београду, потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности и Aдминистративни договор за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.

  Споразумом су обухваћене области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести и осигурања за случај незапослености.

  По ступању на снагу Споразума и Aдминистративног договора биће омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Тунис да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе, а такође биће омогућено коришћење здравствене заштите приликом привременог боравка у другој држави уговорници.
 • 8. март 2022. године

  ZPIZ - ОБАВЕШТЕЊЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПЕНЗИЈА

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2022. године, пензије у Републици Словенији редовно усклађују у висини од 4,4%.
 • 7. март 2022. године

  ПРЕГОВОРИ О СПОРАЗУМУ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА АУСТРАЛИЈОМ

  У Београду/Канбери је 3. и. 4. марта 2022 године, путем видео конференције, одржана нова рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Аустралије, за закључивање Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности.

  На састанку су две делегације усагласиле текст одредби Административног споразума за примену Споразума, чиме су створени услови за покретање процедуре за закључивање Споразума. Споразумом између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности обухваћена је област пензијског и инвалидског осигурања и њиме ће бити омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Аустралији да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.
 • 7. март 2022. године

  ПЕНЗИЈСКИ ФОНД РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Пензијски фонд Руске Федерације је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме је, у складу са одредбама федералног закона Руске Федерације, почев од 1. јануара 2022. године, висина пензије и фиксне исплате уз пензије пензионера који не раде повећана за 8,6%.
 • 4. март 2022. године

  ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

  У Београду/Москви су 2. и 3. марта 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Руске Федерације у вези са са применом Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, у области пензијског и инвалидског осигурања. Делегацију Републике Србије предводио је господин Зоран Пановић, вд директор Завода за социјално осигурање, а делегацију Руске Федерације господин Сергеј Александрович Чирков, заменик председника одбора Пензијског фонда Руске Федерације.

  На разговорима су извршене измене појединих двојезичних образаца за примену Споразума, усаглашен је текст Договора о електронској размени података и разматране су техничке могућности успостављања електронске размене података између надлежних носиоца две државе.
 • 25. фебруар 2022. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ МАЂАРСКЕ

  У Београду су 23. и 24. фебруара 2022. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања.

  Две делегације су размениле информације о начину примене Споразума између Републике Србије и Мађарске у области здравственог осигурања, начину поступања у конкретним случајевима примене Споразума и договориле динамику међусобног измиривања трошкова здравствене заштите који настају применом Споразума.
 • 23. фебруар 2022. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о утврђивању процента за усклађивање пензија и Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, почев од 1. јануара 2022. године, пензије које исплаћују усклађују по стопи од укупно 4%.
 • 04. фебруар 2022. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК УПРАВЉАЧКЕ ГРУПЕ

  У Београду/Бечу је 2. фебруара 2022. године, одржан састанак Управљачке групе, путем видео конференције, у оквиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања. На састанку су две стране размениле информације о активностима које су предузете током 2021. године и поздравиле напредак који је учињен. Договорено је да се у току 2022. године године интензивира заједнички рад група, како би се стекли услови да се до краја године спроведе Пилот пројекат размене Потврде о правним прописима који се примењују.
 • 03. фебруар 2022. године

  ЗПИЗ - Обавештење о усклађивању пензија и исплати годишњег додатка за кориснике словеначке пензије

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Републике Словеније доставио је обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме ће се пензије за јануар 2022. године ванредно ускладити у три различите висине, тако што ће се пензије, остварене до краја 2010.године, ускладити за 3,5 %, пензије остварене у 2011. години за 1,7%, а све остале за 1%, док ће се у фебруару 2022. године, вршити редовно усклађивање пензија, чија висина још није одређена.

  Словеначки носилац пензијског осигурања ће и у 2022. години вршити исплату годишњег додатка својим корисницима пензије са пребивалиштем у Републици Србији (и другим државама). У ту сврху, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, ће корисницима који су на дан 1. јануара 2022. године, имали пребивалиште у Републици Србији, послати образац са податком о висини иностране пензије у јануару 2022. године, са упутством на који начин да га попуне и врате словеначком носиоцу. Податак о висини иностране пензије, корисник може доставити и путем интернета, на одређеној интернет адреси или коришћењем посебног кода који се налази у обавештењу словеначког носиоца, са упутствима и сигурносним ПИН кодом.

  Детаљније информације о годишњем додатку могу се пронаћи на сајту словеначког носиоца пензијског осигурања: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 31. јануар 2022. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ КВЕБЕКА

  1. фебруара 2022. године ступиће на снагу Уговор о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека, потписан у Отави и у Квебеку 19. јуна 2020. године и објављен у ''Службеном гласнику РС – Међународни уговори'', број 9/2021.

  Споразум обухвата области пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и здравствене заштите, повреде на раду и професионалне болести и омогућава остваривање права из ових области код страна уговорница.

  Истовремено са Уговором, на снагу ће ступити и Административни договор за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека, као и Протокол за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека.
 • 28. јануар 2022. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ КВЕБЕКА

  У Београду/Квебеку је 27. јануара 2022. године, одржан завршни састанак између органа за везу Републике Србије и органа за везу Квебека, путем видео конференцијског система, пред ступање на снагу Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека.

  На састанку је утврђен списак двојезичних образаца за ефикасну примену Уговора, који ће се користити након његовог ступања на снагу 1. фебруара 2022. године.
 • 2021. година

 • 28. децембар 2021. године

  КРОВНИ САВЕЗ АУСТРИЈСКИХ НОСИЛАЦА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Кровни савез аустријских носилаца социјалног осигурања, је доставио обавештење у вези са усклађивањем укупних пензијских давања остварених до 31. децембра 2021. године. Према наведеном обавештењу, од 1. јануара 2022. године, укупна пензијска давања чији износ не прелази 1.000,00 ЕУР, усклађују се по стопи од 3,0%, укупна пензијска давања чији је износ између 1.000,01 и 1.300,00 усклађују се по опадајућој стопи од 3,0% до 1,8%, а укупна пензијска давања чији износ прелази 1.300,01 ЕУР усклађују се по стопи од 1,8%.
 • 17. децембар 2021. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

  У Београду/Бечу је путем видео-конференције, 14. децембра 2021. године, одржан састанак РГ за информационе технологије, формиране у оквиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање као и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања.

  На састанку су договорене будуће активности у циљу стварања техничких услова за увођење електронске размене података, као и пилот пројекат - електронска размена обрасца који се односи на примењиво законодавство, чија се реализација очекује у току 2022. године.
 • 30. новембар 2021. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНИМА ЗА ВЕЗУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  У Бања Луци су, 23. и 24. новембра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. Делегација Републике Србије је била састављена од представника Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а делегација Босне и Херцеговине од представника Фонда за здравствено осигурање Републике Српске, Завода за здравствено осигурање и реосигурање Федерације Босне и Херцеговине и Фонда здравственог осигурања Брчко Дистрикта.

  Међусобно су размењене информације о изменама у законодавству, као и листе контакт особа, разматране су одређене спорне ситуације у којима је уочено да долази до кашњења у поступцима остваривања права и договорено је даље поступање у циљу ефикасније примене Спразума, а такође је измењен је и парафиран образац SRB/BiH 109а, односно BiH/SRB 109а (Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у другој држави уговорници).

  Обе стране су истакле спремност да се приступи промени начина обрачуна трошкова здравствене заштите, односно да се трошкови здравствене заштите убудуће за све категорије осигураника исказују у стварним износима, а не путем паушалних износа, како је то сада случај. С тим у вези договоренa је даља сарадња у циљу закључивања новог Договора о накнади трошкова здравствене заштите.
 • 24. новембар 2021. године

  ПРЕГОВОРИ О СПОРAЗУМУ О СОЦИЈAЛНОЈ СИГУРНОСТИ СA РЕПУБЛИКОМ ТУНИС

  У Београду/Тунису је, у периоду од 17. до 19. новембра и 23. новембра 2021. године, путем видео конференције, одржана V рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Тунис, за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.

  На састанку су две делегације усагласиле текст Aдминистративног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности. Потписивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности и Aдминистративног споразума за његово спровођење очекује се у децембру 2021. године. Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности обухваћене су области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести и осигурања за случај незапослености.

  По ступању на снагу Споразума и Aдминистративног споразума биће омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Тунис да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе, а такође биће омогућено коришћење здравствене заштите приликом привременог боравка у другој држави уговорници.
 • 22. новембар 2021. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ НЕМАЧКЕ

  У Београду/Бону су, 15. и 16. новембра 2021. године, путем видео конференције одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са спровођењем Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области здравственог осигурања.

  Међусобно су размењене информације о изменама у законодавству, а разматрана су и следећа питања: могућности достављања документације без печата и потписа, промена начина обрачуна трошкова за пружену здравствену заштиту немачким осигураницима са пребивалиштем на територији Републике Србије и договорено је да се формира Радна група која ће размотрити могућност убрзаног преласка на електронску размену података у поступцима обрачуна трошкова између носилаца здравственог осигурања две државе.
 • 9. новембар 2021. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ КВЕБЕКА

  У Београду/Квебеку су 8. новембра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Квебека, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца за област применљивог законодавства и област пензијског и инвалидског осигурања, у циљу коначног утврђивања њихове садржине и стварања услова за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека и Административног договора за његово спровођење, по њиховом ступању на снагу.
 • 3. новембар 2021. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ КВЕБЕКА

  У Београду/Квебеку су 2. новембра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Квебека, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца из области повреда на раду и професионалних болести, у циљу коначног утврђивања њихове садржине и стварања услова за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека и Административног договора за његово спровођење, по њиховом ступању на снагу.
 • 20. октобар 2021. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ - Центар за европске и међународне односе социјалне сигурности (CLEISS)

  У Београду/Паризу су дана 20. октобра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања, пензијског осигурања, повреда на раду и професионалних болести, у циљу коначног утврђивања њихове садржине и стварања услова за примену новог Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, чије се ступање на снагу очекује у наредном периоду.
 • 18. октобар 2021. године

  ПРЕГОВОРИ О СПОРАЗУМУ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА РЕПУБЛИКОМ ТУНИС

  У Београду/Тунису је, у периоду од 12. до 14. октобра 2021. године, путем видео конференције, одржана IV рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Тунис, за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигуности.

