ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

 • 24. новембар 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ

  Након обостране ратификације, 1. децембра 2023. године, ступа на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који је потписан у Београду, 6. новембра 2014. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 6/15.

  Споразумом је обухваћена област здравственог осигурања, здравствене заштите, пензијског и инвалидског осигурањa, осигурањa за случај повреде на раду и професионалне болести и додатак за децу.

  Истовремено са Споразумом, на снагу је ступио и Административни споразум за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности.

  Ступањем на снагу овог Споразума, престаје да важи Општа конвенција о социјалној сигурности између Југославије и Француске која је потписана 5. jануара 1950. године.
 • 20. новембар 2023. године

  ДОГОВОР О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА, СРБИЈА-ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  У циљу ефикасног спровођења Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању и Административног споразума за спровођење Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, Републички фонд за пензијско инвалидско осигурање и Федерални завод за мировинско/ пензијско и инвалидско осигурање, су 17. новембра 2023. године, закључили у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Београду, Договор о електронској размени података у области пензијског и инвалидског осигурања и пратећи документ, Технички протокол о електронској размени података. Договор су потписали директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Реља Огњеновић и в.д. директора Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање Халил Субашић.

  Овим договором уређена је електронска размена података у области пензијског и инвалидског осигурања од значаја за спровођење Споразума из 2003. године, посебно начин размене, обим и врста података који се размењују, управљање подацима, начин прикупљања података, начин заштите података, као и одговорност за кршење одредаба овог договора. Сврха потписаних докумената је и смањење административних трошкова, спречавање неоснованих исплата пензија и других давања из области пензијског и инвалидског осигурања, као и контрола података који су предмет размене.
 • 14. новембар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-ХРВАТСКА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаће се 28. новембра 2023. године, у Сремској Митровици и 29. новембра 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Сремској Митровици, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Београд/Сремска Митровица
 • 14. новембар 2023. године

  Позив на виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024.

  Позивамо све студенте пет државних универзитета на трећи по реду виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024. који ће бити одржан као онлајн догађај 15. новембра, са почетком у 10 часова. На овом Сајму ће студентима бити понуђено 890 места за стручну праксу, у 73 органа јавне управе широм Србије (33 града и општине).

  Цео догађај се одвија на посебно креираној дигиталној платформи у виртуелном простору репрезентативног здања Владе Републике Србије, што ће га учинити додатно занимљивим.

  Током Сајма студенти ће имати прилику да кроз серију трибина и презентација сазнају више о понуди места за студентску стручну праксу, као и да у комуникацији са представницима универзитета и органа јавне управе добију све информације о пракси, начину пријављивања за праксу, као и о роковима за реализацију целог процеса.

  Све информације о студентској стручној пракси у јавној управи и Сајму можете пронаћи на сајту https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/ , на коме је и улаз на Сајам.

  Позивамо све студенте да присуствују овом Сајму, јер он може бити и одлична шанса за почетак успешне професионалне каријере.

  Изглед виртуелне платформе
 • 13. новембар 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ МАЂАРСКЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА

  У Будимпешти су, 8. и 9. новембра 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области пензијског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем споразума о социјалној сигурности која се односе на потврђивање стажа осигурања у случајевима преклапања осигурања и исплату пензија и том приликом су постигнути договори у циљу ефикаснијег спровођења Споразума и бржег и лакшег остваривања права из пензијског осигурања за осигуранике и кориснике права држава уговрница.

  Током дводневних разговора размењене су информације о изменама прописа у области пензијског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања.
 • 24. октобар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О РАЗМЕНИ ПОДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

  У Бону је, 16. и 17. октобра 2023. године, у организацнји Немачке поште (Deutsche Post) уз подршку Немачког пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung) и Савезног министарства за рад и социјалну политику Немачке (Bundesministerium fur arbeit und soziales), одржана Међународна конференција о размени података из области социјалног осигурања.

  На конференцији су учествовали стручњаци из више од 30 институција пензијског и социјалног осигурања Немачке, Аустрије, Швајцарске, Чешке, Естоније, Шпаније, као и представници Европске комисије и Међународног удружења социјалне сигурности (ISSА). Разматране су разне теме, као што су: Социјална сигурност у Европи – интероперабилност, дигитално-аутоматизовано праћење захтева за исплатом пензија (преглед по земљама), даљински пренос података sPAD, дигитализација у социјалном осигурању (искуства Естоније), претплате након смрти корисника пензија – слабости у поступку спровођења повраћаја средстава, поређење података о смрти – модел успеха, као и изазови прекограничне размене података када је своја искуства излагала чешка Управа за социјално осигурање.

