VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Arhiva Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2023

 • 8. decembar 2023. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK

  U Beogradu je, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine, održan sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionversicherunganstalt – PVA), u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su razmatrana pitanja saradnje između institucija penzijskog osiguranja Srbije i Austrije u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a posebno mogućnosti uspostavljanja elektronske razmene podataka o činjenici smrti i visini penzija između nadležnih nosilaca dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti radi zaključivanja dogovora o elektronskoj razmeni podataka u cilju sprečavanja neosnovane isplate davanja nakon smrti korisnika prava, smanjenja administrativnih troškova i unapređenja saradnje.
 • 8. decembar 2023. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK

  U Beogradu je, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine, održan sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionversicherunganstalt – PVA), u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su razmatrana pitanja saradnje između institucija penzijskog osiguranja Srbije i Austrije u vezi sa ostvarivanjem i korišćenjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a posebno mogućnosti uspostavljanja elektronske razmene podataka o činjenici smrti i visini penzija između nadležnih nosilaca dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti radi zaključivanja dogovora o elektronskoj razmeni podataka u cilju sprečavanja neosnovane isplate davanja nakon smrti korisnika prava, smanjenja administrativnih troškova i unapređenja saradnje.
 • 24. novembar 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I FRANCUSKE

  Nakon obostrane ratifikacije, 1. decembra 2023. godine, stupa na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 6. novembra 2014. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 6/15.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i dodatak za decu.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu je stupio i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.

  Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, prestaje da važi Opšta konvencija o socijalnoj sigurnosti između Jugoslavije i Francuske koja je potpisana 5. januara 1950. godine.
 • 20. novembar 2023. godine

  DOGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA, SRBIJA-FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  U cilju efikasnog sprovođenja Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje i Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, su 17. novembra 2023. godine, zaključili u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Beogradu, Dogovor o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i prateći dokument, Tehnički protokol o elektronskoj razmeni podataka. Dogovor su potpisali direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović i v.d. direktora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić.

  Ovim dogovorom uređena je elektronska razmena podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja od značaja za sprovođenje Sporazuma iz 2003. godine, posebno način razmene, obim i vrsta podataka koji se razmenjuju, upravljanje podacima, način prikupljanja podataka, način zaštite podataka, kao i odgovornost za kršenje odredaba ovog dogovora. Svrha potpisanih dokumenata je i smanjenje administrativnih troškova, sprečavanje neosnovanih isplata penzija i drugih davanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kontrola podataka koji su predmet razmene.
 • 14. novembar 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-HRVATSKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 28. novembra 2023. godine, u Sremskoj Mitrovici i 29. novembra 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Sremskoj Mitrovici, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Beograd/Sremska Mitrovica
 • 14. novembar 2023. godine

  Poziv na virtuelni Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024.

  Pozivamo sve studente pet državnih univerziteta na treći po redu virtuelni Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024. koji će biti održan kao onlajn događaj 15. novembra, sa početkom u 10 časova. Na ovom Sajmu će studentima biti ponuđeno 890 mesta za stručnu praksu, u 73 organa javne uprave širom Srbije (33 grada i opštine).

  Ceo događaj se odvija na posebno kreiranoj digitalnoj platformi u virtuelnom prostoru reprezentativnog zdanja Vlade Republike Srbije, što će ga učiniti dodatno zanimljivim.

  Tokom Sajma studenti će imati priliku da kroz seriju tribina i prezentacija saznaju više o ponudi mesta za studentsku stručnu praksu, kao i da u komunikaciji sa predstavnicima univerziteta i organa javne uprave dobiju sve informacije o praksi, načinu prijavljivanja za praksu, kao i o rokovima za realizaciju celog procesa.

  Sve informacije o studentskoj stručnoj praksi u javnoj upravi i Sajmu možete pronaći na sajtu https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/ , na kome je i ulaz na Sajam.

  Pozivamo sve studente da prisustvuju ovom Sajmu, jer on može biti i odlična šansa za početak uspešne profesionalne karijere.

  Izgled virtuelne platforme
 • 13. novembar 2023. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU MAĐARSKE U OBLASTI PENZIJSKOG OSIGURANjA

  U Budimpešti su, 8. i 9. novembra 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnoj sigurnosti koja se odnose na potvrđivanje staža osiguranja u slučajevima preklapanja osiguranja i isplatu penzija i tom prilikom su postignuti dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog osiguranja za osiguranike i korisnike prava država ugovrnica.

  Tokom dvodnevnih razgovora razmenjene su informacije o izmenama propisa u oblasti penzijskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja.
 • 24. oktobar 2023. godine

  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O RAZMENI PODATAKA IZ OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANjA

  U Bonu je, 16. i 17. oktobra 2023. godine, u organizacnji Nemačke pošte (Deutsche Post) uz podršku Nemačkog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung) i Saveznog ministarstva za rad i socijalnu politiku Nemačke (Bundesministerium fur arbeit und soziales), održana Međunarodna konferencija o razmeni podataka iz oblasti socijalnog osiguranja.

  Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz više od 30 institucija penzijskog i socijalnog osiguranja Nemačke, Austrije, Švajcarske, Češke, Estonije, Španije, kao i predstavnici Evropske komisije i Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA). Razmatrane su razne teme, kao što su: Socijalna sigurnost u Evropi – interoperabilnost, digitalno-automatizovano praćenje zahteva za isplatom penzija (pregled po zemljama), daljinski prenos podataka sPAD, digitalizacija u socijalnom osiguranju (iskustva Estonije), pretplate nakon smrti korisnika penzija – slabosti u postupku sprovođenja povraćaja sredstava, poređenje podataka o smrti – model uspeha, kao i izazovi prekogranične razmene podataka kada je svoja iskustva izlagala češka Uprava za socijalno osiguranje.

  Delegaciju Republike Srbije na konferenciju činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 23. oktobar 2023. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Parizu su 19. i 20. oktobra 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, u oblasti socijalnog osiguranja. Na sastanku je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i porodičnih davanja, čime su se stekli neophodni uslovi za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, koji će stupiti na snagu 1. decembra 2023. godine.

  Novi Sporazum zameniće Konvenciju o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske, koja se primenjuje od 1951. godine, i omogućiće da lica na koja se primenjuje brže i lakše ostvaruju svoja prava.

  Od 1. decembra 2023. godine, osiguranici Republike Srbije moći će da koriste pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog (turističkog) boravka na teritoriji Republike Francuske.
 • 20. oktobar PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA ALBANIJOM 2023. godine

  U Beogradu je, u periodu od 17. do 19. oktobra 2023. godine, održana prva runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Albanije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije razmenile detaljne informacije o sistemima obaveznog socijalnog osiguranja, koji će, nakon stupanja na snagu, obuhvatati oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti.

  Dve delegacije su usaglasile odredbe koje se odnose na osnovne principe budućeg sporazuma, jednaki tretman osiguranika i korisnike prava, izbegavanje preklapanja perioda osiguranja, transfer davanja, posebne odredbe koje se odnose na izuzetke u njegovoj primeni (detašman), kao i ostvarivanje prava u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.
  Nastavak pregovora planiran je tokom 2024. godine.

  Zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Albanijom, odnosno po njegovom stupanju na snagu, biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom privremenog boravka, odnosno prebivanja, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda osiguranja koji su navršeni u obe države ugovornice, kao i ostvarivanje i drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.
 • 25. septembar 2023. godine

  ODRŽAN 13. SUSRET DIREKTORA FONDOVA/ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DRŽAVA NASTALIH NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

  U Bečićima, Crna Gora, je od 21. do 22. septembra 2023. godine održan 13. Susret direktora fondova/zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFRJ, uz učešće predstavnika fondova Slovenije, Hrvatske, BiH - Federacije BiH i Republike Srpske, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore. Domaćin susreta je bio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore. Susretima su kao gosti prisustvovali i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije.

  Na 13. Susretu su razmenjene informacije o promenama u zakonodavstvima država od prethodnih susreta, razmenjeni su statistički podaci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a razmatrano je i pitanje vezano za postupak preračuna penzija i naplatu potraživanja nastalih po osnovu odštetnih zahteva. Posebna tema ovogodišnjeg susreta bila je „Drugi stub penzijskog sistema - prednosti i nedostaci“.

  Ispred institucija Republike Srbije susretima su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 12. septembar 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA- NEMAČKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nemačkog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung), održaće se 26. septembra 2023. godine, u Novom Sadu i 27. i 28. septembra 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između SFR Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Sva zainteresovana lica obavezno treba da prijave svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu i da zakažu termin dolaska u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat
 • 30. jun 2023. godine

  RAZGOVORI ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AUSTRIJE – ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANjA (PROJEKAT EDAS)

  U Beogradu je u periodu od 27. do 29. juna 2023. godine, održano nekoliko sastanaka predstavnika organa za vezu i nadležnih nosilaca socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, na kojima su razmatrana pitanja vezana za uspostavljanje elektronske razmene podataka u oblasti socijalnog osiguranja između nadležnih institucija dve države.

  Održani su sastanci Upravljačke grupe projekta EDAS (Electronic Data Exchange Austria Serbia), kao i sastanci pojedinih radnih grupa - Radne grupe za pravo, Radne grupe za informacione tehnologije i Radne grupe za obračun troškova zdravstvene zaštite. Sastanku Upravljačke grupe prisustvovali su i svi koordinatori radnih grupa sa srpske i austrijske strane. Razmatrana su brojna pitanja vezana za elektronsku razmenu podataka i dogovoreni su dalji koraci i aktivnosti koje će se preduzeti tokom 2023. i 2024. godine. Takođe je dogovoren početak realizacije dva pilot projekta u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Sastancima su sa srpske strane prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a sa austrijske strane predstavnici Krovnog saveza nosilaca socijalnog osiguranja (DVSV), Zavoda za penzijsko osiguranje (PVA), Kase zdravstvenog osiguranja (OGK) i Ambasade Republike Austrije u Beogradu.

  Aktivnosti u okviru projekta EDAS nadležne institucije sprovode počev od 2020. godine i u projekat su uključeni svi nosioci socijalnog osiguranja obe države, a cilj je da se u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju uspostavi elektronska razmena, koja će ubrzati dosadašnju razmenu podataka papirnim putem, omogućiti bržu obradu i rešavanje pojedinačnih predmeta, efikasnije ostvarivanje prava osiguranika i korisnika i smanjiti troškove postupka. Kao pravni okvir saradnje, 27. aprila 2022. godine u Beču je potpisan Sporazum o elektronskoj razmeni podataka, čija se postepena implementacija očekuje u narednom periodu.
 • 23. jun 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  1. juna 2023. godine, stupio je na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 7. aprila 2022. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 3/2023.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu je stupio i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. jun 2023. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U periodu od 5. do 6. juna 2023. godine u Beču je realizovana poseta Zavodu za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionversicherunganstalt – PVA). Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje (ZSO), koje je predvodio vd direktora Zoran Panović i predstavnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača (RH centar Banja Koviljača), koje je predvodio vd generalnog direktora prim. dr Aleksandar Jokić. Poseta je realizovana na poziv i u organizaciji Njegove ekselencije ambasadora Republike Srbije u Austriji gospodina Nebojše Rodića.