  На састанку су две делегације разматрале текст одредби Административног споразума и усагласиле чланове који се односе на област здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства. Договорено је да се на наредном састанку, који ће се путем видео конференције одржати 30. новембра и 1. и 2. децембра 2021. године, настави рад на усаглашавању преосталих одредби Административног споразума.
 • 7. октобар 2021. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ КВЕБЕКА

  У Београду/Квебеку су 6. октобра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Квебека, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања у циљу коначног утврђивања њихове садржине и стварања услова за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека и Административног договора за његово спровођење, по њиховом ступању на снагу.
 • 30. септембар 2021. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ - Центар за европске и међународне односе социјалне сигурности (CLEISS)

  У Београду/Паризу су 27. и 28. септембра 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања у циљу коначног утврђивања њихове садржине и стварања услова за примену новог Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, чије се ступање на снагу очекује у наредном периоду.
 • 28. септембар 2021. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-АУСТРИЈА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 5. октобра 2021. године, у Инсбруку и 7. октобра 2021. године, у Бечу. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и до избијања пандемије изазване вирусом Covid 19, организована је сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Инсбруку, односно Бечу, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Инсбрук
  Плакат, Беч
 • 27. септембар 2021. године

  ПЕНЗИЈСКИ СЕМИНАР У БУДИМПЕШТИ 2021.

  У Будимпешти је 23. септембра 2021. године, у организацији Државног трезора Мађарске (Hungarian Magyar Államkincstár), организован семинар у области пензијског и инвалидског осигурања, на тему „Физички и људски капитал у друштву које стари“.

  Предавачи су били стручњаци неколико универзитета у Европи, као и представници институција социјалног осигурања земаља ЕУ. Семинар се одвијао у 3 сесије, и у оквиру прве сесије излагачи су били представници држава чланица Вишеградске групе (В4) – Мађарска, Република Пољска, Словачка Република и Чешка Република, а тема ове сесије је била дигитализација пензијских институција. У наставку семинара разматрана је одрживост пензијског система у друштву које стари, узимајући у обзир различите факторе који утичу на стабилност пензијског система, као што су нпр. старост становништва, миграције, економски статус, образовање, инфлација и друго. Такође, понуђене су одређене мере и решења које пензијски фондови и друге државне институције морају предузети у циљу одрживости адекватних пензијских система. Семинару је присуствовало око 50 учесника, међу којима и представници Завода за социјално осигурање, а в.д. директора Завода, Зоран Пановић, је био модератор 3. сесије семинара.
 • 23. септембар 2021. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија за пензије остварене до 31. августа 2021. године, пензије усклађују од 1. септембра 2021. године и повећавају за 2%.
 • 10. септембар 2021. године

  Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

  Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, као и прошле године, и ове године извршити исплату 13-те пензије. Право на исплату 13-те пензије могу да остваре лица која имају право на исплату словачке пензије за месец новембар 2021. године. Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике. Да би се остварило право на исплату 13-те пензије и да би се утврдио њен износ, неопходно је да корисници словачке пензије обавесте Завод за социјално осигурање Словачке (Sociálna poisťovňa), о последњем износу пензије коју су примили из иностранства, укључујући и пензију из Србије. Е - образац за ову сврху доступан је на веб страници Завода за социјално осигурање: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny (Notification of pension payments from abroad). Детаљније информације о тринаестој пензији објављене су на веб страници словачког Завода за социјално осигурање (www.socpoist.sk).
 • 9. јул 2021. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК УПРАВЉАЧКЕ РАДНЕ ГРУПЕ

  У Београду/Бечу је 7. јула 2021. године, одржан састанак Управљачке групе у оквиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања.

  На састанку одржаном путем видео-конференције обе стране су поднеле извештаје о досадашњем раду радних група у оквиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности и договорене су активности које ће бити спроведене у наредном периоду.
 • 24. јун 2021. године

  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  Дана 22. јуна 2021. године у Београду је потписан Уговор између Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача и Завода за пензијско осигурање Аустрије, којим се регулише пружање медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно корисницима права на пензију у РХ центру Бања Ковиљача. Уговор пружа могућност лечења аустријскиих осигураника, односно корисника пензија за област мускулоскелетног система, са почетним капацитетом од 30 постеља и закључен је на период од три године, уз могућност његовог продужења.

  Потписивање уговора је резултат веома успешне сарадње институција Републике Србије и Републике Аустрије у области социјалног осигурања и представља први уговор који је један рехабилитациони центар у Србији закључио са иностраним државним пензијским фондом.

  Уговор су испред аустријске стране потписали Peter Schleinbach, председник, Andreas Herz, председник и Winfried Pinggera, генерални директор, а у име специјалне болнице Бања Ковиљача в.д. директор примаријус др Александар Јокић.

  Потписивању уговора присуствовали су министар здравља, др Златибор Лончар, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, амбасадор Републике Аустрије у Републици Србији, Nikolaus Lutterotti, амбасадор Републике Србије у Републици Аустрији, Небојша Родић, Зоран Пановић, в.д. директора Заводa за социјално осигурање, Драгана Калиновић, директор Републичког фонда за пензиjско и инвалидско осигурање, представници Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства сопољних послова.

  Након потписивања уговора, аустријска делегација је посетила Специјалну болницу за рехабилитацију Бања Ковиљача.
 • 22. јун 2021. године

  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  У Београду ће се 22. јуна 2021. године, потписати Уговор између Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача и Завода за пензијско осигурање Аустрије, којим се регулише пружање медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно корисницима права на пензију у РХ центру Бања Ковиљача. Уговор пружа могућност лечења аустријскиих осигураника, односно корисника пензија у Специјаној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача за област мускулоскелетног система на матерњем језику.

  Овај пројекат резултат је успешне сарадње институција Републике Србије и Републике Аустрије у области социјалног осигурања и допринеће ширењу интересовања за област медицинске рехабилитације у Републици Србији.
 • 21. јун 2021. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ - Центар за европске и међународне односе социјалне сигурности (CLEISS)

  У Београду / Паризу су, од 15. до 17. јуна 2021. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, путем видео - конференције, на којима је разматрана садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и породичних давања, у циљу њиховог коначног утврђивања и стварања услова за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, чије се ступању на снагу очекује у наредном периоду.
 • 17. јун 2021. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА РЕПУБЛИКОМ АЗЕРБЕЈЏАН

  У Београду је, у периоду од 14. до 16. јуна 2021. године, одржана је друга рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Азербејџан за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности. Делегације су на преговорима у потпуности усагласиле садржину одредби Споразума, који обухвата област пензијског и инвалидског осигурања.

  Договорено је да се на наредном састанку двеју страна разматрају одредбе Админситративног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности. Термин одржавања састанка биће накнадно утврђен.
 • 26. мај 2021. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА - САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ – “ПРАВО”

  У Београду/Бечу је, 25. маја 2021. године, одржан састанак РГ “Право”, формиране у оквиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, као и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања.

  На састанку, који је одржан путем видео-конференције предузете су прве активности у циљу стварања правног основа за увођење електронске размене података и договорене су одговарајуће активности које је неопходно спровести у наредном периоду.
 • 19. март 2021. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА РЕПУБЛИКОМ ТУНИС

  У Београду/Тунису је, у периоду од 16. до 18. марта 2021. године, путем видео конференције, одржана III рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Тунис за закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигуности. На састанку су две делегације у потпуности усагласиле садржину одредби Споразума, који обухвата области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести и осигурањa за случај незапослености.

  Договорено је да се на наредном састанку изврши усаглашавање одредби Админситративног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигуности, као и да ће се наредни састанак одржати у зависности од епидемиолошке ситуације у договореном термину.
 • 16. март 2021. године

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА ИЗ ФРАНЦУСКЕ

  Обавештавамо све кориснике који примају пензију из Републике Француске, а који имају пребивалиште на територији Републике Србије, да је према обавештењу које смо добили од француског исплатиоца пензија у последњих неколико месеци дошло до кашњења у исплати њихових пензијских примања. Разлог томе је промена надлежности и начина рада француских институција приликом обрада достављених потврда о животу.

  Завод за социјално осигурање је с тим у вези затражио од француског органа за везу да се у најкраћем року успостави редовна исплата пензија за све кориснике који имају пребивалиште у Републици Србији.