  Делегацију Републике Србије на конференцију чинили су представници Завода за социјално осигурање и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 23. октобар 2023. године

  РАЗГОВОРИ СА ОРГАНОМ ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ - Центар за европске и међународне односе социјалне сигурности (ЦЛЕИСС)

  У Паризу су 19. и 20. октобра 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске, у области социјалног осигурања. На састанку је договорена садржина двојезичних образаца из области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања, повреда на раду и професионалних болести и породичних давања, чиме су се стекли неопходни услови за примену новог Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности и Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који ће ступити на снагу 1. децембра 2023. године.

  Нови Споразум замениће Конвенцију о социјалном осигурању између Југославије и Француске, која се примењује од 1951. године, и омогућиће да лица на која се примењује брже и лакше остварују своја права.

  Од 1. децембра 2023. године, осигураници Републике Србије моћи ће да користе право на хитну здравствену заштиту за време привременог (туристичког) боравка на територији Републике Француске.
 • 20. октобар ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ СА АЛБАНИЈОМ 2023. године

  У Београду је, у периоду од 17. до 19. октобра 2023. године, одржана прва рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Албаније за закључивање Споразума између Републике Србије и Републике Албаније о социјалној сигуности. На састанку су две делегације размениле детаљне информације о системима обавезног социјалног осигурања, који ће, након ступања на снагу, обухватати области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај повреда на раду и професионалне болести.

  Две делегације су усагласиле одредбе које се односе на основне принципе будућег споразума, једнаки третман осигураника и кориснике права, избегавање преклапања периода осигурања, трансфер давања, посебне одредбе које се односе на изузетке у његовој примени (деташман), као и остваривање права у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.
  Наставак преговора планиран је током 2024. године.

  Закључивањем Споразума о социјалном осигурању са Албанијом, односно по његовом ступању на снагу, биће омогућено коришћење здравствене заштите у другој држави уговорници током привременог боравка, односно пребивања, остваривање права на пензију уз сабирање периода осигурања који су навршени у обе државе уговорнице, као и остваривање и других права и накнада из социјалног осигурања.
 • 25. септембар 2023. године

  ОДРЖАН 13. СУСРЕТ ДИРЕКТОРА ФОНДОВА/ЗАВОДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ДРЖАВА НАСТАЛИХ НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

  У Бечићима, Црна Гора, је од 21. до 22. септембра 2023. године одржан 13. Сусрет директора фондова/завода за пензијско/мировинско и инвалидско осигурање држава насталих на простору бивше СФРЈ, уз учешће представника фондова Словеније, Хрватске, БиХ - Федерације БиХ и Републике Српске, Србије, Северне Македоније и Црне Горе. Домаћин сусрета је био Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе. Сусретима су као гости присуствовали и представници Завода за пензијско осигурање Аустрије.

  На 13. Сусрету су размењене информације о променама у законодавствима држава од претходних сусрета, размењени су статистички подаци у области пензијског и инвалидског осигурања, а разматрано је и питање везано за поступак прерачуна пензија и наплату потраживања насталих по основу одштетних захтева. Посебна тема овогодишњег сусрета била је „Други стуб пензијског система - предности и недостаци“.

  Испред институција Републике Србије сусретима су присуствовали представници Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • 12. септембар 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА- НЕМАЧКА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Немачког пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung), одржаће се 26. септембра 2023. године, у Новом Саду и 27. и 28. септембра 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између СФР Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Стручна помоћ је бесплатна и до избијања пандемије изазване вирусом Covid 19, организована је сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Сва заинтересована лица обавезно треба да пријаве свој долазак на дане саветовања у Новом Саду, односно Београду и да закажу термин доласка у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат
 • 30. јун 2023. године

  РАЗГОВОРИ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ – ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ПРОЈЕКАТ ЕДАС)

  У Београду је у периоду од 27. до 29. јуна 2023. године, одржано неколико састанака представника органа за везу и надлежних носилаца социјалног осигурањa Републике Србије и Републике Аустрије, на којима су разматрана питања везана за успостављање електронске размене података у области социјалног осигурања између надлежних институција две државе.

