ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

 • 17. јун 2024. godine

  ОДРЖАН 14. СУСРЕТ ДИРЕКТОРА ФОНДОВА/ЗАВОДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ДРЖАВА НАСТАЛИХ НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

  У Теслићу, Бања Врућица, Босна и Херцеговина, је 11. и 12. јуна 2024. године одржан 14. Сусрет директора фондова/завода за пензијско/мировинско и инвалидско осигурање држава насталих на простору бивше СФРЈ, уз учешће представника фондова Словеније, Хрватске, БиХ - Федерације БиХ и Републике Српске, Србије, Северне Македоније и Црне Горе. Домаћин сусрета је био Фонд за пензијско и инвалидско oсигурање Републике Српске. Сусрету су као гости присуствовали и представници Завода за пензијско осигурање Аустрије и аташе за социјална питања, здравље, негу и заштиту потрошача Републике Аустрије при Амбасади Аустрије у Београду.

  На 14. Сусрету су размењене информације о променама у законодавствима држава од претходних сусрета, размењени су статистички подаци у области пензијског и инвалидског осигурања, а као главана тема сусрета разматрано је питање електронске размене докумената између надлежних носиоца пензијског осиурања – потребе и могућности беспапирне комуникације и пословања у савременом свету.

  Испред Републике Србије сусрету су присуствовали представници Завода за социјално осигурање и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 17. јун 2024. godine

  РАЗГОВОРИ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ – ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ПРОЈЕКАТ ЕДАС)

  У Бечу су, у периоду од 5. до 7. јуна 2024. године, одржани састанци између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Аустрије, у оквиру пројекта ЕДАС (Electronic Data Exchange Austria Serbia) у циљу успостављања електронске размене података у области социјалног осигурања између надлежних институција две државе.

  Састанцима су са српске стране присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а са аустријске стране представници Кровног савеза носилаца социјалног осигурања (DVSV), Завода за пензијско осигурање (PVA), Касе здравственог осигурања (ÖGK), Завода за социјално осигурање самосталних делатности (SVS), Заводa за осигурање јавних службеника, железничара и рудара (BVAEB) и Завода за опште осигурање у случају незгоде (AUVA).

  У оквиру састанка Управљачке групе парафиран је текст Договора о накнади трошкова за давања у натури, који утврђује поступак и начин поступања приликом обрачуна трошкова здравствене заштите, а који ће се примењивати након успостављања исказивања трошкова здравствене заштите у стварним износима, са обе стране. Договорен је оквирни план рада и реализације одговарајућих пословних процеса у 2024. и 2025. години.

  Такође су одржани и састанци радних група, и то - Радне групе за право, Радне групе за информационе технологије, Радне групе за здравствено осигурање, осигурање за случај повреде на раду и примењиво законодавство и Радне групе за обрачун трошкова здравствене заштите, на којима је разматрана садржина електронских докумената и нови пословни процеси који треба да обезбеде ефикаснију примену Споразума о социјалној сигурности.
 • 27. мај 2024. godine

  ЧЕШКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Чешка управа за социјалну сигурност је доставила обавештење у вези са усклађивањем пензија према коме је, почев од 1. јануара 2024. године, oсновни износ пензије увећан за 360 CZK, тако да сада износи 4.400 CZK.

  Код пензија са међународним елементом, које се исплаћују у сразмерном износу, основни износ пензије је увећан према односу оствареног стажа у Чешкој Републици према укупном стажу осигурања оствареном у Чешкој и иностранству.

  Више информација о усклађивању пензија доступно је на сајту Чешке управе за социјалну сигурност: https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-se-duchody-zvysi-o-360-kc-diky-pravidelne-valorizaci-nove-nekteri-klienti-obdrzi-valorizacni-oznameni-pouze-elektronicky
 • 17. мај 2024. године

  ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2024. године, пензије у Федерацији БиХ редовно усклађују у висини од 6,55%.

  Усклађивање je реализовано у исплати пензија за април 2024. године, заједно са разликом за прва три месеца 2024. године, с тим да се усклађивање не примењује на пензије са правом оствареним у 2024. години.
 • 16. мај 2024. године

  ХРВАТСКИ ЗАВОД ЗА МИРОВИНСКО ОСИГУРАЊЕ - Обавештење о усклађивању пензија

  Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2024. године, пензије у Републици Хрватској редовно усклађују у висини од 4,19%.

  Нова актуелна вредност пензије за један лични бод, ради одређивања пензије и усклађивања пензија и осталих права из пензијског осигурања од 1. јануара 2024. године износи 12,26 ЕУР. Тако усклађене пензије исплаћене су у марту 2024. године, заједно са разликом за јануар и фебруар 2024. године.

