ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Обрасци   Пензијско и инвалидско осигурање
A A A     Штампај


ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ


Аустралија

• SRB/AUS 001 Образац за везу
• AUS140RS Захтев за аустралијску пензију
• SRB/AUS 5 Потврда о периодима осигурања
• SRB/AUS 7 Образац за размену статистичких података

Аустрија

• SRB/A 19 Накнада трошкова за лекарске прегледе у области пензијског осигурања
• SRB/A 12 Саопштење
• SRB/A 13 Саопштење о захтеву за пензију
• SRB/A 15 Потврда о осигурању у Србији
• SRB/A 16 Детаљан лекарски извештај

Белгија

• SRB-BE 001 Образац за везу
• SRB-BE 202 Захтев за остваривање права на старосну пензију
• SRB-BE 203 Захтев за остваривање права на породичну пензију
• SRB-BE 204 Захтев за инвалидску пензију у Белгији
• SRB-BE 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB-BE 213 Детаљан извештај лекара

Босна и Херцеговина

• SRB/BiH 001Oбразац за тражење / достављање података / обавештења / пожурница
• SRB/BiH 200Захтев за утврђивање пензијског стажа
• SRB/BiH 201Обавештење
• SRB/BiH 201AПривремено обавештење
• SRB/BiH 202Захтев за пензију
• SRB/BiH 203Захтев за породичну пензију
• SRB/BiH 204Обавештење о запослењу
• SRB/BiH 205Потврда о пензијском стажу
• SRB/BiH 205AОбавештење
• SRB/BiH 206Обавештење о окончању поступка
• SRB/BiH 207Налаз, оцена и мишљење
• SRB/BiH 210Обавештење о захтеву за поновно одређивање пензије
• SRB/BiH 210AОбавештење о одштетном захтеву

Бугарска

• SRB/BG 200 Захтев за утврђивање периода осигурања
• SRB/ BG 201 Обавештење
• SRB/ BG 201A - 205A Захтев за привремено обавештење
• SRB/ BG 202 Захтев за пензију
• SRB/ BG 203 Захтев за породичну пензију
• SRB/ BG 204 Упитник о запослењу
• SRB/ BG 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB/ BG 206 Обавештење о окончању поступка
• SRB/ BG 207 Детаљан лекарски извештај

Црна Гора

• SRB/MNE 201 Обавештење
• SRB/MNE 201a Привремено обавештење
• SRB/MNE 202 Захтев за пензију
• SRB/MNE 203 Захтев за породичну пензију
• SRB/MNE 204 Обавештење о запослењу
• SRB/MNE 205 Потврда о пензијском стажу
• SRB/MNE 205a Обавештење
• SRB/MNE 206 Обавештење о окончању поступка
• SRB/MNE 207 Налаз, оцена и мишљење
• SRB/MNE 210 Обавештење о захтеву за поновно одређивање пензије
• SRB/MNE 210a Обавештење о одштетном захтеву

Чешка

• SRB-CZ 001Саопштење
• SRB-CZ 202Саопштење о захтеву за пензију према чешким правним прописима
• SRB-CZ 205Потврда о пензијском стажу у Републици Србији
• SRB-CZ 213Детаљан лекарски извештај

Француска

• SRB-FR 001Образац за везу
• SRB-FR 202Захтев за остваривање права на старосну / превремену старосну пензију
• SRB-FR 203Захтев за остваривање права на породичну пензију
• SRB-FR 204Захтев за инвалидску пензију
• SRB-FR 205Потврда о периодима осигурања
• SRB-FR 207Упитник о осигурању
• SRB-FR 213Извештај лекара

Грчка

SRB/GR 001      Oбразац за везу
SRB/GR 2 Захтев за старосну пeнзију / превремену старосну пензију
SRB/GR 2A Захтев за инвалидску пeнзију
SRB/GR 3 Захтев за породичну пензију
SRB/GR 4 Упитник о запослењу
SRB/GR 5 Потврда о периодима осигурања
SRB/GR 6 Oбавештење о окончању поступка
SRB/GR 7 Детаљан лекарски извештај