  Одржани су састанци Управљачке групе пројекта ЕДАС (Electronic Data Exchange Austria Serbia), као и састанци појединих радних група - Радне групе за право, Радне групе за информационе технологије и Радне групе за обрачун трошкова здравствене заштите. Састанку Управљачке групе присуствовали су и сви координатори радних група са српске и аустријске стране. Разматрана су бројна питања везана за електронску размену података и договорени су даљи кораци и активности које ће се предузети током 2023. и 2024. године. Такође је договорен почетак реализације два пилот пројекта у области здравственог осигурања.

  Састанцима су са српске стране присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а са аустријске стране представници Кровног савеза носилаца социјалног осигурања (DVSV), Завода за пензијско осигурање (PVA), Касе здравственог осигурања (OGK) и Амбасаде Републике Аустрије у Београду.

  Активности у оквиру пројекта ЕДАС надлежне институције спроводе почев од 2020. године и у пројекат су укључени сви носиоци социјалног осигурања обе државе, а циљ је да се у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалном осигурању успостави електронска размена, која ће убрзати досадашњу размену података папирним путем, омогућити бржу обраду и решавање појединачних предмета, ефикасније остваривање права осигураника и корисника и смањити трошкове поступка. Као правни оквир сарадње, 27. априла 2022. године у Бечу је потписан Споразум о електронској размени података, чија се постепена имплементација очекује у наредном периоду.
 • 23. јун 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА О СОЦИЈAЛНОЈ СИГУРНОСТИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АЗЕРБЕЈЏАНA

  1. јуна 2023. године, ступио је на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности, потписан у Београду, 7. априла 2022. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 3/2023.

  Споразумом je обухваћенa област пензијског и инвалидског осигурањa и омогућено лицима која су радила у Републици Србији и Републици Азербејџан да остваре право на пензију сабирањем стажа осигурања навршеног у обе државе.

  Истовремено са Споразумом, на снагу je ступиo и Административни споразум за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности.
 • 9. јун 2023. године

  МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈA АУСТРИЈСКИХ ОСИГУРАНИКА И КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  У периоду од 5. до 6. јуна 2023. године у Бечу је реализована посета Заводу за пензијско осигурање Аустрије (Pensionversicherunganstalt – PVA). Делегацију Републике Србије чинили су представници Завода за социјално осигурање (ЗСО), које је предводио вд директора Зоран Пановић и представници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача (РХ центар Бања Ковиљача), које је предводио вд генералног директора прим. др Александар Јокић. Посета је реализована на позив и у организацији Његове екселенције амбасадора Републике Србије у Аустрији господина Небојше Родића.

  Првог дана посете одржан је састанак са представницима PVA, које је предводио генерални директор Winfried Pinggera. На састанку су разматрана питања сарадње институција социјалног осигурања Србије и Аустрије, а посебно досадашње примене и спровођења Уговора између РХ центра Бања Ковиљача и PVA, који је потписан 22. јуна 2021. године у Београду. Уговором је регулисано пружање услуга медицинске рехабилитације аустријским осигураницима, односно корисницима права на пензију у РХ центру Бања Ковиљача. Обострано је оцењено да се у досадашњем периоду уговор спроводио добро и без већих проблема, као и да су корисници веома задовољни пруженим услугама. Констатовано је да постоји обострана заинтересованост за наставак сарадње. У оквиру испуњења обавеза које предвиђају одредбе уговора, договорено је да стручно-медицинска делегација PVA током 2023. године посети РХ центар Бању Ковиљачу и на лицу места изврши увид и евалуацију свих аспеката пружања услуга.