  Истовремено, према наведеном обавештењу, најнижа пензија за сваку годину пензијског стажа од 1. јануара 2024. године износи 12,64 ЕУР.
 • 7. мај 2024. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАН, СРБИЈА-МАЂАРСКА

  Међународни саветодавни дан између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и мађарског носиоца пензијског осигурања (Magyar Államkincstár), одржаће се 16. мaja 2024. године, у Сегедину. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Мађарској.

  Стручна помоћ је бесплатна и пракса је да се организује сваке године, у Србији и Мађарској, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтевима који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дан саветовања у Сегедину, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Сегедин
 • 26. април 2024. године

  ЗПИЗ - Обавештење о усклађивању пензија и исплати годишњег додатка за кориснике словеначке пензије

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2024. године, пензије у Републици Словенији редовно усклађују у висини од 8,8%.

  Истовремено, према наведеном обавештењу, у новембру и децембру 2023. године, корисницима словеначке пензије, био је исплаћен и посебан додатак у висини од 1,8% пензије, а у децембру 2023. године, и зимски додатак, који је износио 40% исплаћеног годишњег додатка. Лица, којима је било признато право на пензију са ранијим датумом, али пензија није почела да им се уплаћује до децембра 2023. године, добиће исплаћен зимски додатак у априлу 2024. године.

  Словеначки носилац пензијског осигурања ће и у 2024. години вршити исплату годишњег додатка својим корисницима пензије са пребивалиштем у Републици Србији (и другим државама). У ту сврху, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, ће корисницима који су на дан 1. јануара 2024. године, имали пребивалиште у Републици Србији, послати образац са податком о висини иностране пензије у јануару 2024. године, са упутством на који начин да га попуне и врате словеначком носиоцу. Податак о висини иностране пензије, корисник може доставити и путем интернета, на одређеној интернет адреси или коришћењем посебног кода који се налази у обавештењу словеначког носиоца, са упутствима и сигурносним ПИН кодом.

  Детаљније информације о годишњем додатку могу се пронаћи на сајту словеначког носиоца осигурања: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. април 2024. године

  САСТАНАК ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ И НОСИЛАЦА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

  У Београду је, 22. и 23. априла 2024. године, одржан састанак између органа за везу и носилаца здравственог осигурања Републике Србије и Црне Горе, на коме су разматрана питања у вези са спровођењем Споразума о социјалном осигурању и постигнути начелни договори о начину измиривања трошкова здравствене заштите који су настали у претходном периоду. Посебно је разматрано питање размене обрачунске документације у електронском формату и одређене су контакт особе две стране које ће у наредном периоду дати предлог активности на успостављању електронске размене.

  На састанку је успостављен директан контакт између фондова здравственог осигурања и започета је сарадња у циљу размене информација о иновацијама у информационом систему и начину уговарања здравствене заштите у складу са националним законодавствима, као и начину финансирања здравствених установа. Договорено је да се даља сарадња о темама о којима је дискутовано на састанку, а које се не односе на спровођење међународног Споразума о социјалном осигурању, настави непосредним контактом институција обавезног здравственог осигурања.
 • 22. април 2024. године

  РЕГИОНАЛНИ ФОРУМ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ ЗА ЕВРОПУ

  У Порту (Португалија), у периоду од 16. до 18. априла 2024. године, у организацији Међународног удружења социјалне сигурности (ISSA) и уз подршку Генералног Директората за социјалну сигурност, Института за социјално осигурање и Информатичког института Португалије, одржан је Регионални форум социјалне сигурности за Европу. Форуму су присуствовали представници међународних организација (МОР-Међународна организација рада, ЕК – Европска комисија), као и 480 представника институција социјалног осигурања из 46 земаља чланица удружења.

  На форуму је током три дана одржано 10 пленариних седница и 12 паралелних предавања-сесија на којима је учествовало 106 предавача, панелиста и модератора. Разматране су бројне теме из области социјалне сигурности, од који су најзначаније иновације и промене у системима, дигитализација и вештачка интелигенција, безбедно и здраво радно окружење, мобилност радне снаге, подршка породици и деци, једнакост полова, одрживо финансирање система социјалне сигурности и пројекције будућег развоја, као и бројне друге теме. Форуму су присустовали и узели активно учешће и представници Завода за социјално осигурање.

  У оквиру посебног дела форума, првог дана је одржана церемонија уручења награда за ISSA добру праксу за 2024. годину (ISSA Good Practice Award). За доделу награде конкурисало је 119 организација и институција социјалног осигурања из Европе, од којих је жири ISSA доделио 48 награда за различита достигнућа и унапређења националних система социјалне сигурности. Заводу за социјално осигурање додељено је Признање за заслуге за транспарентност у примени међународних уговора о социјалном осигурању. Признање је уручио Председник ISSA др Мохаммед Азман, а у име Завода признање је примио в.д. директора Зоран Пановић.