  Prvog dana posete održan je sastanak sa predstavnicima PVA, koje je predvodio generalni direktor Winfried Pinggera. Na sastanku su razmatrana pitanja saradnje institucija socijalnog osiguranja Srbije i Austrije, a posebno dosadašnje primene i sprovođenja Ugovora između RH centra Banja Koviljača i PVA, koji je potpisan 22. juna 2021. godine u Beogradu. Ugovorom je regulisano pružanje usluga medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Obostrano je ocenjeno da se u dosadašnjem periodu ugovor sprovodio dobro i bez većih problema, kao i da su korisnici veoma zadovoljni pruženim uslugama. Konstatovano je da postoji obostrana zainteresovanost za nastavak saradnje. U okviru ispunjenja obaveza koje predviđaju odredbe ugovora, dogovoreno je da stručno-medicinska delegacija PVA tokom 2023. godine poseti RH centar Banju Koviljaču i na licu mesta izvrši uvid i evaluaciju svih aspekata pružanja usluga.

  Drugog dana posete, u prostorijama Ambasade Republike Srbije, održan je sastanak predstavnika Ambasade, PVA, ZSO, RH centra Banja Koviljača i istaknutih predstavnika udruženja naše dijaspore u Austriji. Na sastanku se, pored realizacije saradnje između PVA i Banje Koviljače, posebno razgovaralo o mogućnostima da se u oblasti zdravstvenih usluga i medicinske rahabilitacije proširi i unapredi saradnja institucija dve države, kao i da se naša brojna populacija u Austriji upozna sa mogućnostima pružanja određenih zdravstenih usluga u Republici Srbiji. Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti i predložiti nadležnim institucijama, radi realizacije i unapređenja saradnje dve države u oblasti socijanog osiguranja.
 • 29. maj 2023. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANjU SA PORTUGALIJOM

  U Beogradu je u periodu od 23. do 25. maja 2023. godine održan drugi krug pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Portugalije u cilju zaključivanja sporazuma o socijalnoj sigurnosti između dve države. Na pregovorima su razmatrane odredbe nacrta sporazuma i usaglašeni su stavovi koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja i deo odredaba koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se nastavak pregovora održi u Portugaliji, u terminu koji će naknadno biti utvrđen.
 • 18. мај 2023. године

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU CRNE GORE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

  U Podgorici su, 16. i 17. maja 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju koja se odnose na potvrđivanje staža osiguranja i isplatu penzija i tom prilikom su postignuti dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za osiguranike i korisnike prava država ugovrnica.

  Tokom dvodnevnih razgovora razmenjene su informacije o izmenama propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja.
 • 9. maj 2023. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 4. maja 2023. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka - EDAS u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku održanom putem video-konferencije su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su obe strane podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru EDAS projekta i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 9. maj 2023. godine

  SASTANAK SA ATAŠEOM ZA SOCIJALNA PITANjA AMBASADE REPUBLIKE AUSTRIJE

  Predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje održali su 3. maja 2023. godine sastanak sa novopostavljenim Atašeom za socijalna pitanja, Ambasade Republike Austrije, Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije, gospodinom Manuelom Ajgnerom.

  Saradnja između kancelarije Atašea za socijalna pitanja Republike Austirje i Zavoda za socijalno osiguranje, kao organa za vezu Republike Srbije za primenu međunarodnih sporazuma, traje veoma uspešno, već dugi niz godina. Zajednički je potvrđena namera da se u narednom periodu razmotre mogućnosti daljeg unapređenja međusobne saradnje između institucija socijalnog osiguranja dve države.
 • 28. april 2023. godine

  PRIVREMENA PROMENA SEDIŠTA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

  Obaveštavamo sve institucije socijalnog osiguranja u Republici Srbiji i inostrane institucije socijalnog osiguranja država sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, korisnike prava i osiguranike iz oblasti socijalnog osiguranja i druge institucije, da je Zavod za socijalno osiguranje, usled planirane rekonstrukcije zgrade u Bulevaru umetnosti 10, počev od 28. aprila 2023. godine, privremeno promenio sedište na novu lokaciju, ulica Bačvanska 21, 11107 Beograd, Republika Srbija.

  Počev od 3. maja 2023. godine, svu pisanu komunikaciju i dokumenta potrebno je slati na gore navedenu adresu.

  Novi telefonski brojevi na koje nas možete kontaktirati su:

  + 381 11 285 0009
  + 381 11 285 0017

  Opšta imejl adresa Zavoda za socijalno osiguranje ostaje ista kao i do sada (info@zso.gov.rs), kao i imejl adrese svih zaposlenih.

  Molimo sva zainteresovana lica da prilikom komunikacije sa Zavodom za socijalno osiguranje imaju u vidu gore navedene promene.
 • 24. april 2023. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  U Ljubljani su, 20. aprila 2023. godine, održani razgovori organa za vezu u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatran i potpisan tekst Protokola o elektronskoj razmeni podataka, koji se odnose na obračun troškova zdravstvenih usluga.

  Ovo je prvi ovakav Protokol koji je potpisan sa inostranim organima za vezu kao rezultat dosadašnje dugogodišnje saradnje institucija socijalnog osiguranja dve države, a koji za obe države omogućava bržu, jednostavniju i ekonomičniju razmenu obračunske dokumetacije.
 • 30. mart 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 12. aprila 2023. godine, u Ćupriji i 13. aprila 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Ćupriji, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Ćuprija
 • 22. mart 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  1. aprila 2023. godine, stupiće na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 28. marta 2022. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 1/2023.

  Sporazum obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i omogućava ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod strana ugovornica.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu će stupiti i Administrativni sporazum za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.
 • 10. mart 2023. godine

  DOGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BUGARSKE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

  U periodu od 7. do 9. marta 2023. godine, u Sofiji, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, u vezi sa zaključivanjem Dogovora o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog instituta za osiguranje, u cilju efikasnije primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku je usaglašen i parafiran tekst Dogovora o elektronskoj razmeni podataka, kojim je predviđena razmena podataka o činjenici smrti i vrsti i visini davanja. Zajednički je konstatovano da se kasnije obim razmene proširi i na ostale podatke potrebne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Na sastanku je razmatran i tekst Tehničkog protokola, kojim su predviđeni uslovi za bezbednu razmenu podataka elektronskim putem, nakon čijeg kompletnog usaglašavanja će se pristupiti potpisivanju Dogovora i njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 3. mart 2023. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - Novi model porodičnih penzija od 1. januara 2023. godine

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je počev od 1. januara 2023. godine izmenjen model porodičnih penzija tako što je omogućena isplata dela porodične penzije uz korišćenje starosne, privremene starosne ili invalidske penzije. Obrazac zahteva za isplatu dela porodične penzije, kao i informacije koje se tiču uslova za priznavanje prava na isplatu, nalaze se na sledećem linku:
  https://www.mirovinsko.hr/hr/novi-model-obiteljskih-mirovina-od-1-sijecnja-2023-2566/2566
 • 24. februar 2023. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2023. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 5,2%.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2023. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2023. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2023. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca osiguranja: www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. februar 2023. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2023. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 13,50%.
 • 24. januar 2023. godine

  SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  Dana 20. januara 2023. godine, u Beogradu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Australije sa ambasadorom Australije u Republici Srbiji Nj.E. Danijelom Emerijem.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Po stupanju na snagu Sporazuma biće omogućeno lakše ostvarivanje prava na penziju licima koja su radila u obe zemlje, a takođe će se ostvarene penzije isplaćivati u drugoj državi bez umanjenja.
 • 2022. godina

 • 2. decembar 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  U Beogradu je 23. novembra 2022. godine, prilikom zvanične posete delegacije Republike Azerbejdžan, potpisan Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 26. oktobar 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU KRALjEVINE BELGIJE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  U Beogradu/Briselu je 26. oktobra 2022 godine, putem video konferencije, održan sastanak u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Inicijativa za održavanje sastanka bila je usmerena na usaglašavanje teksta Dogovora o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja belgijskih osiguranika za vreme privremenog boravka na teritoriji Republike Srbije.

  Imajući u vidu da su prethodni susreti organa za vezu održani pre više godina, dogovoreno je da se u narednom periodu uspostavi periodična saradnja u cilju boljeg praćenja primene Sporazuma i pravovremenog reagovanja u cilju obezbeđivanja njegove efikasne primene.

  Na sastanku su konstatovani problemi koji su u praksi uočeni i dogovoren je način za njihovo prevazilaženje, kao i koraci koje je neophodno preduzeti u cilju njihovog otklanjanja.
 • 25. oktobar 2022. godine

  MEŠOVITA KOMISIJA ZA PRIMENU SPORAZUMA SA FRANCUSKOM

  U Beogradu je, 20. i 21. oktobra 2022. godine, putem video konferencije, održan sastanak Mešovite komisije, u vezi sa primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.

  Na sastanku su strane usaglasile međusobne preglede potraživanja, razmatrana su pitanja koja se odnose na postupak ratifikacije Sporazuma o socijalnoj sigurnosti potpisanog 6. novembra 2014. godine, potraživanja koja se odnose na medicinska i administrativna veštačenja, način dostavljanja Potvrde o životu, kao i na finalizovanje konačnih verzija dvojezičnih obrazaca koji će se koristiti po stupanju na snagu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 19. oktobar 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE – POTVRDA O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje prema kome korisnici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa prebivalištem na području Republike Srbije, više nisu u obavezi da na kraju kalendarske godine dostavljaju potvrdu o životu.

  Unapređenjem saradnje između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i stavljanjem u funkciju elektronske razmene podataka o činjenici nastupanja smrti korisnika prava na penziju, dostavljanje potvrde o životu do kraja tekuće godine više nije uslov za nastavak redovne isplate penzija u narednoj godini za korisnike Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa prebivalištem na području Srbije.
 • 17. oktobar 2022. godine

  RAZGOVORI ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA>

  U Beogradu su, 11. i 12. oktobra održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine (Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko).

  Na razgovorima su razmatrana brojna pitanja u primeni Sporazuma između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Konstatovano je da su u prethodnom periodu otklonjeni problemi koji su se odnosili na tzv. negativni sukob nadležnosti između entiteta Bosne i Hercegovine, što je otežavalo primenu Sporazuma. Posebno je razmatran problem tzv. „ciljanog lečenja“ , odnosno planiranog lečenja u drugoj državni ugovornici. U vezi s tim, dogovoreno je da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se uticalo na osiguranike iz Republike Srpske da prilikom planiranog lečenja u Republici Srbiji poštuju postupak upućivanja na lečenje u skladu sa nacionalnim propisima, imajući u vidu da mogućnost planiranog lečenja nije predviđena Sporazumom. Na razgovorima su razmenjeni i podaci o međusobnom stanju obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Kao najvažnije pitanje razmatran je prelazak na obračun troškova zdravstvene zaštite u stvarnim iznosima, umesto dosadašnjeg obračuna po metodologiji paušalne naknade troškova. Zajednički je dogovoren tekst novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je parafiran, a čije će potpisivanje uslediti kada sve strane obezbede tehničke i informatičke uslove za njegovu primenu.
 • 13. oktobar 2022. godine

  SEMINAR U ORGANIZACIJI DRŽAVNOG TREZORA MAĐARSKE NA TEMU REDISTRIBUCIJE U PENZIJSKOM SISTEMU

  U Budimpešti je, 29. septembra 2022. godine, održan seminar na temu „Redistribucija u penzijskom sistemu“, koji se, od 2011. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske, tradicionalno održava svake godine.