  У вези с наведеним, убудуће је потребно да корисници образац Потврде о животу шаљу на следећу адресу:

  Centre de Traitement
  Retraite à l’étranger
  CS 13 999 Esvres
  37321 Tours Cedex 9
  République de France

  Овом приликом подсећамо све кориснике пензија из Републике Француске да су у обавези да једном годишње доставе оверени образац Потврде о животу, како не би дошло до обуставе, односно кашњења у исплати пензија. Образац Потврде о животу може се оверити код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у филијалама, службама филијала и испоставама), дипломатско-конзуларном представништву Републике Француске у Србији и код јавног бележника, на основу личног присуства корисника давања и увида у личну исправу.
 • 25. фебруар 2021. године

  DVSV - ИНФОРМАЦИЈА О ПОТВРДИ О ЖИВОТУ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА ИЗ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ

  Кровни савез аустријског социјалног осигурања нас је информисао да је, аустријска страна својим корисницима пензија са пребивалиштем у иностранству послала образац потврде о животу са захтевом да попуњен, потписан и оверен образац врате до маја 2021. године. Том приликом корисници су добили и обавештење о извршеном усклађивању пензија почев од 1. јануара 2021. године. Уколико лице не поступи по наведеном упутству о достави потврде о животу, исплата пензије биће привремено обустављена од јуна 2021. године.
 • 24. фебруар 2021. године

  МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И ПЕНЗИОНЕРА У СРБИЈИ

  Дана 23. фебруара 2021. године у Београду/Бечу, одржан је састанак између Завода за социјално осигурање, Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ и Завода за пензијско осигурање Аустрије (Pensionsversicherunganstalt), на ком се разматрао предлог Уговора о сарадњи између Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ и Завода за пензијско осигурање Аустрије, којим се регулише питање пружања медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно пензионерима у Србији. На састанку, који је одржан путем видеоконференције, усаглашени су сви чланови Уговора и договорено је да се, у што краћем року, приступи његовом потписивању.
 • 23. фебруар 2021. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ ДОГОВОРА О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

  Дана 8. децембра 2020 у Анкари, и 30. децембра 2020. године у Београду, потписан је нови Договор између органа за везу Републике Србије и Републике Турске о накнади трошкова здравствене заштите, који је ступио на снагу 1. јануара 2021. године.

  Новим Договором утврђен је начин измиривања трошкова здравствене заштите између надлежних носилаца здравственог осигурања две земље. Његовим ступањем на снагу престао је да важи ранији договор потписан 13. априла 2011. године у Анкари.
 • 11. фебруар 2021. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о утврђивању процента за усклађивање пензија и Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, почев од 1. јануара 2021. године, пензије које исплаћују усклађују по стопи од укупно 3%.
 • 4. фебруар 2021. године

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ДАНА РАЗГОВОРА У 2021. ГОДИНИ

  Због актуелне пендемије изазване вирусом Covid 19, дани разговора планирани да се одрже у 2021. години, између надлежних носилаца Републике Србије и Републике Аустрије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Републике Хрватске, Републике Севернe Македонијe, Савезне Републике Немачке, Црне Горе, одложени су до даљњег. Редовно одржавање дана разговора успоставиће се када епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала, односно кад се стекну услови за њихово безбедно одржавање.

  Молимо заинтересована лица да редовно прате обавештења на нашем сајту како би се благовремено информисала о новостима у вези са одржавањем дана саветовања.
 • 29. јануар 2021. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

  1. фебруара 2021. године ступиће на правну снагу Споразум о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, потписан у Београду 8. јуна 2018. године и објављен у ''Службеном гласнику РС – Међународни уговори'', број 12/18 и Административни договор за примену Спорзума о социјалној сигурности између Републике Србије и Народне Републике Кине.

  Споразум и Административни договор регулишу несметан трансфер давања на територију друге државе уговорнице, упућивање запосленог на рад на територију друге државе уговорнице, пружање административне помоћи између надлежних органа две државе и друго.
 • 29. јануар 2021. године

  ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЈА СА КРОВНИМ САВЕЗОМ АУСТРИЈСКОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (DVSV)

  У Београду/Бечу је, 27. јануара 2021. године, одржан састанак Управљачке групе формиране у овиру Пројекта успостављања електронске размене података у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  На састанку, који је одржан путем видео-конференције разматран је будући рад радних група (РГ „Право“, РГ „Информационе технологије“, РГ „Здравствено осигурање - осигурање за случај несреће на послу - применљиво законодавство“, РГ „Обрачун трошкова“ и РГ „Пензијско и инвалидско осигурање“) формираних од представника српских и аустријских институција у области социјалног осигурања и утврђени су принципи рада, задаци, начин комуникације, подношење извештаја и остало. Дискутовало се о сетовима података који ће се размењивати и о изгледу образаца путем којих ће се вршити размена. На крају разговора су договорени даљи кораци и редослед активности које је потребно предузети у оквиру радних група, као и временски оквир за те будуће активности.
 • 25. јануар 2021. године

  ЗПИЗ - годишњи додатак за кориснике словеначке пензије

  Према обавештењу Завода за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, словеначки носилац ће и ове године вршити исплату годишњег додатка својим корисницима пензије са пребивалиштем у Републици Србији (и другим државама). У ту сврху, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, ће корисницима који су на дан 1. јануара 2021. године имали пребивалиште у Републици Србији, до краја марта 2021. године послати образац ''Изјава о висини иностране пензије'' са упутством на који начин попуњен образац могу вратити словеначком носиоцу.
  Детаљније информације о годишњем додатку могу се пронаћи на сајту словеначког носиоца пензијског осигурања, https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 21. јануар 2021. године

  ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЈА СА ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

  Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, 19. јануара 2021. године у Београду/Москви одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Руске Федерације путем видео-конференције.

  Делегацију Републике Србије предводио је господин Зоран Пановић, вд директор Завода за социјално осигурање, а делегацију Руске Федерације господин Сергеј Чирков Александрович, заменик председника одбора Пензијског фонда Руске Федерације. Разговори су били усмерени на разјашњење питања и постизање договора у вези са поступком и начином остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума и исплатом тих права корисницима. Уз пуно разумевање две делегације су постигле одговарајуће договоре о начину поступања, који треба осигураницима да омогуће једноставније и ефикасније остваривање права.

  Разговори су протекли у радној и пријатељској атмосфери и договор је да се у току 2021. године поново одрже разговори у циљу даљег унапређења сарадње у овој области и оцене реализације постигнутих договора.
 • 15. јануар 2021. године

  Дана 13. јануара 2021. године у Београду/Љубљани путем видео-конференције, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у области здравственог осигурања, у вези са применом новог Договора о накнади трошкова здравствених услуга и садржају двојезичних образаца, који је ступио на снагу 1. јануара 2021. године. Делегација Републике Србије била је састављена од представника Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а предводио је вд директор Завода за социјално осигурање господин Зоран Пановић, док је делегацију Републике Словеније предводио директор Сектора за спровођење осигурања и међународно здравствено осигурање у Заводу за здравствено осигурање Словеније, господин Клемен Ганзити.

  На одржаном састанку две стране су постигле одговарајуће договоре у вези са начином поступања у различитим правним ситуацијама при остваривању права из здравственог осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, као и у вези са начином, поступком и роковима обрачуна трошкова здравствене заштите.

  На разговорима је размотрено и поступање надлежних носилаца у два појединачна случаја остваривања права из здравственог осигурања. Истовремено две делегације су се међусобно информисале о променама у својим правним системима у овој области, утврдиле потребу за изменом једног двојезичног обрасца и заједнички оцениле да се Споразум успешно примењује.
 • 6. јануар 2021. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

  Дана 13. јануара 2021. године одржаће се разговори органа за везу Републике Србије и Републике Словеније, на којима ће две делегације разматрати практична питања примене новог Договора о накнади трошкова здравствених услуга и садржају двојезичних образаца, која је започела 1. јануара 2021. године.
 • 2020. година

 • 22. децембар 2020. године

  НОВИ ДОГОВОР О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И САДРЖАЈУ ДВОЈЕЗИЧНИХ ОБРАЗАЦА СА СЛОВЕНИЈОМ

  Почев од 01. јануара 2021. године, у односима између Републике Србије и Републике Словеније у области здравственог осигурања примењиваће се нови Договор о накнади трошкова здравствених услуга и садржају двојезичних образаца.

  Договор, који су у Београду, 5. септембра 2019. године, потписали директор Завода за социјално осигурање господин Зоран Пановић и директор Завода за здравствено осигурање Словеније господин Марјан Сушељ, предвиђа да се, убудуће, трошкови за пружену здравствену заштиту, за све категорије осигураника држава уговорница, накнађују у стварним износима трошкова здравствене заштите.

  Новим Договором мења се начин међусобног потраживања трошкова између надлежних носилаца у области здравственог осигурања, а корисници као и до сада, несметано, настављају да користе своја права на основу Споразума.

  Ступањем на снагу новог Договора, престаје да важи Договор о накнади трошкова здравствених услуга и о садржају двојезичних образаца, који је потписан у Љубљани 5. новембра 2010. године.
 • 11. децембар 2020. године

  НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

  На основу Закључка Владе Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, почев од 17. децембра 2020. године, исплатиће новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који су право остварили закључно са 9. децембром 2020. године.

  Корисницима којима решење о признавању права на пензију и осталих наведених права из пензијског и инвалидског осигурања буду донета након 9. децембра 2020. године, новчана помоћ ће се исплатити једнократно, након успостављене исплате права.
 • 26. новембар 2020. године

  БИХ – ОВЕРА ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ

  Подсећамо кориснике пензија са пребивалиштем у Републици Србији, којима пензију исплаћују носиоци пензијског осигурања Босне и Херцеговине - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, односно Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање, на обавезу благовременог достављања овереног обрасца Потврде о животу, до краја 2020. године, у циљу потврђивања чињенице живота корисника пензије и обезбеђивања континуитета у исплати пензије.