Холандија

• JN/NJ 200Подаци у вези са захтевом за старосну породичну пензију
• JN/NJ 205Потврда о периодима осигурања

Хрватска

• SRB/HR 201Обавештење
• SRB/HR 201a/205aПривремено обавештење
• SRB/HR 202Захтев за пензију
• SRB/HR 203Захтев за породичну пензију
• SRB/HR 204Обавештење о запослењу
• SRB/HR 205Потврда о пензијском стажу
• SRB/HR 206Обавештење о окончању поступка
• SRB/HR 207Налаз, оцена и мишљење
• SRB/HR 210Обавештење о захтеву за поновно одређивање пензије
• SRB/HR 210aОбавештење о постојању одштетног захтева

Италија

• SRB/IT 001 Образац за везу
• SRB/IT 2 Захтев за пензију
• SRB/IT 3 Детаљан лекарски извештај
• SRB/IT 5 Потврда о периодима осигурања

Канада

• CAN-SRB 5 Образац за везу
• SRB-CAN 1 Захтев за канадску старосну пензију, пензију по основу стажа осигурања и породичну пензију
• SRB-CAN 1 (D1)Захтев за инвалидску пензију из Канадског пензијског плана
• SRB-CAN 3Захтев за давања за дете из Канадског пензијског плана – породична пензија за децу
Лекарски извештај
Сагласност да Сервис Канаде прикупља личне информације
Сагласност да Сервис Канаде прикупља личне (медицинске) информације
Упитник за инвалидска давања према Канадском пензијском плану
Упутство за попуњавање захтева и пратећих образаца за инвалидска давања из Канадског пензијског плана
Упутство за попуњавање захтева за давања за дете Канадског пензијског плана - породична пензија за децу
Упутство за попуњавање захтева за канадску старосну пензију, пензију по основу стажа осигурања и породичну пензију

Квебек

• SRB-QUE 2 Захтев за старосну пензију
• SRB-QUE 3 Захтев за инвалидску пензију
• SRB-QUE 4 Захтев за породичнe пензијe
• SRB-QUE 5 Образац за везу
• SRB-QUE 6 Захтев за накнаду трошкова лекарских прегледа и вештачења
• SRB-QUE 7 Образац за размену статистичких података

Кипар

• SRB/CY 200 Захтев за утврђивање периода осигурања
• SRB/CY 201 Обавештење
• SRB/CY 201A Захтев за привремено обавештење - CY/SRB 205A Привремено обавештење
• SRB/CY 202 Захтев за старосну/инвалидску пензију
• SRB/CY 203 Захтев за породичну пензију
• SRB/CY 204 Упитник
• SRB/CY 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB/CY 206 Обавештење о окончању поступка
• SRB/CY 207 Детаљан лекарски извештај
Потврда о животу

Луксембург

• SRB-LUX 001 Образац за тражење/достављање података/обавeштења/пожурница
• SRB-LUX 202 Подношење захтева за старосну пензију
• SRB-LUX 203 Подношење захтева за породичну пензију
• SRB-LUX 204 Подношење захтева за инвалидску пензију
• SRB-LUX 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB-LUX 211 Обавештење о одлуци
• SRB-LUX 213 Лекарски извештај

Мађарsка

• SRB-HUN 001 Обавештење
• SRB-HUN 200 Захтев за утврђивање периода осигурања
• SRB-HUN 202 Захтев за старосну пензију
• SRB-HUN 203 Захтев за породичну пензију
• SRB-HUN 204 Захтев за инвалидску пензију
• SRB-HUN 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB-HUN 207 Информације о периодима осигурања
• SRB-HUN 208 Размена статистичких података
• SRB-HUN 208А Размена статистичких података
• SRB-HUN 210 Обавештење о окончању поступка
• SRB-HUN 213 Детаљни лекарски извештај

Северна Македонија

• SRB/RM 001Oбразац за тражење / достављање података / обавештења / пожурница
• SRB/RM 200Захтев за утврђивање пензијског стажа
• SRB/RM 201Обавештење
• SRB/RM 201AПривремено обавештење /td>
• SRB/RM 202Захтев за пензију
• SRB/RM 203Захтев за породичну пензију
• SRB/RM 204Обавештење о запослењу
• SRB/RM 205Потврда о пензијском стажу
• SRB/RM 205AОбавештење
• SRB/RM 206Обавештење о окончању поступка
• SRB/RM 207Налаз, оцена и мишљење
• SRB/RM 210Обавештење о захтеву за поновно одређивање пензије
• SRB/RM 210AОбавештење о одштетном захтеву