  Učešće na seminaru uzeli su renomirani stručnjaci nekoliko univerziteta (Corvinus University of Budapest, Nova University Lisabon, University of Wurzburg, University of Barcelona, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja Evropske unije, kao i predstavnik Ministarstva rada, socijalnih poslova i porodice Slovačke Republike.

  Seminar se odvijao u dve sesije. U okviru prve sesije, razmatran je uticaj povećanja penzija na efikasnost u radu, prikazana je analiza uticaja visine penzije na troškove zdravstvene zaštite i razgovarano je na temu veze između visine penzije sa očekivanim životnim vekom. Tokom druge sesije, predstavLjena je inicijativa za uvođenje prava na porodična davanja koja će se finansirati iz sredstava doprinosa za penzijsko osiguranje, a učesnici seminara izneli su aktuelne podatke o tehnološkim izmenama i statističke podatke u domenu penzijsko invalidskog sistema. U okviru druge sesije, na poziv domaćina, Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, uzeo je aktivno učešće na seminaru, kao moderator, a Aleksandra Hranjec, v.d. pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje, održala je prezentaciju na temu tehničkih izmena u cilju očuvanja penzijskog sistema u Republici Srbiji.
 • 13. oktobar 2022. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA PORTUGALIJOM

  U Lisabonu, Portugalija je, u periodu od 27. do 29. septembra 2022. godine, održana prva runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Portugalije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije razmenile detaljne informacije o sistemima obaveznog socijalnog osiguranja, koji će, nakon stupanja na snagu, obuhvatati oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dve delegacije su usaglasile odredbe koje se odnose na osnovne principe budućeg sporazuma, jednaki tretman osiguranika i korisnike prava, izbegavanje preklapanja perioda osiguranja, transfer davanja, kao i posebne odredbe koje se odnose na izuzetke u njegovoj primeni (detašman).
  Nastavak pregovora planiran je za 2023. godinu u Beogradu.

  Zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Portugalijom, odnosno po njegovom stupanju na snagu, biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom boravka, odnosno prebivanja u istoj, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda osiguranja koj su navršeni u drugoj državi ugovornici, kao i ostvarivanje i drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.
 • 10. oktobar 2022. godine

  12. EVROPSKI KOLOKVIJUM

  U Berlinu je, 4. i 5. oktobra 2022. godine, održan 12. Evropski kolokvijum u oblasti socijalnog osiguranja, koji se u organizaciji Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung Bund) tradicionalno održava na svake dve do tri godine.

  Tema ovogodišnjeg kolokvijuma je „12 godina novih propisa o koordinaciji: Napredak za socijalnu sigurnost u Evropi?“ i predstavila je prikaz primene Uredbe EU 883, kao osnovnog pravnog akta o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti u Evropskoj Uniji.

  Kolokvijum je otvorio državni sekretar Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja SR Nemačke. Na kolokvijumu je tokom dva dana održano 15 predavanja posvećena slobodi kretanja radnika i sprečavanju socijalnog dampinga, međusobnoj komunikaciji između penzijskih fondova u Evropskoj Uniji u okolnostima ubrzane digitalizacije i razmeni podataka u oblasti socijalnog osiguranja posredstvom platforme za elektronsku razmenu podataka i koordinaciji propisa Evropske unije i bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Tokom prvog radnog dana Zoran Panović, v.d. direktor Zavoda za socijalno osiguranje vodio je diskusiju i predsedavao prvoj sesiji Kolokvijuma.
 • 22. septembar 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  U Beogradu su dana 20. i 21. septembra 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke, u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa isplatom penzija, elektronskom razmenom podataka između nosilaca penzijskog osiguranja država ugovornica, sadržajem dvojezičnih obrazaca i druga pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma. Razmenjene su i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 20. septembar 2022. godine

  KONFERENCIJA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE BOSNE I HERCEGOVINE

  U Sarajevu je, 14. i 15. septembra 2022. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, održana konferencija pod nazivom „Reforme penzijskog/mirovinskog i invalidskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, rezultati reformi sprovedenih 2018. godine i definiranje ciljeva i izmjena u sistemu, za njihovo dostizanje u srednjem roku“.

  Konferenciju su otvorili premijer Federacije BiH i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Na konferenciji su aktivno učešće uzeli i predstavnici penzijskih fondova država nastalih na prostoru bivše SFR Jugoslavije (osim penzijskog fonda Republike Slovenije), kao i delegacija Republike Austrije, koju su činili predsednik parlamentarnog odbora za socijana pitanja Republike Austrije, generalni direktor Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i generalni direktor Socijalnog osiguranja samostalnih delatnosti Republike Austrije i ataše za socijalna pitanja.

  Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 15. jul 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  Dana 13. i 14. jula 2022. godine, održana je video konferencija između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Azerbejdžan sa ciljem da se izvrši usaglašavanje odredbi Administrativnog sporazuma. Potpisivanje Administrativnog sporazuma se očekuje tokom septembra 2022. godine, prilikom zvanične posete delegacije Republike Azerbejdžan.

  U Beogradu je 7. aprila 2022. godine potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnost. Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i njime će biti omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 27. jun 2022. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-NEMAČKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja, održaće se 12. i 13. jula 2022. godine, u Minhenu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Minhenu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Minhen
 • 13. jun 2022. godine

  ODRŽANI 12. SUSRETI DIREKTORA FONDOVA/ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DRŽAVA NASTALIH NA PODRUČJU BIVŠE SFRJ

  U Dubrovniku, Republika Hrvatska, su od 8. do 10. juna 2022. godine održani 12. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše SFRJ (Slovenija, Hrvatska, BiH – Federacija BiH i Republika Srpska, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora). Domaćin susreta je bio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

  Na 12. Susretima su razmatrane brojne teme i razmenjeni su statistički podaci, kao i informacije o promenama u zakonodavstvima. Posebno su istaknuta pitanja vezana za razvoj informatičkih usluga i postupke preračuna penzija primenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Posebna tema susreta bila je „Rad i korišćenje penzije“.

  Ispred institucija Republike Srbije susretima su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 3. jun 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija prema kome se, na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, penzije usklađuju od 1. maja 2022. godine u visini od 10%.
 • 20. maj 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANIMA ZA VEZU REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE

  U Beogradu su, 18. i 19. maja 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Severne Makedonije u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Nakon međusobnog informisanja o izmenama u zakonodavstvu dveju država, razmenjene su aktuelne liste kontakt osoba, a potom su razmatrani određeni sporni slučajevi i dogovorena dalja postupanja u cilju efikasnije primene Sprazuma.

  Usaglašeni su pregledi stanja nespornih međusobnih dugovanja i potraživanja po osnovu troškova zdravstvene zaštite, za period 2017-2021. godine, i dogovorena je dinamika njihovog izmirivanja. Dve strane su potvrdile visinu iznosa mesečnih paušalnih naknada za period 2017-2020. godina.
 • 13. maj 2022. godine

  INFORMACIJA O TRINAESTOJ PENZIJI KORISNICIMA PENZIJA IZ SLOVAČKE REPUBLIKE


  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će penzionerima 13. penziju isplatiti ranije ove godine, u julu 2022. godine. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu 13. penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da korisnici slovačke penzije obaveste Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju su primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije i to najkasnije do 5. juna 2022. godine. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (Obaveštenje o penziji iz inostranstva). Detaljnije informacije o trinaestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 12. maj 2022. godine

  FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2022. godine, penzije u Federaciji BiH redovno usklađuju u visini od 7,3%.

  Usklađivanje će biti realizovano u isplati penzija za april 2022. godine, s tim da se usklađivanje ne primenjuje na najviši iznos penzija, kao ni na penzije ostvarene u 2022. godini.
 • 12. maj 2022. godine

  NEMAČKO SAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANjE – USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) je dostavilo obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. jula 2022. godine, penzije koje isplaćuju nemački nadležni nosioci usklađuju na sledeći način:

  - stare savezne pokrajine u visini od 5,35%

  - nove savezne pokrajine u visini od 6,12%.
 • 5. maj 2022. godine

  REGIONALNI FORUM SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA EVROPU

  U Talinu (Estonija), 2. i 3. maja 2022. godine, u organizaciji Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA), održan je Regionalni forum socijalnog osiguranja za Evropu, kome su prisustvovali stručnjaci Međunarodne organizacije rada, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske komisije, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja članica udruženja.

  Na forumu je tokom dva dana održano 14 predavanja na kojima je učestvovalo 55 predavača, panelista i moderatora, kojima je prisustvovalo preko 130 učesnika, iz preko 30 zemalja članica Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA), među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, a v.d. direktora Zavoda, Zoran Panović, je bio moderator predavanja na temu „Jačanje preventivnih pristupa i aktivnog starenja“.

  Forum je pružio jedinstvenu platformu članicama da analiziraju kratkoročne odgovore i dugoročni uticaj pandemije COVID⁠-⁠19, razgovaraju o ključnim izazovima socijalne sigurnosti, inovativnim rešenjima i definisanju strategije za oblikovanje budućnosti socijalne sigurnosti u regionu. Tom prilikom dodeljene su i ISSA nagrade za dobru praksu za Evropu 2022, kao priznanje dobrim praksama u administraciji socijalnog osiguranja.
 • 29. april 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE AUSTRIJE (EDAS)

  U cilju efikasnije primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, u Beču, su 27. aprila 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Austrije, na kojima je, potpisan Sporazum o elektronskoj razmeni podataka između organa za vezu u oblasti socijalnog osiguranja dve države. Potpisivanje ovog sporazuma je rezultat veoma uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i predstavlja prvi bilateralni ugovor koji je Srbija potpisala sa jednom državom, članicom Evropske unije, a koji reguliše elektronsku razmenu podataka u svim oblastima socijalnog osiguranja, sa izuzetkom oblasti koja se odnosi na novčane naknade za nezaposlenost i zasniva se na principima „EESSI“ projekta (Electronic Exchange of Social Security Information – Elektronska razmena informacija o socijalnom osiguranju), sistemu koji je u primeni u državama Evropske unije.

  Sporazum predstavlja pravni okvir za uspostavljanje elektronske razmene kojom će se ubrzati razmena podataka između institucija socijalnog osiguranja Srbije i Austrije i omogućiti brža obrada pojedinačnih predmeta i efikasnije ostvarivanje prava osiguranika i korisnika prava. Realizacijom sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između Srbije i Austrije zameniće se postojeći način razmene koji se zasniva na dostavi dokumenata u papirnom obliku, čime će se omogućiti brža, lakša i sigurnija razmena informacija. Realizacija aktivnosti sprovodi se kroz projekat pod nazivom EDAS (Electronic Data Austria – Serbia) od 2020. godine i u njega su uključeni svi nosioci socijalnog osiguranja iz obe države ugovornice.

  Sporazum su, u prisustvu ambasadora Republike Srbije u Republici Austriji, gospodina Nebojše Rodića, potpisali gospodin Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, sa srpske strane i Peter Lehner, predsedavajući konferencije, i Alexander Burz, administrativni rukovodilac u Krovnom savezu austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, sa austrijske strane.