  Све у вези са овером потврде о животу, као и образац Потврда о животу можете да прочитате и преузмете са линкова наведених институција:

  - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Бијељина

  - Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање Мостар

  Овера обрасца Потврда о животу, без плаћања накнаде може да се изврши у свим организационим јединицама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на територији Републике Србије.

  Истовремено подсећамо и кориснике пензија из других држава уговорница на ову обавезу, како не би дошли у ситуацију да им се обустави исплата пензије, због неблаговремено извршене доставе оверене потврде о животу.
 • 10. новембар 2020. године

  ЗПИЗ - ИНФОРМАЦИЈА О ПОТВРДИ О ЖИВОТУ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је обавештење да је, крајем октобра 2020. године, својим корисницима пензија са пребивалиштем у иностранству поштом послао образац потврде о животу. Оверену потврду о животу корисници пензија морају вратити до краја децембра 2020. Изузетно, због ванредних околности повезаних са епидемијом Covid - 19, словеначки носилац ће на захтев корисника давања вршити исплату пензије и до три месеца након наведеног рока, уколико корисник није у могућности да овери своју потврду о животу. Ови корисници дужни су да у продуженом периoду словеначком носиоцу доставе уредно оверену потврду о животу.

  Потврде о животу послате су само на адресе корисника словеначких пензија који нису укључени у електронску размену података о чињеници смрти која се врши између надлежних носилаца пензијског осигурања Србије и Словеније.
 • 5. новембар 2020. године

  Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

  Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, који ће у децембру 2020. године имати право на исплату пензије, исплатити тринаесту пензију, а што је у складу са изменама законодавства Словачке Републике од 1. априла 2020. године, којим је уведено то право. Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике. Да бисте остварили право на исплату 13-те пензије и да би се утврдио њен износ, неопходно је да, као корисник словачке пензије, до 15. новембра 2020. године, обавестите Завод за социјално осигурање Словачке (Sociálna poisťovňa), о последњем износу пензије коју сте примили из иностранства, укључујући и пензију из Србије. Е - образац за ову сврху доступан је на веб страници Завода за социјално осигурање: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny /=Notification of pension payments from abroad/. Детаљније информације о тринестој пензији објављене су на веб страници словачког Завода за социјално осигурање (www.socpoist.sk).
 • 2. октобар 2020. године

  МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И ПЕНЗИОНЕРА У СРБИЈИ

  Дана 1. октобра 2020. године је у Бањи Ковиљачи одржан састанак између Завода за социјано осигурање и Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ са Канцеларијом аташеа за социјална питања, здравље и заштиту потрошача Амбасаде Републике Аустрије у Београду, на ком се разматрао предлог Уговора о сарадњи између Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherunganstalt), којим се регулише питање пружања медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно пензионерима у Србији. Договорене су даље активности како би се уговор потписао до краја године, а са реализацијом отпочело од 1. јануара 2021. године.
 • 2. октобар 2020. године

  Видео конференција Бугарска – НОИ

  Дана 29. септембра 2020. године у Београду/Софији, путем видео конференције, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Бугарске, поводом примене Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности, и с тим у вези, закључивања Споразума о електронској размени података између надлежних носилаца пензијског осигурања две државе - Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за социјално осигурање.

  На одржаном састанку две стране су констатовале да се Споразум ефикасно примењује и да институције двеју држава које раде на примени имају добру сарадњу. Након тога размењена су досадашња искуства у области електронске размене података и размотрена су правна и техничка питања у вези са успостављањем електронске размене података. Две стране су се сагласиле да се на почетку сарадње електронски размењује податак о чињеници смрти, а да се касније обим размене прошири и на друге податке из ове области. Договорено је да две стране, у што краћем року, заједнички усагласе текст Споразума о електронској размени података, као и Техничког протокола, који ће бити његов саставни део, како би се након потписивања Споразума приступило његовој реализацији и успостављању електронске размене података.
 • 21. септембар 2020. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА СА БУГАРСКОМ

  Дана 29. септембра 2020. године у Београду/Софији ће бити одржана видео конференција између органа за везу Републике Србије и Републике Бугарске, Завода за социјално осигурање и Националног завода за социјално осигурање. Том приликом разговараће се о увођењу електронске размене података између носилаца социјалног осигурања две државе у области пензијског и инвалидског осигурања.
 • 24. јул 2020. године

  ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА СА АУСТРИЈСКИМ ЗАВОДОМ ЗА ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

  Дана 22. јула 2020. године у Београду/Бечу је одржана видео конференција између Завода за социјално осигурање Републике Србије и Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ са Заводом за пензијско осигурање Републике Аустрије. Том приликом је разговорано о реализацији пројеката медицинске рехабилитације аустријских осигураника и корисника пензија у специјалној болници „Бања Ковиљача“. На састанку су детаљно размотрена питања везана за реализацију пројекта и договорене су даље активности до краја 2020. године, како би се са реализацијом почело почетком 2021. године.
 • 15. јул 2020. године

  ОВЕРА ПОТВРДА О ЖИВОТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  Обавештавамо кориснике иностраних пензија са пребивалиштем у Републици Србији који имају обавезу да доставе потврде о животу носиоцима социјалног осигурања у државама које им исплаћују пензију, да исте могу да овере у свим организационим јединицама Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, тако што ће захтев поднети на један од понуђена два начина, без потребе доласка на шалтере Фонда:

  • захтев могу поднети електронски, преко wеб Портала е-Шалтер на насловној страни сајта Фонда pio.rs/Електронски сервиси; Уколико је кориснику инострани носилац осигурања доставио образац потврде/ уверења о животу потребно је да се исти попуни, скенира и уз скенирану личну карту достави Фонду ради овере;

  • захтев могу поднети поштом, као препоручену пошиљку достављену на адресу филијале Фонда ПИО по месту пребивалишта; На сајту Фонда pio.rs/Пословна мрежа доступне су адресе филијала; Уз попуњени захтев, потребно је доставити очитану личну карту и попуњен образац потврде/ уверења о животу.

  Напомињемо да уколико корисник није добио образац потврде/уверења о животу од иностраног носиоца осигурања, може га преузети и са сајта Фонда pio.rs/Обрасци потврда о животу, бирајући жељену државуДостављене потврде о животу Фонд ће оверити и доставити кориснику путем поште.
 • 30. јун 2020. године

  ЧЕШКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ – ПРЕКИД ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОГ НАЧИНА СЛАЊА ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ИНОСТРАНСТВУ

  Чешка управа за социјалну сигурност (ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení) доставила је обавештење да је од 1. јула 2020. године, поново уведена обавеза достављања оверене Потврде о животу редовном поштом на адресу: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5, Česká republika, чиме је укинут поједностављен начин овере и слања Потврде о животу, који је важио за време трајања пандемије изазване вирусом COVID 19, када су пензионери попуњене и својеручно потписане Потврде о животу, чешком носиоцу достављали електронским путем на адресу posta@cssz.cz .

  У случају да пензионер из објективних разлога није у могућности да овери Потврду о животу (нпр. институције које врше оверу још увек се нису вратиле у нормалне токове пословања, односно међународни поштански саобраћај је још увек ограничен или укинут), ČSSZ ће прихватити Потврду о животу оверену и достављену на начин који је важио за време ванредног стања.

  Пензија ће се исплаћивати на рачун у року од 4 до 5 недеља након што ČSSZ прими Потврду о животу.

  Више информација може се пронаћи на интернет страници ČSSZ https://www.cssz.cz/web/en/conditions-for-paying-out-of-pension-benefits-to-persons-with-a-permanent-place-of-residence-outside-the-czech-republic .

  Вишејезичне верзије потврде о животу могу се наћи на следећем линку https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 24. јун 2020. године

  ОВЕРА ПОТВРДА О ЖИВОТУ – РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је саопштио да препоручује свим корисницима пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су право на пензију остварили у иностранству, да иностраном носиоцу осигурања (исплатиоцу пензије) доставе оверену потврду о животу, без обзира на чињеницу што су инострани носиоци осигурања доставили обавештење да, у периоду док траје ванредно стање изазвано вирусом Covid 19, неће обустављати исплату пензије због недостављања оверене потврде о животу.

  Корисници иностраних пензија могу извршити оверу потврде о животу у било којој организационој јединици Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 22. јун 2020. године

  ПЕНЗИЈЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  Према обавештењу из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање Федерације Босне и Херцеговине у вези са договором да се успостави исплата пензија свим корисницима са пребивалиштем у Републици Србији којима је исплата обустављена у претходном периоду због недостављања уверења о животу, након извршене службене размене података у вези са утврђивањем чињенице живота између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Федерације Босне и Херцеговине, Федерални завод је успоставио исплату за 1176. корисника пензије, уз исплату свих припадајућих разлика у 2020. години.

  Позивамо све кориснике који још нису доставили уверење о животу да то учине што пре како би им Федерални завод успоставио исплату пензије.
 • 12. јун 2020. године

  ХРВАТСКИ ЗАВОД ЗА МИРОВИНСКО ОСИГУРАЊЕ - ПОТВРДЕ О ЖИВОТУ

  Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је корисницима пензија са пребивалиштем у Републици Србији, који нису обухваћени електронском разменом података (17.177 корисника), закључно са 2. јуном 2020. године, послао Потврде о животу са напоменом да је исте потребно попуњене, потписане и оверене доставити Заводу, најкасније до 31. јула 2020. године. Корисницима који у предвиђеном року не доставе Потврду о животу, исплата пензија биће обустављена у септембру 2020. године.
 • 4. јун 2020. године

  ФОНД ПИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – НОРМАЛИЗАЦИЈА РАДА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске доставио је обавештење да је почев од 1. јуна 2020. године, поново успостављен пријем и непосредан рад са станкама.