  Другог дана посете, у просторијама Амбасаде Републике Србије, одржан је састанак представника Амбасаде, PVA, ЗСО, РХ центра Бања Ковиљача и истакнутих представника удружења наше дијаспоре у Аустрији. На састанку се, поред реализације сарадње између PVA и Бање Ковиљаче, посебно разговарало о могућностима да се у области здравствених услуга и медицинске рахабилитације прошири и унапреди сарадња институција две државе, као и да се наша бројна популација у Аустрији упозна са могућностима пружања одређених здравстених услуга у Републици Србији. Договорене су и конкретне активности које је потребно предузети и предложити надлежним институцијама, ради реализације и унапређења сарадње две државе у области социјаног осигурања.
 • 29. мај 2023. године

  ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ СА ПОРТУГАЛИЈОМ

  У Београду је у периоду од 23. до 25. маја 2023. године одржан други круг преговора надлежних органа Републике Србије и Републике Португалије у циљу закључивања споразума о социјалној сигурности између две државе. На преговорима су разматране одредбе нацрта споразума и усаглашени су ставови који се односе на област здравственог осигурања и део одредаба који обухвата област пензијског и инвалидског осигурања.

  Договорено је да се наставак преговора одржи у Португалији, у термину који ће накнадно бити утврђен.
 • 18. мај 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ ЦРНЕ ГОРЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

  У Подгорици су, 16. и 17. маја 2023. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  На разговорима су разматрана питања у вези са спровођењем споразума о социјалном осигурању која се односе на потврђивање стажа осигурања и исплату пензија и том приликом су постигнути договори у циљу ефикаснијег спровођења Споразума и бржег и лакшег остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и кориснике права држава уговрница.

  Током дводневних разговора размењене су информације о изменама прописа у области пензијског и инвалидског осигурања у обе државе уговорнице, као и о новозакљученим међународним споразумима у области социјалног осигурања.
 • 9. мај 2023. године

  ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА/РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА – САСТАНАК УПРАВЉАЧКЕ РАДНЕ ГРУПЕ

  У Београду/Бечу је 4. маја 2023. године, одржан састанак Управљачке групе у оквиру пројекта успостављања електронске размене података - ЕДАС у примени Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Састанку одржаном путем видео-конференције су присуствовали представници Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање војних осигураника и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и представници Кровног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања.

  На састанку су обе стране поднеле извештаје о досадашњем раду радних група у оквиру ЕДАС пројекта и договорене су активности које ће бити спроведене у наредном периоду.
 • 9. мај 2023. године

  САСТАНАК СА АТАШЕОМ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ

  Представници Завода за социјално осигурање одржали су 3. маја 2023. године састанак са новопостављеним Аташеом за социјална питања, Амбасаде Републике Аустрије, Савезног министарства за социјална питања, здравље, бригу и заштиту потрошача Републике Аустрије, господином Мануелом Ајгнером.

  Сарадња између канцеларије Аташеа за социјална питања Републике Аустирје и Завода за социјално осигурање, као органа за везу Републике Србије за примену међународних споразума, траје веома успешно, већ дуги низ година. Заједнички је потврђена намера да се у наредном периоду размотре могућности даљег унапређења међусобне сарадње између институција социјалног осигурања две државе.
 • 28. април 2023. године

  ПРИВРЕМЕНА ПРОМЕНА СЕДИШТА ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

  Обавештавамо све институције социјалног осигурања у Републици Србији и иностране институције социјалног осигурања држава са којима Република Србија има потписане међународне споразуме о социјалном осигурању, кориснике права и осигуранике из области социјалног осигурања и друге институције, да је Завод за социјално осигурање, услед планиране реконструкције зграде у Булевару уметности 10, почев од 28. априла 2023. године, привремено променио седиште на нову локацију, улица Бачванска 21, 11107 Београд, Република Србија.

  Почев од 3. маја 2023. године, сву писану комуникацију и документа потребно је слати на горе наведену адресу.

  Нови телефонски бројеви на које нас можете контактирати су:

  + 381 11 285 0009
  + 381 11 285 0017

  Општа имејл адреса Завода за социјално осигурање остаје иста као и до сада (info@zso.gov.rs), као и имејл адресе свих запослених.

  Молимо сва заинтересована лица да приликом комуникације са Заводом за социјално осигурање имају у виду горе наведене промене.
 • 24. април 2023. године

  РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНА ЗА ВЕЗУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

  У Љубљани су, 20. априла 2023. године, одржани разговори органа за везу у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је размaтрaн и потписан текст Протокола о електронској размени података, који се односе на обрачун трошкова здравствених услуга.