  U okviru susreta organa za vezu održan je sastanak Upravljačke grupe na kome su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, gde su dve strane podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru EDAS projekta i na kojem su dogovorene aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu u cilju realizacije Sporazuma.
 • 21. april 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU CRNE GORE

  U Beogradu su dana 19. i 20. aprila 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Imajući u vidu da je od prethodnog susreta organa za vezu koji su održani 2017. godine došlo do više promena u sistemima zdravstvenog osiguranja, dve delegacije su razmenile detaljne informacije o promenama u zakonodavstvu koje su nastupile. Dogovoreno je da se u narednom periodu izvrši usaglašavanje podataka u matičnim evidencijama lica koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovu Sporazuma u cilju bržeg i lakšeg ostvarivanja prava korisnika. Na razgovorima su razmenjeni podaci o međusobnim potraživanjima troškova zdravstvene zaštite koji nastaju primenom Sporazuma i dogovoreno je da se u narednom periodu izvrši njihovo konačno usaglašavanje u cilju održavanja zadovoljavajuće dinamike međusobnog izmirivanja troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu.
 • 8. april 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  Dana 7. aprila 2022. godine, u Beogradu, potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, a u narednom periodu predstoje aktivnosti u cilju zaključivanja pratećeg Administrativnog sporazuma.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 5. april 2022. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 12. aprila 2022. godine, u Novom Sadu i 13. aprila 2022. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Novi Sad
 • 30. mart 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I TUNISA

  Dana 28. marta 2022. godine, u Beogradu, potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti i Administrativni dogovor za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Sporazumom su obuhvaćene oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog dogovora biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Tunis da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države, a takođe biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u drugoj državi ugovornici.
 • 8. mart 2022. godine

  ZPIZ - OBAVEŠTENjE O USKLAĐIVANjU PENZIJA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2022. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 4,4%.
 • 7. mart 2022. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA AUSTRALIJOM

  U Beogradu/Kanberi je 3. i. 4. marta 2022 godine, putem video konferencije, održana nova runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Australije, za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su dve delegacije usaglasile tekst odredbi Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure za zaključivanje Sporazuma. Sporazumom između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti obuhvaćena je oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i njime će biti omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Australiji da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 7. mart 2022. godine

  PENZIJSKI FOND RUSKE FEDERACIJE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Penzijski fond Ruske Federacije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome je, u skladu sa odredbama federalnog zakona Ruske Federacije, počev od 1. januara 2022. godine, visina penzije i fiksne isplate uz penzije penzionera koji ne rade povećana za 8,6%.
 • 4. mart 2022. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU RUSKE FEDERACIJE

  U Beogradu/Moskvi su 2. i 3. marta 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije u vezi sa sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Aleksandrovič Čirkov, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije.

  Na razgovorima su izvršene izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma, usaglašen je tekst Dogovora o elektronskoj razmeni podataka i razmatrane su tehničke mogućnosti uspostavljanja elektronske razmene podataka između nadležnih nosioca dve države.
 • 25. februar 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU MAĐARSKE

  U Beogradu su 23. i 24. februara 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja u konkretnim slučajevima primene Sporazuma i dogovorile dinamiku međusobnog izmirivanja troškova zdravstvene zaštite koji nastaju primenom Sporazuma.
 • 23. februar 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2022. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 4%.
 • 04. februar 2022. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 2. februara 2022. godine, održan sastanak Upravljačke grupe, putem video konferencije, u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja. Na sastanku su dve strane razmenile informacije o aktivnostima koje su preduzete tokom 2021. godine i pozdravile napredak koji je učinjen. Dogovoreno je da se u toku 2022. godine godine intenzivira zajednički rad grupa, kako bi se stekli uslovi da se do kraja godine sprovede Pilot projekat razmene Potvrde o pravnim propisima koji se primenjuju.
 • 03. februar 2022. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Slovenije dostavio je obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome će se penzije za januar 2022. godine vanredno uskladiti u tri različite visine, tako što će se penzije, ostvarene do kraja 2010.godine, uskladiti za 3,5 %, penzije ostvarene u 2011. godini za 1,7%, a sve ostale za 1%, dok će se u februaru 2022. godine, vršiti redovno usklađivanje penzija, čija visina još nije određena.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2022. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2022. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2022. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 31. januar 2022. godine

  STUPANjE NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KVEBEKA

  1. februara 2022. godine stupiće na snagu Ugovor o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, potpisan u Otavi i u Kvebeku 19. juna 2020. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2021.

  Sporazum obuhvata oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, povrede na radu i profesionalne bolesti i omogućava ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod strana ugovornica.

  Istovremeno sa Ugovorom, na snagu će stupiti i Administrativni dogovor za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, kao i Protokol za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka.
 • 28. januar 2022. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku je 27. januara 2022. godine, održan završni sastanak između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video konferencijskog sistema, pred stupanje na snagu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka.

  Na sastanku je utvrđen spisak dvojezičnih obrazaca za efikasnu primenu Ugovora, koji će se koristiti nakon njegovog stupanja na snagu 1. februara 2022. godine.
 • 2021. godina

 • 28. decembar 2021. godine

  KROVNI SAVEZ AUSTRIJSKIH NOSILACA SOCIJALNOG OSIGURANjA - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Krovni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem ukupnih penzijskih davanja ostvarenih do 31. decembra 2021. godine. Prema navedenom obaveštenju, od 1. januara 2022. godine, ukupna penzijska davanja čiji iznos ne prelazi 1.000,00 EUR, usklađuju se po stopi od 3,0%, ukupna penzijska davanja čiji je iznos između 1.000,01 i 1.300,00 usklađuju se po opadajućoj stopi od 3,0% do 1,8%, a ukupna penzijska davanja čiji iznos prelazi 1.300,01 EUR usklađuju se po stopi od 1,8%.
 • 17. decembar 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK RADNE GRUPE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  U Beogradu/Beču je putem video-konferencije, 14. decembra 2021. godine, održan sastanak RG za informacione tehnologije, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su dogovorene buduće aktivnosti u cilju stvaranja tehničkih uslova za uvođenje elektronske razmene podataka, kao i pilot projekat - elektronska razmena obrasca koji se odnosi na primenjivo zakonodavstvo, čija se realizacija očekuje u toku 2022. godine.
 • 30. novembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANIMA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE

  U Banja Luci su, 23. i 24. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegacija Republike Srbije je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a delegacija Bosne i Hercegovine od predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, kao i liste kontakt osoba, razmatrane su određene sporne situacije u kojima je uočeno da dolazi do kašnjenja u postupcima ostvarivanja prava i dogovoreno je dalje postupanje u cilju efikasnije primene Sprazuma, a takođe je izmenjen je i parafiran obrazac SRB/BiH 109a, odnosno BiH/SRB 109a (Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici).

  Obe strane su istakle spremnost da se pristupi promeni načina obračuna troškova zdravstvene zaštite, odnosno da se troškovi zdravstvene zaštite ubuduće za sve kategorije osiguranika iskazuju u stvarnim iznosima, a ne putem paušalnih iznosa, kako je to sada slučaj. S tim u vezi dogovorena je dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite.
 • 24. novembar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 17. do 19. novembra i 23. novembra 2021. godine, putem video konferencije, održana V runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su dve delegacije usaglasile tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti. Potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje očekuje se u decembru 2021. godine. Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti obuhvaćene su oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Tunis da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države, a takođe biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u drugoj državi ugovornici.
 • 22. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  U Beogradu/Bonu su, 15. i 16. novembra 2021. godine, putem video konferencije održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, a razmatrana su i sledeća pitanja: mogućnosti dostavljanja dokumentacije bez pečata i potpisa, promena načina obračuna troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu nemačkim osiguranicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i dogovoreno je da se formira Radna grupa koja će razmotriti mogućnost ubrzanog prelaska na elektronsku razmenu podataka u postupcima obračuna troškova između nosilaca zdravstvenog osiguranja dve države.
 • 9. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 8. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca za oblast primenljivog zakonodavstva i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 3. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 2. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 20. oktobar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su dana 20. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 18. oktobar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 12. do 14. oktobra 2021. godine, putem video konferencije, održana IV runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti.

  Na sastanku su dve delegacije razmatrale tekst odredbi Administrativnog sporazuma i usaglasile članove koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva. Dogovoreno je da se na narednom sastanku, koji će se putem video konferencije održati 30. novembra i 1. i 2. decembra 2021. godine, nastavi rad na usaglašavanju preostalih odredbi Administrativnog sporazuma.
 • 7. oktobar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 6. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 30. septembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su 27. i 28. septembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 28. septembar 2021. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 5. oktobra 2021. godine, u Insbruku i 7. oktobra 2021. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Insbruku, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Insbruk
  Plakat, Beč
 • 27. septembar 2021. godine

  PENZIJSKI SEMINAR U BUDIMPEŠTI 2021.

  U Budimpešti je 23. septembra 2021. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Hungarian Magyar Államkincstár), organizovan seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Fizički i ljudski kapital u društvu koje stari“.

  Predavači su bili stručnjaci nekoliko univerziteta u Evropi, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Seminar se odvijao u 3 sesije, i u okviru prve sesije izlagači su bili predstavnici država članica Višegradske grupe (V4) – Mađarska, Republika Poljska, Slovačka Republika i Češka Republika, a tema ove sesije je bila digitalizacija penzijskih institucija. U nastavku seminara razmatrana je održivost penzijskog sistema u društvu koje stari, uzimajući u obzir različite faktore koji utiču na stabilnost penzijskog sistema, kao što su npr. starost stanovništva, migracije, ekonomski status, obrazovanje, inflacija i drugo. Takođe, ponuđene su određene mere i rešenja koje penzijski fondovi i druge državne institucije moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 50 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, a v.d. direktora Zavoda, Zoran Panović, je bio moderator 3. sesije seminara.
 • 23. septembar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija za penzije ostvarene do 31. avgusta 2021. godine, penzije usklađuju od 1. septembra 2021. godine i povećavaju za 2%.
 • 10. septembar 2021. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, kao i prošle godine, i ove godine izvršiti isplatu 13-te penzije. Pravo na isplatu 13-te penzije mogu da ostvare lica koja imaju pravo na isplatu slovačke penzije za mesec novembar 2021. godine. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da korisnici slovačke penzije obaveste Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju su primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny (Notification of pension payments from abroad). Detaljnije informacije o trinaestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 9. jul 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 7. jula 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku održanom putem video-konferencije obe strane su podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 24. jun 2021. godine

  POTPISIVANjE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  Dana 22. juna 2021. godine u Beogradu je potpisan Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija za oblast muskuloskeletnog sistema, sa početnim kapacitetom od 30 postelja i zaključen je na period od tri godine, uz mogućnost njegovog produženja.

  Potpisivanje ugovora je rezultat veoma uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i predstavlja prvi ugovor koji je jedan rehabilitacioni centar u Srbiji zaključio sa inostranim državnim penzijskim fondom.

  Ugovor su ispred austrijske strane potpisali Peter Schleinbach, predsednik, Andreas Herz, predsednik i Winfried Pinggera, generalni direktor, a u ime specijalne bolnice Banja Koviljača v.d. direktor primarijus dr Aleksandar Jokić.

  Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ambasador Republike Austrije u Republici Srbiji, Nikolaus Lutterotti, ambasador Republike Srbije u Republici Austriji, Nebojša Rodić, Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva sopoljnih poslova.

  Nakon potpisivanja ugovora, austrijska delegacija je posetila Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 22. jun 2021. godine

  POTPISIVANJE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U Beogradu će se 22. juna 2021. godine, potpisati Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija u Specijanoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača za oblast muskuloskeletnog sistema na maternjem jeziku.

  Ovaj projekat rezultat je uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i doprineće širenju interesovanja za oblast medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji.
 • 21. jun 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu / Parizu su, od 15. do 17. juna 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju njihovog konačnog utvrđivanja i stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanju na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 17. jun 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM AZERBEJDžAN

  U Beogradu je, u periodu od 14. do 16. juna 2021. godine, održana je druga runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Azerbejdžan za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegacije su na pregovorima u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku dveju strana razmatraju odredbe Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Termin održavanja sastanka biće naknadno utvrđen.
 • 26. maj 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA - SASTANAK RADNE GRUPE – “PRAVO”

  U Beogradu/Beču je, 25. maja 2021. godine, održan sastanak RG “Pravo”, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije preduzete su prve aktivnosti u cilju stvaranja pravnog osnova za uvođenje elektronske razmene podataka i dogovorene su odgovarajuće aktivnosti koje je neophodno sprovesti u narednom periodu.
 • 19. mart 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 16. do 18. marta 2021. godine, putem video konferencije, održana III runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku izvrši usaglašavanje odredbi Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti, kao i da će se naredni sastanak održati u zavisnosti od epidemiološke situacije u dogovorenom terminu.
 • 16. mart 2021. godine

  OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE PENZIJA IZ FRANCUSKE

  Obaveštavamo sve korisnike koji primaju penziju iz Republike Francuske, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da je prema obaveštenju koje smo dobili od francuskog isplatioca penzija u poslednjih nekoliko meseci došlo do kašnjenja u isplati njihovih penzijskih primanja. Razlog tome je promena nadležnosti i načina rada francuskih institucija prilikom obrada dostavljenih potvrda o životu.

  Zavod za socijalno osiguranje je s tim u vezi zatražio od francuskog organa za vezu da se u najkraćem roku uspostavi redovna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Republici Srbiji.

  U vezi s navedenim, ubuduće je potrebno da korisnici obrazac Potvrde o životu šalju na sledeću adresu:

  Centre de Traitement
  Retraite à l’étranger
  CS 13 999 Esvres
  37321 Tours Cedex 9
  République de France

  Ovom prilikom podsećamo sve korisnike penzija iz Republike Francuske da su u obavezi da jednom godišnje dostave overeni obrazac Potvrde o životu, kako ne bi došlo do obustave, odnosno kašnjenja u isplati penzija. Obrazac Potvrde o životu može se overiti kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u filijalama, službama filijala i ispostavama), diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Francuske u Srbiji i kod javnog beležnika, na osnovu ličnog prisustva korisnika davanja i uvida u ličnu ispravu.
 • 25. februar 2021. godine

  DVSV - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE AUSTRIJE

  Krovni savez austrijskog socijalnog osiguranja nas je informisao da je, austrijska strana svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poslala obrazac potvrde o životu sa zahtevom da popunjen, potpisan i overen obrazac vrate do maja 2021. godine. Tom prilikom korisnici su dobili i obaveštenje o izvršenom usklađivanju penzija počev od 1. januara 2021. godine. Ukoliko lice ne postupi po navedenom uputstvu o dostavi potvrde o životu, isplata penzije biće privremeno obustavljena od juna 2021. godine.
 • 24. februar 2021. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 23. februara 2021. godine u Beogradu/Beču, održan je sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionsversicherunganstalt), na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, usaglašeni su svi članovi Ugovora i dogovoreno je da se, u što kraćem roku, pristupi njegovom potpisivanju.
 • 23. februar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU DOGOVORA O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

  Dana 8. decembra 2020 u Ankari, i 30. decembra 2020. godine u Beogradu, potpisan je novi Dogovor između organa za vezu Republike Srbije i Republike Turske o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine.

  Novim Dogovorom utvrđen je način izmirivanja troškova zdravstvene zaštite između nadležnih nosilaca zdravstvenog osiguranja dve zemlje. Njegovim stupanjem na snagu prestao je da važi raniji dogovor potpisan 13. aprila 2011. godine u Ankari.
 • 11. februar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2021. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 3%.
 • 4. februar 2021. godine

  OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU ODRŽAVANjA MEĐUNARODNIH DANA RAZGOVORA U 2021. GODINI

  Zbog aktuelne pendemije izazvane virusom Covid 19, dani razgovora planirani da se održe u 2021. godini, između nadležnih nosilaca Republike Srbije i Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Savezne Republike Nemačke, Crne Gore, odloženi su do daljnjeg. Redovno održavanje dana razgovora uspostaviće se kada epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, odnosno kad se steknu uslovi za njihovo bezbedno održavanje.

  Molimo zainteresovana lica da redovno prate obaveštenja na našem sajtu kako bi se blagovremeno informisala o novostima u vezi sa održavanjem dana savetovanja.
 • 29. januar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJANOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

  1. februara 2021. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu 8. juna 2018. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 12/18 i Administrativni dogovor za primenu Sporzuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

  Sporazum i Administrativni dogovor regulišu nesmetan transfer davanja na teritoriju druge države ugovornice, upućivanje zaposlenog na rad na teritoriju druge države ugovornice, pružanje administrativne pomoći između nadležnih organa dve države i drugo.
 • 29. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA KROVNIM SAVEZOM AUSTRIJSKOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (DVSV)

  U Beogradu/Beču je, 27. januara 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe formirane u oviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije razmatran je budući rad radnih grupa (RG „Pravo“, RG „Informacione tehnologije“, RG „Zdravstveno osiguranje - osiguranje za slučaj nesreće na poslu - primenljivo zakonodavstvo“, RG „Obračun troškova“ i RG „Penzijsko i invalidsko osiguranje“) formiranih od predstavnika srpskih i austrijskih institucija u oblasti socijalnog osiguranja i utvrđeni su principi rada, zadaci, način komunikacije, podnošenje izveštaja i ostalo. Diskutovalo se o setovima podataka koji će se razmenjivati i o izgledu obrazaca putem kojih će se vršiti razmena. Na kraju razgovora su dogovoreni dalji koraci i redosled aktivnosti koje je potrebno preduzeti u okviru radnih grupa, kao i vremenski okvir za te buduće aktivnosti.
 • 25. januar 2021. godine

  ZPIZ - godišnji dodatak za korisnike slovenačke penzije

  Prema obaveštenju Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, slovenački nosilac će i ove godine vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2021. godine imali prebivalište u Republici Srbiji, do kraja marta 2021. godine poslati obrazac ''Izjava o visini inostrane penzije'' sa uputstvom na koji način popunjen obrazac mogu vratiti slovenačkom nosiocu.
  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja, https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 21. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA PENZIJSKIM FONDOM RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, 19. januara 2021. godine u Beogradu/Moskvi održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije putem video-konferencije.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Čirkov Aleksandrovič, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije. Razgovori su bili usmereni na razjašnjenje pitanja i postizanje dogovora u vezi sa postupkom i načinom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma i isplatom tih prava korisnicima. Uz puno razumevanje dve delegacije su postigle odgovarajuće dogovore o načinu postupanja, koji treba osiguranicima da omoguće jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava.

  Razgovori su protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi i dogovor je da se u toku 2021. godine ponovo održe razgovori u cilju daljeg unapređenja saradnje u ovoj oblasti i ocene realizacije postignutih dogovora.
 • 15. januar 2021. godine

  Dana 13. januara 2021. godine u Beogradu/Ljubljani putem video-konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja, u vezi sa primenom novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine. Delegacija Republike Srbije bila je sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a predvodio je vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović, dok je delegaciju Republike Slovenije predvodio direktor Sektora za sprovođenje osiguranja i međunarodno zdravstveno osiguranje u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije, gospodin Klemen Ganziti.

  Na održanom sastanku dve strane su postigle odgovarajuće dogovore u vezi sa načinom postupanja u različitim pravnim situacijama pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, kao i u vezi sa načinom, postupkom i rokovima obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Na razgovorima je razmotreno i postupanje nadležnih nosilaca u dva pojedinačna slučaja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Istovremeno dve delegacije su se međusobno informisale o promenama u svojim pravnim sistemima u ovoj oblasti, utvrdile potrebu za izmenom jednog dvojezičnog obrasca i zajednički ocenile da se Sporazum uspešno primenjuje.
 • 6. januar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE

  Dana 13. januara 2021. godine održaće se razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Slovenije, na kojima će dve delegacije razmatrati praktična pitanja primene novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koja je započela 1. januara 2021. godine.
 • 2020. godina

 • 22. decembar 2020. godine

  NOVI DOGOVOR O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENIH USLUGA I SADRŽAJU DVOJEZIČNIH OBRAZACA SA SLOVENIJOM

  Počev od 01. januara 2021. godine, u odnosima između Republike Srbije i Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja primenjivaće se novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca.

  Dogovor, koji su u Beogradu, 5. septembra 2019. godine, potpisali direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj, predviđa da se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu, za sve kategorije osiguranika država ugovornica, naknađuju u stvarnim iznosima troškova zdravstvene zaštite.

  Novim Dogovorom menja se način međusobnog potraživanja troškova između nadležnih nosilaca u oblasti zdravstvenog osiguranja, a korisnici kao i do sada, nesmetano, nastavljaju da koriste svoja prava na osnovu Sporazuma.

  Stupanjem na snagu novog Dogovora, prestaje da važi Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je potpisan u Ljubljani 5. novembra 2010. godine.
 • 11. decembar 2020. godine

  NOVČANA POMOĆ ZA PENZIONERE

  Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, počev od 17. decembra 2020. godine, isplatiće novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 dinara svim korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji su pravo ostvarili zaključno sa 9. decembrom 2020. godine.

  Korisnicima kojima rešenje o priznavanju prava na penziju i ostalih navedenih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja budu doneta nakon 9. decembra 2020. godine, novčana pomoć će se isplatiti jednokratno, nakon uspostavljene isplate prava.
 • 26. novembar 2020. godine

  BIH – OVERA POTVRDE O ŽIVOTU

  Podsećamo korisnike penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, kojima penziju isplaćuju nosioci penzijskog osiguranja Bosne i Hercegovine - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, odnosno Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, na obavezu blagovremenog dostavljanja overenog obrasca Potvrde o životu, do kraja 2020. godine, u cilju potvrđivanja činjenice života korisnika penzije i obezbeđivanja kontinuiteta u isplati penzije.

  Sve u vezi sa overom potvrde o životu, kao i obrazac Potvrda o životu možete da pročitate i preuzmete sa linkova navedenih institucija:

  - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Bijeljina

  - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

  Overa obrasca Potvrda o životu, bez plaćanja naknade može da se izvrši u svim organizacionim jedinicama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji Republike Srbije.