Немачка

• SRB – DE 201
• SRB – DE 201a
• SRB – DE 201b
• SRB – DE 202Подаци уз захтев за личну пензију
• SRB – DE 203Подаци уз захтев за породичну пензију
• SRB – DE 203b
• SRB – DE 204Упитник о запослењу
• SRB – DE 205Важећи стаж осигурања
• SRB – DE 206Обавештење о окончању пензијског поступка
• SRB – DE 207Лекарско стручно мишљење
• SRB – DE 209Подаци о праву на дечији додатак према прописима Србије
• SRB – DE 210Ургенција
• SRB – DE 213
• SRB – DE 214Додатни подаци уз захтев за пензију због смањене радне способности
• SRB – DE 214aУпутство

Русија

• SRB/RU 2Образац захтева за давање
• SRB/RU 3 Образац о стажу осигурања
• SRB/RU 4 Образац о медицинском вештачењу
• SRB/RU 5 Образац обавештења о донетој одлуци
• SRB/RU 6 Образац о потврђивању чињенице о животу
• SRB/RU 7 Образац о повраћају преплаћених износа давања
• SRB/RU 8 Образац о исплати неисплаћених износа давања (накнада погребних трошкова)
• SRB/RU 9 Информативни образац

Словачка

• SRB/SK 200 Захтев за утврђивање периода осигурања
• SRB/SK 201 Обавештење
• SRB/SK 201А-205A Захтев за привремено обавештење
• SRB/SK 202 Захтев за пензију
• SRB/SK 203 Захтев за породичну пензију
• SRB/SK 204 Упитник о периодима
• SRB/SK 205Потврда о периодима осигурања
• SRB/SK 206 Обавештење о одлуци по захтеву за пензију
• SRB/SK 207 Детаљан лекарски извештај
Потврда о животу

Словенија

• SRB/SI 20 Захтев за утврђивање периода осигурања
• SRB/SI 21 Обавештење
• SRB/SI 21а Захтев за  привремено обавештење
• SRB/SI 22 Захтев за пензију
• SRB/SI 23 Захтев за породичну пензију
• SRB/SI 24 Упитник о запослењу
• SRB/SI 25Потврда о периодима осигурања
• SRB/SI 26 Обавештење о окончању поступка
• SRB/SI 27 Детаљан лекарски извештај
• SRB/SI 28 Обавештење о захтеву за одређивање пензије у складу са чланом 38. споразума
Потврда о животу

Турска

• SRB/TR 201Обавештење
• SRB/TR 201AПривремено обавештење
• SRB/TR 202Захтев за пензију
• SRB/TR 203Захтев за породичну пензију
• SRB/TR 204 Обавештење о раду
• SRB/TR 205 Потврда о периодима осигурања
• SRB/TR 205AОбавештење
• SRB/TR 206Обавештење о окончању поступка
• SRB/TR 207Медицински извештај

Швајцарска

• SRB/CH 201 Саопштење
• SRB/CH 202 Захтев за старосну пензију / превремену старосну пензију
• SRB/CH 203 Захтев за породичну пензију
• SRB/CH 204 Захтев за инвалидску пензију
• SRB/CH 205 Потврда о осигурању у Србији
• SRB/CH 207 Детаљан лекарски извештај

Шведска

• JU/S 4Захтев за признавање права на југословенску старосну пензију
• JU/S 9Потврда о пензијском стажу у Југославији
• JU/S 11Упитник о старосној, инвалидској или породичној пензији

Уједињено краљевство

• VB-2Потврда (о времену проведеном у југословенском социјалном осигурању)
• VB-3Подаци о осигурању у Уједињеном Краљевству
• VB-3aПодаци о осигурању у Југославији
• VB-4Подаци за старосну и породичну пензију
• VB-5Исплата новчаног давања

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