  То практично значи да ће се рад у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске почев од 1. јуна 2020. године вратити у редовне токове, што ће омогућити оверу и слање потврда о животу, као и другу документацију потребну за признавање и исплату права из пензијског и инвалидског осигурања.
 • 3. јун 2020. године

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

  Влада Руске Федерације је 17. априла 2020. године усвојила Уредбу, број 530 ''О специфичности исплате пензија и других социјалних давања лицима која пребивају изван територије Руске Федерације'', која је привременог карактера и односи се на период од 1. марта 2020. године до 30. јуна 2020. године. По тој уредби корисницима пензија, којима у том периоду истиче рок важности докумената неопходних за продужење исплате пензија, исплата ће се извршити од стране ПФРФ и без доказа потврђивања чињенице живота.

  У односу на лица која пребивају на територији Републике Србије, а постојање чињенице живота су потврдила пре марта 2020. године (време пре увођења мера ограничења у вези са пандемијом корона вируса у већини држава), исплата руских пензија у складу са Споразумом биће спроведена у јуну ове године, без потврђивања чињенице живота.

  Од јула 2020. године исплата пензија ће се вршити према договореним правилима, у складу са Административним споразумом за спровођење Споразума, односно након доставе докумената у вези са потврђивањем постојања чињенице живота.
 • 27. мај 2020. године

  ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНАМА ПРОПИСА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

  Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалном осигурању од стране Пензијског фонда Руске Федерације (ПФРФ) добијено је обавештење о изменама у законодавству Руске Федерације, које се састоји у следећем:

  Законом Руске Федерације „О пензијском осигурању“ број 400 – Ф3 од 28. децембра 2013, промењени су услови и структура пензијског осигурања у погледу подизања старосне границе за одлазак у пензију, као и смрти издржаваоца за одређене категорије грађанства. Измене се спроводе постепено од 2019. године, тако да ће реформа бити завршена 2028. године. Старосна граница за одлазак у пензију повећана је за пет година, тако да сада за жене износи 60, а за мушкарце 65 година. Услови за старосну пензију дати су у табели.

  За појединачне категорије радно неспособних чланова породице у којима је дошло до смрти хранитеља је такође повећана старосна граница (то су, између осталих, родитељи, супруг (супруга), а такође деда и баба умрлог хранитеља, у одсуству лица које би било у обавези да их издржава, а у складу са законодавством Руске Федерације). Наведеним лицима може бити одређен пензијски износ у случају да је реч о инвалидима, који су достигли законом предвиђену старосну границу од 60, односно 65 година (у зависности од тога да ли је реч о мушкарцу или жени).

  Према прописима Руске Федерације, у складу са тачком 19 Правила број 884 н, захтев за стицање права на старосну пензију може бити поднет и пре испуњења услова за пензионисање, али не раније од месец дана пре испуњења услова за пензију.
 • 27. мај 2020. године

  ЗПИЗ СЛОВЕНИЈЕ – ПРЕСТАНАК ЕПИДЕМИЈЕ, НОРМАЛИЗАЦИЈА РАДА

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је обавештење да је Влада Републике Словеније донела Одлуку о престанку епидемије ЦОВИД -19, од 31. маја 2020. године.

  То практично значи да ће се рад у Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније почев од 1. јуна 2020. године вратити у редовне токове, што ће омогућити оверу и слање потврда о животу, као и другу документацију потребну за признавање и исплату права из пензијског и инвалидског осигурања.
 • 26. мај 2020. године

  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОТВРДА О ЖИВОТУ

  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање јe на својој интернет презентацији објавио информацију о продужењу рока за достављање потврда о животу за 30 дана, односно до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Црној Гори, Републици Северној Македонији и Босни и Херцеговини.

  По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.
 • 19. мај 2020. године

  ИСПЛАТА ИНОСТРАНИХ ПЕНЗИЈА - ОВЕРА УВЕРЕЊА О ЖИВОТУ

  Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције, које између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

  То практично значи да су испуњени сви услови да корисници пензија поступе у складу са упутствима које су добили, или ће добити од својих иностраних исплатиоца пензија у вези са овером потврде о животу, односно да несметано изврше оверу својих уверења о животу. Оверено уверење о животу потребно је у предвиђеном временском интервалу доставити иностраном носиоцу пензијског осигурања који врши исплату пензије.
 • 08. мај 2020. године

  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – УВЕРЕЊЕ О ЖИВОТУ

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније обавестио је да ће и даље, док трају ванредне околности изазване пандемијом вируса COVID-19, вршити исплату пензија корисницима који имају пребивалиште ван територије Северне Македоније и у случају недостављања уверења о животу.

  Након што се стекну услови за оверу уверења о животу, корисници ће бити у обавези да у року од 30 дана Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније доставе уверење о животу о путем поште.
 • 07. мај 2020. године

  Извештај о раду Завода за социјално осигурање у периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године можете погледати овде.
 • 24. април 2020. године

  Према инфорамцији добијеној од Пензијског фондa Руске Федерације поступак потврђивања чињенице живота, као услов за несметану и континуирану исплату пензије, у односу на кориснике руске пензије којима се пензија исплаћује на територији Републике Србије, је и у време ванредних околности изазваних пандемијом вирусом СOVID-19, остао непромењен. То практично значи да је, као и до сада, потребно да се врши редовна овера Потврде о животу и доставом преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о томе квартално обавештава руски носилац. За случај да због недостављања Потврде о животу дође до обуставе исплате, исплата ће се поново успоставити након што се изврши овера Потвде о животу, али највише за 3 године уназад.
 • 22. април 2020. године

  Чешка управа за социјалну сигурност (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) на својој интернет презентацији, линк: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, саопштила је информацију о начину исплате пензија у иностранству за време пандемије вируса COVID–19.

  Пензионеримa који живе у иностранству, a који пензију примају из чешког пензијског осигурања преко својих банковних рачуна и даље ће се исплаћивати пензија на основу достављене Потврде о животу.

  Током трајања ванредног стања, а најкасније до 31. маја 2020. (овај датум се може временом мењати), CSSA ће прихватити Потврду о животу чак и без званичне овере са својеручним потписом пензионера. Образац потврде о животу доступан је на чешком језику на интернет страни CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  једноставно испунити образац, потписати га и уписати датум, а затим га послати CSSA, уз навођење разлога због којих потпис није званично оверен, на пример ванредно стање у одговарајућој земљи.

  Извештај о животу може да се пошаље поштом на адресу: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  С обзиром на чињеницу да неке државе могу привремено ограничити или чак потпуно обуставити међународни поштански саобраћај, корисници могу скенирати и/или фотографирсати тако попуњене и потписане Потврде о животу и послати их CSSA путем електронске поште на адресу posta@cssz.cz.

  Пензија ће се исплаћивати на рачун у року од 4 до 5 недеља након што CSSA прими Потврду о животу.

  Вишејезичне верзије потврде о животу могу се наћи и на следећем линку: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. април 2020. године

  Ради омогућавања исплате иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији, а који због ванредне ситуације настале услед ширења вируса COVID-19 нису у могућности да благовремено доставе уверење о животу, обавештавамо кориснике да је са надлежним институцијама пензијског осигурања појединих држава постигнут договор да се за време трајања ванредних околности омогући континуирана исплата пензија и у случајевима недостављања уверења о животу. Ради се о следећим државама:

  - Канада,
  - Холандија,
  - Бугарска,
  - Аустрија,
  - Хрватска,
  - Словенија,
  - Кипар,
  - Италија,
  - Данска,
  - Црна Гора,
  - Мађарска,
  - Северна Македонија,
  - Луксембург,
  - Француска

  Швајцарска и Словачка обавештавају кориснике пензија да је потребно да сами потврде чињеницу живота, достављањем попуњеног уверења путем електронске поште. Више о томе можете да прочитате на нашој страни Вести.

  Француска је, за сада, продужила рок за достављање потврда о животу за два месеца.

  Такође, према обавештењу Немачког савезног пензијског осигурања корисници немачке пензије којима се пензија исплаћује у Републици Србији, због настале ситуације нису у обавези да у 2020. години доставе оверену Потврду у животу. Немачки носиоци пензијског осигурање ће о томе, у наредном периоду, путем дописа обавестити своје кориснике, што ће путем веб странице да уради и Немачка пошта, која је задужена за исплату пензија. Информације о овој теми се могу добити и у Амбасади Савезне Републике Немачке у Београду.

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно о томе одмах обавестити исплатиоца пензије.