  Istovremeno podsećamo i korisnike penzija iz drugih država ugovornica na ovu obavezu, kako ne bi došli u situaciju da im se obustavi isplata penzije, zbog neblagovremeno izvršene dostave overene potvrde o životu.
 • 10. novembar 2020. godine

  ZPIZ - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE SLOVENIJE

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je, krajem oktobra 2020. godine, svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poštom poslao obrazac potvrde o životu. Overenu potvrdu o životu korisnici penzija moraju vratiti do kraja decembra 2020. Izuzetno, zbog vanrednih okolnosti povezanih sa epidemijom Covid - 19, slovenački nosilac će na zahtev korisnika davanja vršiti isplatu penzije i do tri meseca nakon navedenog roka, ukoliko korisnik nije u mogućnosti da overi svoju potvrdu o životu. Ovi korisnici dužni su da u produženom periodu slovenačkom nosiocu dostave uredno overenu potvrdu o životu.

  Potvrde o životu poslate su samo na adrese korisnika slovenačkih penzija koji nisu uključeni u elektronsku razmenu podataka o činjenici smrti koja se vrši između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Srbije i Slovenije.
 • 5. novembar 2020. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, koji će u decembru 2020. godine imati pravo na isplatu penzije, isplatiti trinaestu penziju, a što je u skladu sa izmenama zakonodavstva Slovačke Republike od 1. aprila 2020. godine, kojim je uvedeno to pravo. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da biste ostvarili pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da, kao korisnik slovačke penzije, do 15. novembra 2020. godine, obavestite Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju ste primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny /=Notification of pension payments from abroad/. Detaljnije informacije o trinestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 2. oktobar 2020. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 1. oktobra 2020. godine je u Banji Koviljači održan sastanak između Zavoda za socijano osiguranje i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Kancelarijom atašea za socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt), kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Dogovorene su dalje aktivnosti kako bi se ugovor potpisao do kraja godine, a sa realizacijom otpočelo od 1. januara 2021. godine.
 • 2. oktobar 2020. godine

  Video konferencija Bugarska – NOI

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji, putem video konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, i s tim u vezi, zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje.

  Na održanom sastanku dve strane su konstatovale da se Sporazum efikasno primenjuje i da institucije dveju država koje rade na primeni imaju dobru saradnju. Nakon toga razmenjena su dosadašnja iskustva u oblasti elektronske razmene podataka i razmotrena su pravna i tehnička pitanja u vezi sa uspostavljanjem elektronske razmene podataka. Dve strane su se saglasile da se na početku saradnje elektronski razmenjuje podatak o činjenici smrti, a da se kasnije obim razmene proširi i na druge podatke iz ove oblasti. Dogovoreno je da dve strane, u što kraćem roku, zajednički usaglase tekst Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka, kao i Tehničkog protokola, koji će biti njegov sastavni deo, kako bi se nakon potpisivanja Sporazuma pristupilo njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 21. septembar 2020. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA SA BUGARSKOM

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji će biti održana video konferencija između organa za vezu Republike Srbije i Republike Bugarske, Zavoda za socijalno osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje. Tom prilikom razgovaraće se o uvođenju elektronske razmene podataka između nosilaca socijalnog osiguranja dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 24. jul 2020. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA AUSTRIJSKIM ZAVODOM ZA PENZIJSKO OSIGURANjE

  Dana 22. jula 2020. godine u Beogradu/Beču je održana video konferencija između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Zavodom za penzijsko osiguranje Republike Austrije. Tom prilikom je razgovorano o realizaciji projekata medicinske rehabilitacije austrijskih osiguranika i korisnika penzija u specijalnoj bolnici „Banja Koviljača“. Na sastanku su detaljno razmotrena pitanja vezana za realizaciju projekta i dogovorene su dalje aktivnosti do kraja 2020. godine, kako bi se sa realizacijom počelo početkom 2021. godine.
 • 15. jul 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU U REPUBLICI SRBIJI

  Obaveštavamo korisnike inostranih penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penziju, da iste mogu da overe u svim organizacionim jedinicama Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako što će zahtev podneti na jedan od ponuđena dva načina, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda:

  • zahtev mogu podneti elektronski, preko web Portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda pio.rs/Elektronski servisi; Ukoliko je korisniku inostrani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde/ uverenja o životu potrebno je da se isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe;

  • zahtev mogu podneti poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; Na sajtu Fonda pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala; Uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde/ uverenja o životu.

  Napominjemo da ukoliko korisnik nije dobio obrazac potvrde/uverenja o životu od inostranog nosioca osiguranja, može ga preuzeti i sa sajta Fonda pio.rs/Obrasci potvrda o životu, birajući željenu državuDostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.
 • 30. jun 2020. godine

  ČEŠKA UPRAVA ZA SOCIJALNU SIGURNOST – PREKID POJEDNOSTAVLjENOG NAČINA SLANjA POTVRDE O ŽIVOTU ZA KORISNIKE PENZIJA SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení) dostavila je obaveštenje da je od 1. jula 2020. godine, ponovo uvedena obaveza dostavljanja overene Potvrde o životu redovnom poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5, Česká republika, čime je ukinut pojednostavljen način overe i slanja Potvrde o životu, koji je važio za vreme trajanja pandemije izazvane virusom COVID 19, kada su penzioneri popunjene i svojeručno potpisane Potvrde o životu, češkom nosiocu dostavljali elektronskim putem na adresu posta@cssz.cz .

  U slučaju da penzioner iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da overi Potvrdu o životu (npr. institucije koje vrše overu još uvek se nisu vratile u normalne tokove poslovanja, odnosno međunarodni poštanski saobraćaj je još uvek ograničen ili ukinut), ČSSZ će prihvatiti Potvrdu o životu overenu i dostavljenu na način koji je važio za vreme vanrednog stanja.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što ČSSZ primi Potvrdu o životu.

  Više informacija može se pronaći na internet stranici ČSSZ https://www.cssz.cz/web/en/conditions-for-paying-out-of-pension-benefits-to-persons-with-a-permanent-place-of-residence-outside-the-czech-republic .

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći na sledećem linku https://www.cssz.cz/web/en/forms.

 • 24. jun 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU – REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je saopštio da preporučuje svim korisnicima penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji su pravo na penziju ostvarili u inostranstvu, da inostranom nosiocu osiguranja (isplatiocu penzije) dostave overenu potvrdu o životu, bez obzira na činjenicu što su inostrani nosioci osiguranja dostavili obaveštenje da, u periodu dok traje vanredno stanje izazvano virusom Covid 19, neće obustavljati isplatu penzije zbog nedostavljanja overene potvrde o životu.

  Korisnici inostranih penzija mogu izvršiti overu potvrde o životu u bilo kojoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 22. jun 2020. godine

  PENZIJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Prema obaveštenju iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa dogovorom da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu, nakon izvršene službene razmene podataka u vezi sa utvrđivanjem činjenice života između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod je uspostavio isplatu za 1176. korisnika penzije, uz isplatu svih pripadajućih razlika u 2020. godini.

  Pozivamo sve korisnike koji još nisu dostavili uverenje o životu da to učine što pre kako bi im Federalni zavod uspostavio isplatu penzije.
 • 12. jun 2020. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - POTVRDE O ŽIVOTU

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je korisnicima penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji nisu obuhvaćeni elektronskom razmenom podataka (17.177 korisnika), zaključno sa 2. junom 2020. godine, poslao Potvrde o životu sa napomenom da je iste potrebno popunjene, potpisane i overene dostaviti Zavodu, najkasnije do 31. jula 2020. godine. Korisnicima koji u predviđenom roku ne dostave Potvrdu o životu, isplata penzija biće obustavljena u septembru 2020. godine.
 • 4. jun 2020. godine

  FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE – NORMALIZACIJA RADA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje da je počev od 1. juna 2020. godine, ponovo uspostavljen prijem i neposredan rad sa stankama.

  To praktično znači da će se rad u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 3. jun 2020. godine

  INFORMACIJA ZA PENZIONERE RUSKE FEDERACIJE U SRBIJI

  Vlada Ruske Federacije je 17. aprila 2020. godine usvojila Uredbu, broj 530 ''O specifičnosti isplate penzija i drugih socijalnih davanja licima koja prebivaju izvan teritorije Ruske Federacije'', koja je privremenog karaktera i odnosi se na period od 1. marta 2020. godine do 30. juna 2020. godine. Po toj uredbi korisnicima penzija, kojima u tom periodu ističe rok važnosti dokumenata neophodnih za produženje isplate penzija, isplata će se izvršiti od strane PFRF i bez dokaza potvrđivanja činjenice života.

  U odnosu na lica koja prebivaju na teritoriji Republike Srbije, a postojanje činjenice života su potvrdila pre marta 2020. godine (vreme pre uvođenja mera ograničenja u vezi sa pandemijom korona virusa u većini država), isplata ruskih penzija u skladu sa Sporazumom biće sprovedena u junu ove godine, bez potvrđivanja činjenice života.

  Od jula 2020. godine isplata penzija će se vršiti prema dogovorenim pravilima, u skladu sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma, odnosno nakon dostave dokumenata u vezi sa potvrđivanjem postojanja činjenice života.
 • 27. maj 2020. godine

  INFORMACIJA O IZMENAMA PROPISA RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju od strane Penzijskog fonda Ruske Federacije (PFRF) dobijeno je obaveštenje o izmenama u zakonodavstvu Ruske Federacije, koje se sastoji u sledećem:

  Zakonom Ruske Federacije „O penzijskom osiguranju“ broj 400 – F3 od 28. decembra 2013, promenjeni su uslovi i struktura penzijskog osiguranja u pogledu podizanja starosne granice za odlazak u penziju, kao i smrti izdržavaoca za određene kategorije građanstva. Izmene se sprovode postepeno od 2019. godine, tako da će reforma biti završena 2028. godine. Starosna granica za odlazak u penziju povećana je za pet godina, tako da sada za žene iznosi 60, a za muškarce 65 godina. Uslovi za starosnu penziju dati su u tabeli.

  Za pojedinačne kategorije radno nesposobnih članova porodice u kojima je došlo do smrti hranitelja je takođe povećana starosna granica (to su, između ostalih, roditelji, suprug (supruga), a takođe deda i baba umrlog hranitelja, u odsustvu lica koje bi bilo u obavezi da ih izdržava, a u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije). Navedenim licima može biti određen penzijski iznos u slučaju da je reč o invalidima, koji su dostigli zakonom predviđenu starosnu granicu od 60, odnosno 65 godina (u zavisnosti od toga da li je reč o muškarcu ili ženi).

  Prema propisima Ruske Federacije, u skladu sa tačkom 19 Pravila broj 884 n, zahtev za sticanje prava na starosnu penziju može biti podnet i pre ispunjenja uslova za penzionisanje, ali ne ranije od mesec dana pre ispunjenja uslova za penziju.
 • 27. maj 2020. godine

  ZPIZ SLOVENIJE – PRESTANAK EPIDEMIJE, NORMALIZACIJA RADA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je Vlada Republike Slovenije donela Odluku o prestanku epidemije COVID -19, od 31. maja 2020. godine.