  Ово је први овакав Протокол који је потписан са иностраним органима за везу као резултат досадашње дугогодишње сарадње институција социјалног осигурања две државе, а који за обе државе омогућава бржу, једноставнију и економичнију размену обрачунске докуметације.
 • 30. март 2023. године

  МЕЂУНАРОДНИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ, СРБИЈА-АУСТРИЈА

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, одржаће се 12. априла 2023. године, у Ћуприји и 13. априла 2023. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији.

  Стручна помоћ је бесплатна и пракса је да се организује сваке године, у Србији у априлу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Ћуприји, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Београд
  Плакат, Ћуприја
 • 22. mart 2023. године

  СТУПАЊЕ НА СНАГУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ТУНИС О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ

  1. априла 2023. године, ступиће на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности, потписан у Београду, 28. марта 2022. године и објављен у ''Службеном гласнику РС - Међународни уговори'', број 1/2023.

  Споразум обухвата области здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства, пензијског и инвалидског осигурања, осигурањa за случај повреде на раду и професионалне болести и осигурањa за случај незапослености и омогућава остваривање права из ових области код страна уговорница.

  Истовремено са Споразумом, на снагу ће ступити и Административни споразум за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.
 • 10. mart 2023. године

  ДОГОВОР О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

  У периоду од 7. до 9. марта 2023. године, у Софији, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Бугарске, у вези са закључивањем Договора о електронској размени података између надлежних носилаца пензијског осигурања две државе - Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног института за осигурање, у циљу ефикасније примене Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности.

  На састанку је усаглашен и парафиран текст Договора о електронској размени података, којим је предвиђена размена података о чињеници смрти и врсти и висини давања. Заједнички је констатовано да се касније обим размене прошири и на остале податке потребне за оствaривање права из пензијског и инвалидског осигурања. На састанку је разматран и текст Техничког протокола, којим су предвиђени услови за безбедну размену података електрoнским путем, након чијег комплетног усаглашавања ће се приступити потписивању Договора и његовој реализацији и успостављању електронске размене података.
 • 3. mart 2023. године

  ХРВАТСКИ ЗАВОД ЗА МИРОВИНСКО ОСИГУРАЊЕ - Нови модел породичних пензија од 1. јануара 2023. године

  Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је почев од 1. јануара 2023. године измењен модел породичних пензија тако што је омогућена исплата дела породичне пензије уз коришћење старосне, привремене старосне или инвалидске пензије. Образац захтева за исплату дела породичне пензије, као и информације које се тичу услова за признавање права на исплату, налазе се на следећем линку: https://www.mirovinsko.hr/hr/novi-model-obiteljskih-mirovina-od-1-sijecnja-2023-2566/2566
 • 24. фебруар 2023. године

  ЗПИЗ - Обавештење о усклађивању пензија и исплати годишњег додатка за кориснике словеначке пензије

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, почев од 1. јануара 2023. године, пензије у Републици Словенији редовно усклађују у висини од 5,2%.

  Словеначки носилац пензијског осигурања ће и у 2023. години вршити исплату годишњег додатка својим корисницима пензије са пребивалиштем у Републици Србији (и другим државама). У ту сврху, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, ће корисницима који су на дан 1. јануара 2023. године, имали пребивалиште у Републици Србији, послати образац са податком о висини иностране пензије у јануару 2023. године, са упутством на који начин да га попуне и врате словеначком носиоцу. Податак о висини иностране пензије, корисник може доставити и путем интернета, на одређеној интернет адреси или коришћењем посебног кода који се налази у обавештењу словеначког носиоца, са упутствима и сигурносним ПИН кодом.

  Детаљније информације о годишњем додатку могу се пронаћи на сајту словеначког носиоца осигурања: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. фебруар 2023. године

  ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је доставио обавештење у вези са усклађивањем пензија, према коме се, на основу Одлуке о утврђивању процента за усклађивање пензија и Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, почев од 1. јануара 2023. године, пензије које исплаћују усклађују по стопи од укупно 13,50%.
 • 24. јануар 2023. године

  СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ

  Дана 20. јануара 2023. године, у Београду, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије Никола Селаковић потписао је Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Аустралије са амбасадором Аустралије у Републици Србији Њ.Е. Данијелом Емеријем.

  Споразумом је обухваћена област пензијског и инвалидског осигурања. По ступању на снагу Споразума биће омогућено лакше остваривање права на пензију лицима која су радила у обе земље, а такође ће се остварене пензије исплаћивати у другој држави без умањења.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