  О постизању договора са институцијама осталих држава корисници ће бити благовремено обавештени.
 • 21. април 2020. године

  Oд стране Фондa пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе добијено је обавештење да се корисницима пензија који имају пребивалиште у Републици Србији, неће вршити обустава исплате пензија за време ванредних околности изазваних ширењем пандемије вируса Covid-19, у случајевима неблаговременог достављања уверења о животу.
 • 21. април 2020. године

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавестио је да је за све кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Србији, а који су закључно са 17. мартом 2020. године доставили уверење о животу, извршена исплата пензија за јануар, фебруар и март 2020. године. За кориснике који буду доставили уверење о животу, а који то нису урадили у претходном периоду, фонд ће успоставити исплату пензија одмах по пријему уверења.
 • 21. април 2020. године

  Са Федералним заводом за пензијско и инвалидско осигурање Федерације Босне и Херцеговине постигнут је договор да се успостави исплата пензија свим корисницима са пребивалиштем у Републици Србији којима је исплата обустављена у претходном периоду због недостављања уверења о животу. Исплата ће бити успостављена након што се у сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије размене потребни подаци и изврше одговарајуће провере у базама података о чињеници живота корисника.
 • 6. април 2020. године

  Мађарска државна благајна – Сектор за пензијско осигурање је доставио информацију, којом обавештава своје кориснике пензија са пребивалиштем у иностранству (Република Србија), да због настале ситуације изазване пандемијом COVID-19, неће обуставити исплату пензије због недостављања поврде о животу. Редовна исплата пензија ће се наставити и трајаће најдуже још два месеца по престанку ванредног стања уведеног у Мађарској.

  Након престанка ванредног стања у Мађарској, Дирекција за исплату пензија Мађарске државне благајне, ће корисницима пензија поново, на адресе, послати ново уверење о животу, које је потребно попунити, оверити и у назначеном року вратити у Мађарску, ради наставка континуиране исплате пензија.
 • 6. април 2020. године

  Према информацији која је данас добијена од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, због настале ситуације изазване пандемијом COVID-19, носилац пензијског осигурања Северне Македоније неће вршити обуставу исплате пензија својим корисницима који нису благовремено доставили оверену Потврду о животу.

  Напоменуто је да је у случају смрти корисника права, неопходно о томе одмах обавестити исплатиоца пензије, односно Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније.
 • 3. април 2020. године

  Обавештење корисницима који пензију примају из Немачке.

  Немачко савезно пензијско осигурање (Deutsche Rentenversicherung Bund) обавештава кориснике немачких пензија о поједностављеном поступку за достављање Уверења о животу, односно да због настале ситуације изазване пандемијом Цовид-19 нису у обавези да врше оверу Уверења о животу у 2020. години.

  Особе које пензију примају из Немачке, а живе у иностранству (Републици Србији), од својих пензијских фондова који им исплаћују пензију, у наредном периоду добиће допис, и Уверење о животу , са обавештењем да није потребна његова овера од стране органа у земљи пребивалишта (Републици Србији). Исто обавештење се налази на интернет страни Немачке Поште (Deutsche Post AG / Renten Service) и Немачких пензијских осигурања (Deutsche Rentenversicherung). Информације о овој теми се могу добити и у Амбасади Савезне Републике Немачке у Београду.

  Уколико је лице корисник пензије из иностранства, а живи у Немачкој, на његов захтев, немачки пензијски носиоци ће издавати Уверење о животу, из напомену: „Потврда се издаје на основу текуће исплате од стране Deutsche Rentenversicherung ”.

  Поред наведеног, Немачка пошта, као исплатилац пензија, обавештава да може доћи до дужег кашњења доставе чекова, лицима која своје принадлежности примају путем поштанских чекова . Из тог разлога подсећају на могућност да се уместо чекова пређе на директна плаћања преко банака. Више инфорамција о томе можете потражити на следећој интернет страници Немачке поште /Пензијски сервис:

  Упутство на немачком језику

  Упутство на енглеском језику

 • 3. април 2020. године

  Обавештавамо кориснике који пензију примају из Француске да је продужен рок за достављање оверене Потврде о животу, за додатна два месеца.

  Лица која су од исплатиоца пензије из Француске добили, на кућну адресу, Потврду о животу коју је потребно попунити, оверити и вратити француском носиоцу осигурања, до сада су имали рок од 2 месеца да то ураде. Овај рок је продужен за још два месеца, а рачуна се од дана пријема Потврде о животу.

  У наведеном периоду неће бити обуставе исплате пензија из Француске.
 • 31. mart 2020. године

  Oбавештавамо кориснике који пензије примају из Словачке да се исплата њихових пензија наставља без прекида.

  Изузетно, док траје ванредно стање и посебне околности које спречавају оверу Уверења о животу, уколико примате пензију из Словачке Републике, можете сами да пошаљете тражено Уверење, без овере.

  То значи да корисник сам потврђује Уверење о животу потписом, уз достављање копије (фотографије) личне карте или пасоша. Словачка Република ће прихватити и Уверења о животу која су својеручно написана.

  Уверење о животу можете послати на следећу адресу у Словачкој: podatelna@socpoist.sk

  Додатне информације можете потражити на интернет адреси органа за везу Словачке (Sociálna poistovna), које ће ускоро бити доступне на енглеском и немачком језику:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно одмах обавестити исплатиоца пензије, на напред наведени начин.
 • 31. mart 2020. године

  Обавештавамо кориснике који своје старосне, породичне и инвалидске пензије примају из Швајцарске да се исплата њихових пензија наставља без прекида.

  Изузетно, док траје ванредно стање и посебне околности које спречавају оверу Уверења о животу, уколико примате пензију из Швајцарске Конфедерације, можете сами да пошаљете тражено уверење, без овере. То значи да корисник сам потврђује Уверење о животу потписом, уз достављање копије (фотографије) личне карте или пасоша.

  Наведени документи се могу послати на неколико начина:

  електронском поштом: AVS-46@zas.admin.ch

  факсом: +41 58 461 97 05

  Додатне информације и евентуалне консултације можете потражити на следећој интернет адреси: www.zas.admin.ch или путем телефона +41 58 461 91 11.

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно одмах обавестити исплатиоца пензије, на неки од напред наведених начина.
 • 27. март 2020. године

  Ради исплате годишњег додатка корисницима пензије из Републике Словеније, са пребивалиштем у Републици Србији, имајући у виду отежано одвијање поштанског промета због ванредних околности узрокованих пандемијом вируса COVID-19, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је позвао наведене кориснике да податке о висини исплаћене иностране пензије у јануару 2020. године (из Републике Србије или из неке друге државе) доставе путем интернета, а у складу са упутством које им је достављено путем поште, уз образац „Извештај о висини иностране пензије“. Истовремено словеначки Завод је навео да је достава података путем интернета бесплатна, сигурна и једноставна и треба да омогући благовремену и несметану исплату годишњег додатка.

  Корисници који на овај начин доставе тражене податке до 30. априла 2020. године исплату могу да очекују до 30. септембра 2020. године, а корисници који податак доставе до 30. септембра 2020. године исплату годишњег додатка могу да очекују до краја 2020. године. У случају да корисници до 30. септембра 2020. године Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније не пошаљу податак о висини иностране пензије, годишњи додатак ће бити исплаћен у најнижем износу, односно у висини припадајућег сразмерног дела.
 • 25. март 2020. године

  Ради омогућавања исплате иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији, а који због ванредне ситуације настале услед ширења вируса COVID-19 нису у могућности да благовремено доставе уверење о животу, обавештавамо кориснике да је са надлежним институцијама пензијског осигурања појединих држава постигнут договор да се за време трајања ванредних околности омогући континуирана исплата пензија и у случајевима недостављања уверења о животу. Ради се о следећим државама:

  - Канада,
  - Холандија,
  - Бугарска,
  - Аустрија,
  - Хрватска,
  - Словенија,
  - Кипар,
  - Италија

  О постизању договора са институцијама осталих држава корисници ће бити благовремено обавештени.
 • 25. фебруар 2020. године

  У Бакуу је, у периоду од 18. до 20. фебруара 2020. године, одржана прва рунда преговора између делегација Републике Србије и Републике Азербејџан у циљу закључивања Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности. Делегацију Републике Србије предводио је господин Зоран Милошевић, в.д. помоћника министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а делегацију Републике Азербејџан, господин Мустафа Абасбајли, саветник министра рада и социјалне заштите становништва.

  На састанку су две делегације размениле информације о правним прописима у области социјалног осигурања Републике Србије и Републике Азербејџан. Након тога извршена је детаљна анализа нацрта Споразума и усаглашен је један број чланова. Договорено је да се друга рунда преговора одржи у Србији, у Београду, у другој половини 2020. године, у циљу финализирања текста Споразума.
 • 31. јануар 2020. године

  На позив Завода за социјално осигурање, у Београду је, 30. и 31. јануара 2020. године, у сарадњи са Канцеларијом аташеа за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача Амбасаде Републике Аустрије у Београду, организована посета господина Hans Aubauerа, директора Завода за социјално осигурање самосталних делатности Републике Аустрије - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), надлежним институцијама за област социјалног осигурања у Републици Србији. На састанцима су размењене информације у вези са организацијом институција социјалног осигурања и њиховим надлежностима и представљени су законски системи социјалног осигурања и реформски процеси који се одвијају у Србији и Аустрији. Састанци су одржани са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање.
  Договорено је да се интензивира сарадња институција две државе у циљу ефикаснијег спровођења Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.
 • 10. јануар 2020. године

  1. марта 2020. године ступиће на правну снагу Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, потписан у Солуну 13. јула 2017. године и објављен у ''Службеном гласнику РС – Међународни уговори'', број 9/2018 и у службеном гласилу Републике Грчке, број 198, део А, од 9. децембра 2019. године.
  Споразум обухвата област пензијског и инвалидског осигурања и омогућава остваривање права из ове области у државама уговорницама. Надлежан за решавање по захтевима за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума, у Републици Србији је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, док је у Републици Грчкој то Заједнички завод социјалног осигурања (ЕФКА): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (телефон +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. јануар 2020. године

  Обавештење корисницима пензија из Федерације Босне и Херцеговине

  Обавештавамо кориснике пензије Федералног завода за мировинско/пензијско и инвaлидског осигурањa, да је пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У- 36/18 од 12. новембра 2019. године, утврђено да члан 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који се односи на обуставу исплате пензије у случају стицања статуса осигураника у обавезном осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", број: 13/18), није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

  Наведена пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине је објављена у „Службеним новинама ФБиХ,“ број: 93/19, 11. децембра 2019. године, па се према томе одредба члана 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању неће примењивати почев од 11. децембра 2019. године.