  To praktično znači da će se rad u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 26. maj 2020. godine

  PRODUŽENjE ROKA ZA DOSTAVU POTVRDA O ŽIVOTU

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je na svojoj internet prezentaciji objavio informaciju o produženju roka za dostavljanje potvrda o životu za 30 dana, odnosno do 30. maja 2020. godine, za korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

  Po isteku roka, dostavljanje uverenja o životu korisnika penzija koji imaju prebivalište u navedenim državama, nastaviće se na uobičajeni način.
 • 19. maj 2020. godine

  ISPLATA INOSTRANIH PENZIJA - OVERA UVERENjA O ŽIVOTU

  Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji ukinuta je i zabrana kretanja licima koja su starija od 65 godina. Javne institucije, koje između ostalih poslova, vrše i overu uverenja o životu, ponovo putem šaltera rade sa strankama.

  To praktično znači da su ispunjeni svi uslovi da korisnici penzija postupe u skladu sa uputstvima koje su dobili, ili će dobiti od svojih inostranih isplatioca penzija u vezi sa overom potvrde o životu, odnosno da nesmetano izvrše overu svojih uverenja o životu. Overeno uverenje o životu potrebno je u predviđenom vremenskom intervalu dostaviti inostranom nosiocu penzijskog osiguranja koji vrši isplatu penzije.
 • 08. maj 2020. godine

  SEVERNA MAKEDONIJA – UVERENjE O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije obavestio je da će i dalje, dok traju vanredne okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19, vršiti isplatu penzija korisnicima koji imaju prebivalište van teritorije Severne Makedonije i u slučaju nedostavljanja uverenja o životu.

  Nakon što se steknu uslovi za overu uverenja o životu, korisnici će biti u obavezi da u roku od 30 dana Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije dostave uverenje o životu o putem pošte.
 • 07. maj 2020. godine

  Izveštaj o radu Zavoda za socijalno osiguranje u periodu od 15. marta do 6. maja 2020. godine možete pogledati ovde.
 • 24. april 2020. godine

  Prema inforamciji dobijenoj od Penzijskog fonda Ruske Federacije postupak potvrđivanja činjenice života, kao uslov za nesmetanu i kontinuiranu isplatu penzije, u odnosu na korisnike ruske penzije kojima se penzija isplaćuje na teritoriji Republike Srbije, je i u vreme vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusom COVID-19, ostao nepromenjen. To praktično znači da je, kao i do sada, potrebno da se vrši redovna overa Potvrde o životu i dostavom preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o tome kvartalno obaveštava ruski nosilac. Za slučaj da zbog nedostavljanja Potvrde o životu dođe do obustave isplate, isplata će se ponovo uspostaviti nakon što se izvrši overa Potvde o životu, ali najviše za 3 godine unazad.
 • 22. april 2020. godine

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) na svojoj internet prezentaciji, link: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, saopštila je informaciju o načinu isplate penzija u inostranstvu za vreme pandemije virusa COVID–19.

  Penzionerima koji žive u inostranstvu, a koji penziju primaju iz češkog penzijskog osiguranja preko svojih bankovnih računa i dalje će se isplaćivati penzija na osnovu dostavljene Potvrde o životu.

  Tokom trajanja vanrednog stanja, a najkasnije do 31. maja 2020. (ovaj datum se može vremenom menjati), CSSA će prihvatiti Potvrdu o životu čak i bez zvanične overe sa svojeručnim potpisom penzionera. Obrazac potvrde o životu dostupan je na češkom jeziku na internet strani CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  jednostavno ispuniti obrazac, potpisati ga i upisati datum, a zatim ga poslati CSSA, uz navođenje razloga zbog kojih potpis nije zvanično overen, na primer vanredno stanje u odgovarajućoj zemlji.

  Izveštaj o životu može da se pošalje poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodni poštanski saobraćaj, korisnici mogu skenirati i/ili fotografirsati tako popunjene i potpisane Potvrde o životu i poslati ih CSSA putem elektronske pošte na adresu posta@cssz.cz.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što CSSA primi Potvrdu o životu.

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći i na sledećem linku: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. april 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija,
  - Danska,
  - Crna Gora,
  - Mađarska,
  - Severna Makedonija,
  - Luksemburg,
  - Francuska

  Švajcarska i Slovačka obaveštavaju korisnike penzija da je potrebno da sami potvrde činjenicu života, dostavljanjem popunjenog uverenja putem elektronske pošte. Više o tome možete da pročitate na našoj strani Vesti.

  Francuska je, za sada, produžila rok za dostavljanje potvrda o životu za dva meseca.

  Takođe, prema obaveštenju Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja korisnici nemačke penzije kojima se penzija isplaćuje u Republici Srbiji, zbog nastale situacije nisu u obavezi da u 2020. godini dostave overenu Potvrdu u životu. Nemački nosioci penzijskog osiguranje će o tome, u narednom periodu, putem dopisa obavestiti svoje korisnike, što će putem veb stranice da uradi i Nemačka pošta, koja je zadužena za isplatu penzija. Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije.

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 21. april 2020. godine

  Od strane Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dobijeno je obaveštenje da se korisnicima penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, neće vršiti obustava isplate penzija za vreme vanrednih okolnosti izazvanih širenjem pandemije virusa Covid-19, u slučajevima neblagovremenog dostavljanja uverenja o životu.
 • 21. april 2020. godine

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavestio je da je za sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji su zaključno sa 17. martom 2020. godine dostavili uverenje o životu, izvršena isplata penzija za januar, februar i mart 2020. godine. Za korisnike koji budu dostavili uverenje o životu, a koji to nisu uradili u prethodnom periodu, fond će uspostaviti isplatu penzija odmah po prijemu uverenja.
 • 21. april 2020. godine

  Sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu. Isplata će biti uspostavljena nakon što se u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije razmene potrebni podaci i izvrše odgovarajuće provere u bazama podataka o činjenici života korisnika.
 • 6. april 2020. godine

  Mađarska državna blagajna – Sektor za penzijsko osiguranje je dostavio informaciju, kojom obaveštava svoje korisnike penzija sa prebivalištem u inostranstvu (Republika Srbija), da zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće obustaviti isplatu penzije zbog nedostavljanja povrde o životu. Redovna isplata penzija će se nastaviti i trajaće najduže još dva meseca po prestanku vanrednog stanja uvedenog u Mađarskoj.

  Nakon prestanka vanrednog stanja u Mađarskoj, Direkcija za isplatu penzija Mađarske državne blagajne, će korisnicima penzija ponovo, na adrese, poslati novo uverenje o životu, koje je potrebno popuniti, overiti i u naznačenom roku vratiti u Mađarsku, radi nastavka kontinuirane isplate penzija.
 • 6. april 2020. godine

  Prema informaciji koja je danas dobijena od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, nosilac penzijskog osiguranja Severne Makedonije neće vršiti obustavu isplate penzija svojim korisnicima koji nisu blagovremeno dostavili overenu Potvrdu o životu.

  Napomenuto je da je u slučaju smrti korisnika prava, neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije, odnosno Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije.
 • 3. april 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima koji penziju primaju iz Nemačke.

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) obaveštava korisnike nemačkih penzija o pojednostavljenom postupku za dostavljanje Uverenja o životu, odnosno da zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid-19 nisu u obavezi da vrše overu Uverenja o životu u 2020. godini.

  Osobe koje penziju primaju iz Nemačke, a žive u inostranstvu (Republici Srbiji), od svojih penzijskih fondova koji im isplaćuju penziju, u narednom periodu dobiće dopis, i Uverenje o životu , sa obaveštenjem da nije potrebna njegova overa od strane organa u zemlji prebivališta (Republici Srbiji). Isto obaveštenje se nalazi na internet strani Nemačke Pošte (Deutsche Post AG / Renten Service) i Nemačkih penzijskih osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Ukoliko je lice korisnik penzije iz inostranstva, a živi u Nemačkoj, na njegov zahtev, nemački penzijski nosioci će izdavati Uverenje o životu, iz napomenu: „Potvrda se izdaje na osnovu tekuće isplate od strane Deutsche Rentenversicherung ”.

  Pored navedenog, Nemačka pošta, kao isplatilac penzija, obaveštava da može doći do dužeg kašnjenja dostave čekova, licima koja svoje prinadležnosti primaju putem poštanskih čekova . Iz tog razloga podsećaju na mogućnost da se umesto čekova pređe na direktna plaćanja preko banaka. Više inforamcija o tome možete potražiti na sledećoj internet stranici Nemačke pošte /Penzijski servis:

  Uputstvo na nemačkom jeziku

  Uputstvo na engleskom jeziku

 • 3. april 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penziju primaju iz Francuske da je produžen rok za dostavljanje overene Potvrde o životu, za dodatna dva meseca.

  Lica koja su od isplatioca penzije iz Francuske dobili, na kućnu adresu, Potvrdu o životu koju je potrebno popuniti, overiti i vratiti francuskom nosiocu osiguranja, do sada su imali rok od 2 meseca da to urade.Ovaj rok je produžen za još dva meseca, a računa se od dana prijema Potvrde o životu.

  U navedenom periodu neće biti obustave isplate penzija iz Francuske.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penzije primaju iz Slovačke da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Slovačke Republike, možete sami da pošaljete traženo Uverenje, bez overe.

  To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša. Slovačka Republika će prihvatiti i Uverenja o životu koja su svojeručno napisana.

  Uverenje o životu možete poslati na sledeću adresu u Slovačkoj: podatelna@socpoist.sk

  Dodatne informacije možete potražiti na internet adresi organa za vezu Slovačke (Sociálna poistovna), koje će uskoro biti dostupne na engleskom i nemačkom jeziku:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na napred navedeni način.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji svoje starosne, porodične i invalidske penzije primaju iz Švajcarske da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Švajcarske Konfederacije, možete sami da pošaljete traženo uverenje, bez overe. To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša.

  Navedeni dokumenti se mogu poslati na nekoliko načina:

  elektronskom poštom:AVS-46@zas.admin.ch

  faksom: +41 58 461 97 05

  Dodatne informacije i eventualne konsultacije možete potražiti na sledećoj internet adresi: www.zas.admin.ch ili putem telefona +41 58 461 91 11.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na neki od napred navedenih načina.
 • 27. mart 2020. godine

  Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima penzije iz Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, imajući u vidu otežano odvijanje poštanskog prometa zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je pozvao navedene korisnike da podatke o visini isplaćene inostrane penzije u januaru 2020. godine (iz Republike Srbije ili iz neke druge države) dostave putem interneta, a u skladu sa uputstvom koje im je dostavljeno putem pošte, uz obrazac „Izveštaj o visini inostrane penzije“. Istovremeno slovenački Zavod je naveo da je dostava podataka putem interneta besplatna, sigurna i jednostavna i treba da omogući blagovremenu i nesmetanu isplatu godišnjeg dodatka.

  Korisnici koji na ovaj način dostave tražene podatke do 30. aprila 2020. godine isplatu mogu da očekuju do 30. septembra 2020. godine, a korisnici koji podatak dostave do 30. septembra 2020. godine isplatu godišnjeg dodatka mogu da očekuju do kraja 2020. godine. U slučaju da korisnici do 30. septembra 2020. godine Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije ne pošalju podatak o visini inostrane penzije, godišnji dodatak će biti isplaćen u najnižem iznosu, odnosno u visini pripadajućeg srazmernog dela.
 • 25. mart 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 25. februar 2020. godine

  U Bakuu je, u periodu od 18. do 20. februara 2020. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Azerbejdžan, gospodin Mustafa Abasbajli, savetnik ministra rada i socijalne zaštite stanovništva.