  Другог дана форума, у оквиру паралелних предавања, Александра Храњец, помоћник директора Завода, имала је излагање и презентацију у оквиру теме “Побољшање покривености и усклађености за међународну мобилну популацију”.

  Форум је пружио јединствену платформу чланицама да разговарају о кључним изазовима социјалне сигурности, иновативним решењима и дефинисању стратегије за обликовање будућности социјалне сигурности у Европи.
 • 15. април 2024. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА ПОРТУГАЛИЈОМ

  У Лисабону су, у периоду од 9. до 11. априла 2024. године, одржани преговори надлежних министарстава, органа за везу и носилаца осигурања Републике Србије и Републике Португалије за закључивање Споразума између Републике Србије и Републике Португалије о социјалној сигурности. Делегацију Републике Србије предводио је Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а делегацију Републике Португалије Антонио Сантос Луиз, директор Генералног директората за социјалну сигурност. То је био трећи састанак две делегације на коме је у потпуности усаглашен текст Споразума између Републике Србије и Републике Португалије о социјалној сигурности. Извршено је и парафирање текста Споразума, који садржи одредбе о пензијском и инвалидском осигурању, здравственом осигурању и здравственој заштити, одредбе о осигурању за случај повреде на раду и професионалне болести, одредбе о осигурању за случај незапослености, као и одредбе о остваривању права из области породичних давања (права на дечији додатак).

  Договорено је да се у првој половини 2025. године одржи још једна рунда преговора, на којој ће се разматрати и усагласити одредбе Административног договора за спровођење Споразума између Републике Србије и Републике Португалије о социјалној сигурности.
 • 12. април 2024. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-АУСТРИЈА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 23. априла 2024. године, у Пожаревцу и 24. априла 2024. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и пракса је да се организује сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Пожаревцу, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Београд
  Плакат, Пожаревац
 • 19. март 2024. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА АЛБАНИЈОМ

  У Тирани су, у периоду од 12. до 14. марта 2024. године, одржани преговори надлежних министарстава, органа за везу и носилаца осигурања Републике Србије и Републике Албаније за закључивање Споразума између Републике Србије и Републике Албаније о социјалној сигурности. Делегацију Републике Србије предводио је Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а делегацију Републике Албаније Олта Мањани, заменик министра економије, културе и иновација. То је био други састанак две делегације на коме је у потпуности усаглашен текст Споразума између Републике Србије и Републике Албаније о социјалној сигурности. Извршено је и парафирање текста Споразума, који садржи одредбе о пензијском и инвалидском осигурању, здравственом осигурању и здравственој заштити, као и одредбе о осигурању за случај повреде на раду и професиналне болести.

  Договорено је да се у другој половини 2024. године одржи још једна рунда преговора, на којој ће се разматрати и усагласити одредбе Административног споразума за спровођење Споразума између Републике Србије и Републике Албаније о социјалној сигурности.
 • 26. фебруар 2024. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ ДЕЛА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБАВЕЗНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

  1. јануара 2024. године, ступио је на снагу део Закона о изменама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању у Републици Хрватској („Народне новине“ број 33/23), којим се уводе значајне новине за лица која остварују право на здравствену заштиту на територији Републике Хрватске.

  Измене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању у Републици Хрватској, предвиђају повећање минималног и максималног износа учешћа у трошковима здравствене заштите за поједине здравствене услуге, који пада на терет осигураника (осим уколико не припадају категорији осигураника који су осигурани допунским здравственим осигурањем).

  За све додатне информације о новом начину обрачунавања износа учешћа у трошковима здравствене заштите, као и о томе на које здравствене услуге се односи, молимо вас да посетите рубрику Новости на интернет презентацији Хрватског завода за здравствено осигурање:

  https://hzzo.hr/novosti/dzo/novi-iznosi-sudjelovanja-u-troskovima-zdravstvene-zastite
 • 23. фебруар 2024. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о утврђивању процента за усклађивање пензија, почев од 1. јануара 2024. године, пензије које исплаћују усклађују у висини од 9,2%.
 • 26. јануар 2024. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ

  1. фебруара 2024. године, ступиће на снагу Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности, потписан у Београду, 20. јануара 2023. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 3/23.

  Споразумом је обухваћена област пензијског и инвалидског осигурања и омогућено je лицима која су радила у Републици Србији и Аустралији да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе. Споразумом је гарантована исплата давања корисницима на територији стране уговорнице у којој живе.

  Истовремено са Споразумом, на снагу ће ступити и Административни договор за примену Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