  Имајући у виду наведену Пресуду, корисници пензије којима је, у складу са чланом 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању обустављена исплата пензије због стицања статуса осигураника уобавезном осигурању ради успостављања исплате пензије, треба да поднесу захтев за успоставу исплате пензије надлежној служби Федералног завода.

  Ово обавештење се не односи на кориснике породичне пензије и кориснике пензије по Закону о привременом повољнијем пензионисању бранилaца одбрамбено-ослободилачког рата.

  Информацију о овом обавештењу можете погледати и на веб страници Федералног завода за мировинско/пензијско и инвлидско осигурање (www.fzmiopio.ba).
 • 2019. година

 • 17. децембар 2019. године

  У периоду од 10. до 12. децембра, у Београду, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и Републике Аустрије, у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.
  Делегацију Републике Србије предводио је господин Зоран Пановић, в.д. директора Завода за социјално осигурање, а делегацију Републике Аустрије Петер Wиенингер, руководилац Одељења за интернационална питања, у Главном савезу аустријских носилаца социјалног осигурања.
  Две стране су размениле информације о променама које су наступиле у законодавствима двеју држава, као и листе особа за контакт. Аустријска страна је обавестила о организационим променама код носилаца социјалног осигурања и органа за везу у Републици Аустрији, које ће наступити од 1. јануара 2020. године.
  На разговорима су договорени даљи кораци у поступку закључивања Споразума о електронској размени података у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања, и разматрана иницијатива српске стране за прелазак на обрачун стварних трошкова здравствене заштите за све катерогије осигураника.
 • 5. децембар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине, одржаће се 16. децембра 2019. године у Ужицу и 17. децембра 2019. године у Београду. Том приликом, стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Босни и Херцеговини. Стручна помоћ је бесплатна.
  Заинтересована лица свој долазак на саветодавне дане у Ужицу и Београду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Ужице

  Плакат, Београд
 • 4. децембар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Црне Горе, одржаће се 12. децембра 2019. године у Нишу и 13. децембра 2019. године, у Београду. Том приликом, стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе , у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Црној Гори. Стручна помоћ је бесплатна.
  Заинтересована лица свој долазак на саветодавне дане у Нишу и Београду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Ниш

  Плакат, Београд
 • 19.-21. новембар 2019. године

  У Москви су, у периоду од 19. до 21. новембра 2019. године, одржани разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Руске Федерације, у вези са питањима која су се појавила у спровођењу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године, од његовог ступања на снагу 1. марта 2019. године.

  На разговорима разматрана су одређена питања из области пензијског и инвалидског осигурања која се односе на остваривање права на пензију у обе државе уговорнице и поступање надлежних носилаца у одређеним спорним ситуацијама. С тим у вези постигнути су одређени договори који треба да допринесу једнаком поступању носилаца обе државе, успостављању јединствене праксе и да олакшају остваривање права осигураницима и корисницима права. Заједнички је констатована потреба увођења електронске размене података између надлежних носилаца и договорени даљи кораци у циљу закључивања овог договора.

  Након анализе претходног периода примене Споразума, утврђена је и потреба измене појединих двојезичних образаца у циљу ефикасније примене Споразума.

  Делегацију Републике Србије предводио је директор Завода за социјално осигурање, господин Зоран Пановић, а делегацију Руске Федерације потпредседник Управе Пензијског фонда Руске Федерације, господин Сергеј Чирков.
 • 7. новембар 2019. године

  У Београду су, 5. и 6. новембра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем Споразума, прерачуном и исплатом пензија и електронском разменом података. Размењене су и информације о изменама законодавства у области пензијског и инвалидског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања. Постигнути су одређени договори који треба да допринесу бољем и ефикаснијем спровођењу Споразума.
 • 4. новембар 2019. године

  У Тунису је, у периоду од 28. до 31. октобра 2019. године, одржана друга рунда преговора између делегацијa Републике Србије и Републике Тунис у циљу закључивања Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.

  Две делегације су извршиле детаљну анализу нацрта Споразума и усаглашен је један број чланова.

  Договорено је да се трећа рунда преговора одржи у Србији, у Београду, у првој половини 2020. године, у циљу финализирања текста Споразума и разматрања одредаба Нацрта административног споразума за примену Споразума.
 • 28. октобар 2019. године

  Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске одржаће се 5. новембра 2019. године, у Сенти. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Мађарској. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Сенти могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат Сента
 • 23. октобар 2019. године

  У Берлину је, 17. октобра 2019. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање, Немачког савезног пензијског осигурања и Немачког пензијског осигурања Баварска Југ, на коме су разматрани резултати Интернационалних дана саветовања између надлежних носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке, одржаних у 2018. и 2019. години, и одређени термини и места одржавања дана саветовања у 2020. и 2021. години. Такође је договорено да се уведе нови вид сарадње између две државе - размена стручњака, и у том смислу договорено је њихово одржавање 2020. године у Ландсхуту и 2021. године у Београду.

  Истовремено, на састанку су размењене и информације о изменама у законодавству у области пензијског и инвалидског осигурања двеју држава уговорница.
 • 23. октобар 2019. године

  У Бриселу (Краљевина Белгија) је у периоду од 14. до 18. октобра 2019. године одржан Светски конгрес за социјално осигурање и 33. заседање Генералне скупштине Међународног удружења за социјално осигурање (International Social Security Association – ISSA), на коме је учествовало преко 1200 учесника из 330 различитих организација, из 140 земаља света.

  У оквиру петодневног рада одржан је велики број сесија, панела и презентација, на којима су представљени погледи држава и институција социјалног осигурања о могућим правцима решавање нових изазова у вези са дигиталном економијом и новим облицима рада, условљених све бржим технолошким, економским и демографским променама у свету, старењем становништва и другим изазовима са којима се суочавају системи социјалне заштите држава у свету. На конгресу су били представљене организације и институције са свих контитената.

  У оквиру конгреса додељене су повеље и плакете појединцима и институцијама за допринос који су дали на унапређењу социјалне заштите и промовисању идеја ове највеће светске организације у области социјалног осигурања.

  Белгија, као земља домаћин овог великог скупа, представила је свој систем социјалног осигурања и решења које примењују њене институције социјалног осигурања.

  На конгресу су учествовали и представници Завода за социјално осигурање, као придруженог члана Међународног удружења за социјално осигурање и том приликом су остварени бројни међународни контакти. Између осталих, одржан је састанак директора Завода господина Зорана Пановића са Генералним секретаром Међународног удружења за социјално осигурање господином Marcelo Abi-Ramia Caetano, на коме је разговарано о могућности успостављања ближе сарадње и организовања заједничких актовности у наредном периоду.
 • 10. октобар 2019. године

  У Љубљани су, 8. и 9. октобра 2019. године, у Заводу за покојнинско ин инвалидско заваровање Словеније (ЗПИЗ), одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем споразума о социјалном осигурању, прерачуном и исплатом пензија и електронском разменом података. Размењене су и информације о изменама законодавства у области пензијског и инвалидског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања. Постигнути су одређени договори који треба да допринесу бољем и ефикаснијем спровођењу Споразума.
 • 4. октобар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, одржаће се 15. октобра 2019. године, у Новом Саду и 16. октобра 2019. године у Београду. Том приликом, стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Хрватског завода за мировинско осигурање у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској. Стручна помоћ је бесплатна.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Новом Саду, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Београд

  Плакат, Нови Сад
 • 1. – 4. октобар 2019.

  У Београду су, од 1. до 4. октобра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, на којима је договорена садржина двојезичних образаца, за област пензијског и инвалидског осигурања и породичних давања, у циљу стварања услова за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности по њиховом ступању на снагу.
 • 23. – 27. септембар 2019. године

  У Варшави, Република Пољска, од 23. до 27.септембра 2019. године одржани су преговори надлежних министарста две државе, на којима је разматран нацрт новог споразума о социјалном осигурању, који би заменио постојећу Конвенцију о социјалном осигурању између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Пољске из 1958. године. На преговорима је усаглашен одређен број чланова новог споразума и договорено је да се следећа рунда преговора одржи у Београду током 2020. године.
 • 20. септембар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 1. октобра 2019. године, у Линцу и 2. октобра 2019. године, у Бечу. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Линцу, односно Бечу, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Линц

  Плакат, Беч
 • 12. септембар 2019. године

  Интернационални дани разговора између немачких носилаца пензијског осигурања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, одржаће се 24. септембра 2019. године, у Краљеву и 25. и 26. септембра 2019. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој.

  Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији, у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Краљеву, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Краљево

  Плакат, Београд
 • 10. и 11. септембар 2019. године

  У Београду су, 10. и 11. септембра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Турске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.

  Том приликом, имајући у виду да се од почетка примене споразума, краја 2013. године, нису одржавали разговори органа за везу, сагледавана су искуства стечена у том периоду и разматрана су питања која су се појавила, а која отежавају његову ефикасну примену. Размењене су информације о законодавствима двеју држава, као и ажуриране листе са контакт особама за примену Споразума и адресама организационих јединица надлежних носилаца.

  Разговарано је о поступку наканде трошкова здравствене заштите и договорена даља сарадња у циљу закључивања новог Протокола о накнади трошква здравствене заштите.

  Делегацију Републике Србије предводио је директор Завода за социјално осигурање, господин Зоран Пановић, а делегацију Републике Турске директор Директората за пензијско осигурање у Заводу за социјалну сигурност, господин İsmail Yilmaz.
 • 10. септембар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине и, одржаће се 17. и 18. септембра 2019. године, у Зеници. Том приликом, стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Босни и Херцеговини. Стручна помоћ је бесплатна.

  Заинтересована лица свој долазак на саветодавне дане у Зеници могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Зеница
 • 6. септембар 2019. године

  У периоду од 27. до 29. августа 2019. године, обављена је експертска посета делегације Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherunganstalt – PVA) рехабилитационим центрима и специјалним болницама у Републици Србији. Циљ посете био је упознавање са медицинским стандардима и процедурама рехабилитационих центара у поступку лечења и медицинске рехабилитације осигураника и корисника пензија. Посета представља наставак активности надлежних институција Републике Србије и Републике Аустрије, које се спроводе од 2017. године, а имају за циљ успостављање институционалне сарадње и омогућавање лечења, рехабилитације и опоравка аустријских осигураника и корисника пензија у рехабилитационим центрима у Републици Србији. Посетом су били обухваћени рехабилитациони центри - Институт за рехабилитацију „Селтерс“ Младеновац, Специјална болница „Меркур“ Врњачка Бања, Специјална болница „Чигота“ Златибор и Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача.
 • 5. септембар 2019. године

  У Београду су, 5. септембра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања.

  Директор Завода за социјално осигурање господин Зоран Пановић и директор Завода за здравствено осигурање Словеније господин Марјан Сушељ потписали су Договор о накнади трошкова здравствених услуга и о садржају двојезичних образаца. Нови договор предвиђа да ће се, убудуће, трошкови за пружену здравствену заштиту осигураника држава уговорница накнађивати у стварним износима, а не плаћањем месечних паушалних износа. Овакав начин обрачуна трошкова ће се примењивати од 1. јула 2020. године.

  Две делегације су разговорале о наставку рада на закључивању Протокола о електронској размени података у областе здравствене заштите и обавезног здравственог осигурања.
 • 20. и 21. јун 2019. године

  У Београду су, 20. и 21. јуна 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Народне Републике Кине. Делегациjу Народне Републике Кине предводио је господин Jia Huaibin, генерални директор Управе за социјално осигурање, док је српску делегацију, која је била састављена од представника Завода за социјално осигурање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Репубичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, предводио господин Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање.

  На састанку су разматрани поступци за примену Административног споразума за примену Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који треба да буде потписан до краја године. Заједнички су договорени тројезични обрасци који ће бити саставни део Административног споразума, чиме су створени услови за његово потписивање.

  Током рада, представнике Народне Републике Кине поздравио је господин Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и том приликом је изразио задовољство напредком сарадње у области социјалног осигурања између две традиционално пријатељске земље.
 • 20. и 21. јун 2019. године

  У Охриду, Република Северна Македонија, у организацији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, 20. и 21. јуна 2019. године, одржан је 11. сусрет директора носилаца пензијског и инвалидског осигурања држава насталих на пpостору бивше СФРЈ. Наведеном скупу, као гости присуствовали су и представници Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије и Института за социјално осигурање Републике Албаније. Учеснике је поздравила министарка радa и социјалног осигурања Северне Македоније Мила Царовска.

  На састанку су размењене информације у вези са спровођењем међусобно закључених билатералних споразума о социјалном осигурању, а односе се  на питања остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, поновног обрачуна пензија, електронске размене података и донети су одговарајући закључци чијом реализацијом у наредном периоду треба да се обезбеди већа ефикасност у спровођењу споразума о социјалном осигурању у овој области и брже остваривање права осигураника и корисника држава уговорница. Централна тема овог скупа је носила назив ''Перспективе кретања броја пензионера у наредних десет година'' у вези које је након изнетих презентација закључено да је миграција и демографија у државама са подручја бивше СФРЈ озбиљан и основни проблем са којим се сусрећемо и које имају огроман утицај на одрживост пензијских система и  да се за наведене изазове мора проналазити адекватан одговор.

  Следећи сусрети ће се одржати 2020. године у Републици Хрватској, у организацији Хрватског завода за мировинско осигурање.
 • 12. и 13. јун 2019. године

  У Бијељини су, 12. и 13. јуна 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују и отежавају примену Споразума и постигнути су одговарајући договори, који треба да омогуће његово ефикасније спровођење. Истовремено су разматрани и резултати Међународних дана саветовања између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине одржаних у периоду од 2015. до 2018. године и договрено је да се дани саветовања и у будуће одржавају два пута годишње, у организацији Републике Србије, односно Босне и Херцеговине.
 • 24. мај 2019. године

  У Паризу су, у периоду од 20. до 23. маја 2019. године, одржани разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске у циљу стварања неопходних услова за примену новог Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске o социјалној сигурности, након његовог ступања на снагу, у смислу утврђивања адекватних двојезичних образаца за примену Споразума у области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и породичних давања (права на дечији додатак). Француску делегацију предводио је господин Philippe Sanson, директор Центра за европске и међународне везе у области социјалног осигурања (CLEISS), а српску делегацију господин Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање.

  У оквиру разговора, 23. маја 2019. године, одржан је и посебан састанак са представницима Националног фонда за старосно осигурање (CNAV) - Дирекција за међународне односе и Завода за пензијско осигурање и здравље на раду (CARSAT) надлежним за лица са пребивалиштем у Србији, у циљу појашњења начина поступања у поступцима решавања захтева за остваривање права из области пензијског и инвалидског осигурања применом Опште конвенције о социјалном осигурању између Југославије и Француске.
 • 8. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске одржаће се 14. маја 2019. године, у Будимпешти. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Мађарској. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Будимпешти могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Будимпешта
 • 6. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, одржаће се 14. маја 2019. године у Лесковцу и 15. маја 2019. године у Врању. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Северној Македонији. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Лесковцу, односно Врању могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Лесковац

  Плакат, Врање
 • 25. април 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаће се 8. маја 2019. године у Загребу и 9. маја 2019. године у Славонском Броду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Хрватској у мају месецу, а у Србији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Загребу, односно Славонском Броду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Загреб

  Плакат, Славонски Брод
 • 26. март 2019. godine

  У Будимпешти су, 26. марта 2019. године, одржани разговори између органа за везу Репблике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања. Две делегације су размениле информације о начину примене Споразума у области здравственог осигурања, начину поступања и међусобној комуникацији у случају настанка спорних ситуација, као и о поступку пријављивања чланова породице осигураника са пребивалиштем на територији друге државе уговорнице. Разматрана су и питања у вези са међусобном накнадом насталих трошкова здравствене заштите.
 • 25. март 2019. godine

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије, одржаће се 9. априла 2019. године у Краљеву и 10. априла 2019. године у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Србији у априлу месецу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Краљеву, односно Београду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Краљево

  Плакат, Београд
 • 8. март 2019. godine

  У Београду је, у периoду од 4. до 7. марта 2019. године, одржана прва рунда преговора српске и туниске делегације у циљу разматрања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности, на којима су усаглашени одређени чланови Споразума и постигнут договор да се друга рунда преговора на којима ће се разматрати преостали чланови Споразума и Нацрт административног споразума за спровођење Споразума одржи у Тунису, крајем 2019. године.
 • 4. март 2019. godine

  Интернационални дани разговора између немачких носилаца пензијског осигурања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, одржаће се 19. и 20. марта 2019. године, у Берлину. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији, у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Берлину могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Берлин
 • 1. март 2019. године

  1. марта 2019. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, који је потписан 19. децембра 2017. године, у Москви (''Службени гласник РС - Међународни уговори'' број 9/2018), чије се одредбе односе на област пензијског и инвалидског осигурања, повредa на раду и професионалних болести и накнаде трошкова сахране. Истовремено са Споразумом, на снагу су ступили и Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, као и Протокол органа за везу за спровођење Споразума и Административног споразума.
 • 22. фебруар 2019. године

  У Београду је, 22. фебруара 2019. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Државним трезором Мађарске, у чијем саставу је од 1. новембра 2017. године и Национални завод за пензијско осигурање Мађарске (Орсзáгос Нyугдíјбизтосíтáси Фőигазгатóсáг). На састанку је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних у 2018. години. Организација и постигнути резултати спроведених активности оцењени су позитивно и договорени су термини и места одржавања Међународних саветодавних дана у 2019. и 2020. години, као и за исти период, термини експертске размене стручњака између носилаца пензијског осигурања две државе.
 • 18. јануар 2019. године

  Дана 17. јануара 2019. године, у Београду, потписан је Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Том приликом потписан је и Протокол између Завода за социјално осигурање Републике Србије и Пензијског фонда Руске Федерације, Фонда за социјално осигурање Руске Федерације, Федералне државне буџетске установе за медицинско - социјалну експертизу "Федерални биро медицинско - социјалне експертизе" Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације, о спровођењу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године и Административног споразума између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Закључивањем наведених споразума и утврђивањем двојезичних образаца за њихову примену створени су услови за спровођење Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјaлној сигурности, по његовом ступању на снагу.
 •  

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