  Na sastanku su dve delegacije razmenile informacije o pravnim propisima u oblasti socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Nakon toga izvršena je detaljna analiza nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova. Dogovoreno je da se druga runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u drugoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma.
 • 31. januar 2020. godine

  Na poziv Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 30. i 31. januara 2020. godine, u saradnji sa Kancelarijom atašea za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, organizovana poseta gospodina Hans Aubauera, direktora Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti Republike Austrije - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), nadležnim institucijama za oblast socijalnog osiguranja u Republici Srbiji. Na sastancima su razmenjene informacije u vezi sa organizacijom institucija socijalnog osiguranja i njihovim nadležnostima i predstavljeni su zakonski sistemi socijalnog osiguranja i reformski procesi koji se odvijaju u Srbiji i Austriji. Sastanci su održani sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
  Dogovoreno je da se intenzivira saradnja institucija dve države u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti
 • 10. januar 2020. godine

  1. marta 2020. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2018 i u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine.
  Sporazum obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućava ostvarivanje prava iz ove oblasti u državama ugovornicama. Nadležan za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma, u Republici Srbiji je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Republici Grčkoj to Zajednički zavod socijalnog osiguranja (EFKA): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (telefon +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. januar 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine

  Obaveštavamo korisnike penzije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidskog osiguranja, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12. novembra 2019. godine, utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  Navedena presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je objavljena u „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, 11. decembra 2019. godine, pa se prema tome odredba člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primenjivati počev od 11. decembra 2019. godine.

  Imajući u vidu navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je, u skladu sa članom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju radi uspostavljanja isplate penzije, treba da podnesu zahtev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.

  Ovo obaveštenje se ne odnosi na korisnike porodične penzije i korisnike penzije po Zakonu o privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Informaciju o ovom obaveštenju možete pogledati i na veb stranici Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (www.fzmiopio.ba).
 • 2019. godina

 • 17. decembar 2019. godine

  U periodu od 10. do 12. decembra, u Beogradu, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Austrije, u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Republike Austrije Peter Wieninger, rukovodilac Odeljenja za internacionalna pitanja, u Glavnom savezu austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.
  Dve strane su razmenile informacije o promenama koje su nastupile u zakonodavstvima dveju država, kao i liste osoba za kontakt. Austrijska strana je obavestila o organizacionim promenama kod nosilaca socijalnog osiguranja i organa za vezu u Republici Austriji, koje će nastupiti od 1. januara 2020. godine.
  Na razgovorima su dogovoreni dalji koraci u postupku zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja, i razmatrana inicijativa srpske strane za prelazak na obračun stvarnih troškova zdravstvene zaštite za sve katerogije osiguranika.
 • 5. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 16. decembra 2019. godine u Užicu i 17. decembra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Užicu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Užice

  Plakat, Beograd
 • 4. decembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, održaće se 12. decembra 2019. godine u Nišu i 13. decembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore , u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Stručna pomoć je besplatna.
  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Nišu i Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Niš

  Plakat, Beograd
 • 19.-21. novembar 2019. godine

  U Moskvi su, u periodu od 19. do 21. novembra 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije, u vezi sa pitanjima koja su se pojavila u sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, od njegovog stupanja na snagu 1. marta 2019. godine.

  Na razgovorima razmatrana su određena pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koja se odnose na ostvarivanje prava na penziju u obe države ugovornice i postupanje nadležnih nosilaca u određenim spornim situacijama. S tim u vezi postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu jednakom postupanju nosilaca obe države, uspostavljanju jedinstvene prakse i da olakšaju ostvarivanje prava osiguranicima i korisnicima prava. Zajednički je konstatovana potreba uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca i dogovoreni dalji koraci u cilju zaključivanja ovog dogovora.

  Nakon analize prethodnog perioda primene Sporazuma, utvrđena je i potreba izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca u cilju efikasnije primene Sporazuma.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Ruske Federacije potpredsednik Uprave Penzijskog fonda Ruske Federacije, gospodin Sergej Čirkov.
 • 7. novembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. i 6. novembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. novembar 2019. godine

  U Tunisu je, u periodu od 28. do 31. oktobra 2019. godine, održana druga runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Tunis u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Dve delegacije su izvršile detaljnu analizu nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova.

  Dogovoreno je da se treća runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u prvoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma i razmatranja odredaba Nacrta administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma.
 • 28. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 5. novembra 2019. godine, u Senti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Senti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat Senta
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Berlinu je, 17. oktobra 2019. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2018. i 2019. godini, i određeni termini i mesta održavanja dana savetovanja u 2020. i 2021. godini. Takođe je dogovoreno da se uvede novi vid saradnje između dve države - razmena stručnjaka, i u tom smislu dogovoreno je njihovo održavanje 2020. godine u Landshutu i 2021. godine u Beogradu.

  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 23. oktobar 2019. godine

  U Briselu (Kraljevina Belgija) je u periodu od 14. do 18. oktobra 2019. godine održan Svetski kongres za socijalno osiguranje i 33. zasedanje Generalne skupštine Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje (International Social Security Association – ISSA), na kome je učestvovalo preko 1200 učesnika iz 330 različitih organizacija, iz 140 zemalja sveta.

  U okviru petodnevnog rada održan je veliki broj sesija, panela i prezentacija, na kojima su predstavljeni pogledi država i institucija socijalnog osiguranja o mogućim pravcima rešavanje novih izazova u vezi sa digitalnom ekonomijom i novim oblicima rada, uslovljenih sve bržim tehnološkim, ekonomskim i demografskim promenama u svetu, starenjem stanovništva i drugim izazovima sa kojima se suočavaju sistemi socijalne zaštite država u svetu. Na kongresu su bili predstavljene organizacije i institucije sa svih kontitenata.

  U okviru kongresa dodeljene su povelje i plakete pojedincima i institucijama za doprinos koji su dali na unapređenju socijalne zaštite i promovisanju ideja ove najveće svetske organizacije u oblasti socijalnog osiguranja.

  Belgija, kao zemlja domaćin ovog velikog skupa, predstavila je svoj sistem socijalnog osiguranja i rešenja koje primenjuju njene institucije socijalnog osiguranja.

  Na kongresu su učestvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, kao pridruženog člana Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje i tom prilikom su ostvareni brojni međunarodni kontakti. Između ostalih, održan je sastanak direktora Zavoda gospodina Zorana Panovića sa Generalnim sekretarom Međunarodnog udruženja za socijalno osiguranje gospodinom Marcelo Abi-Ramia Caetano, na kome je razgovarano o mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje i organizovanja zajedničkih aktovnosti u narednom periodu.
 • 10. oktobar 2019. godine

  U Ljubljani su, 8. i 9. oktobra 2019. godine, u Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju, preračunom i isplatom penzija i elektronskom razmenom podataka. Razmenjene su i informacije o izmenama zakonodavstva u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 4. oktobar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održaće se 15. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu i 16. oktobra 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd

  Plakat, Novi Sad
 • 1. – 4. oktobar 2019.

  U Beogradu su, od 1. do 4. oktobra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca, za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti po njihovom stupanju na snagu.
 • 23. – 27. septembar 2019. godine

  U Varšavi, Republika Poljska, od 23. do 27. septembra 2019. godine održani su pregovori nadležnih ministarsta dve države, na kojima je razmatran nacrt novog sporazuma o socijalnom osiguranju, koji bi zamenio postojeću Konvenciju o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske iz 1958. godine. Na pregovorima je usaglašen određen broj članova novog sporazuma i dogovoreno je da se sledeća runda pregovora održi u Beogradu tokom 2020. godine.
 • 20. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 1. oktobra 2019. godine, u Lincu i 2. oktobra 2019. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Lincu, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Linc

  Plakat, Beč
 • 12. septembar 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 24. septembra 2019. godine, u Kraljevu i 25. i 26. septembra 2019. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat, Beograd
 • 10. i 11. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 10. i 11. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Turske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Tom prilikom, imajući u vidu da se od početka primene sporazuma, kraja 2013. godine, nisu održavali razgovori organa za vezu, sagledavana su iskustva stečena u tom periodu i razmatrana su pitanja koja su se pojavila, a koja otežavaju njegovu efikasnu primenu. Razmenjene su informacije o zakonodavstvima dveju država, kao i ažurirane liste sa kontakt osobama za primenu Sporazuma i adresama organizacionih jedinica nadležnih nosilaca.

  Razgovarano je o postupku nakande troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Protokola o naknadi troškva zdravstvene zaštite.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je direktor Zavoda za socijalno osiguranje, gospodin Zoran Panović, a delegaciju Republike Turske direktor Direktorata za penzijsko osiguranje u Zavodu za socijalnu sigurnost, gospodin İsmail Yilmaz.
 • 10. septembar 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, održaće se 17. i 18. septembra 2019. godine, u Zenici. Tom prilikom, stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stručna pomoć je besplatna.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na savetodavne dane u Zenici mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Zenica
 • 6. septembar 2019. godine

  U periodu od 27. do 29. avgusta 2019. godine, obavljena je ekspertska poseta delegacije Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt – PVA) rehabilitacionim centrima i specijalnim bolnicama u Republici Srbiji. Cilj posete bio je upoznavanje sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara u postupku lečenja i medicinske rehabilitacije osiguranika i korisnika penzija. Poseta predstavlja nastavak aktivnosti nadležnih institucija Republike Srbije i Republike Austrije, koje se sprovode od 2017. godine, a imaju za cilj uspostavljanje institucionalne saradnje i omogućavanje lečenja, rehabilitacije i oporavka austrijskih osiguranika i korisnika penzija u rehabilitacionim centrima u Republici Srbiji. Posetom su bili obuhvaćeni rehabilitacioni centri - Institut za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Specijalna bolnica „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalna bolnica „Čigota“ Zlatibor i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 5. septembar 2019. godine

  U Beogradu su, 5. septembra 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović i direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije gospodin Marjan Sušelj potpisali su Dogovor o naknadi troškova zdravstvenih usluga i o sadržaju dvojezičnih obrazaca. Novi dogovor predviđa da će se, ubuduće, troškovi za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranika država ugovornica naknađivati u stvarnim iznosima, a ne plaćanjem mesečnih paušalnih iznosa. Ovakav način obračuna troškova će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

  Dve delegacije su razgovorale o nastavku rada na zaključivanju Protokola o elektronskoj razmeni podataka u oblaste zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Narodne Republike Kine. Delegaciju Narodne Republike Kine predvodio je gospodin Jia Huaibin, generalni direktor Uprave za socijalno osiguranje, dok je srpsku delegaciju, koja je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predvodio gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  Na sastanku su razmatrani postupci za primenu Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji treba da bude potpisan do kraja godine. Zajednički su dogovoreni trojezični obrasci koji će biti sastavni deo Administrativnog sporazuma, čime su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.

  Tokom rada, predstavnike Narodne Republike Kine pozdravio je gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo napredkom saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između dve tradicionalno prijateljske zemlje.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Ohridu, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, 20. i 21. juna 2019. godine, održan je 11. susret direktora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država nastalih na ppostoru bivše SFRJ. Navedenom skupu, kao gosti prisustvovali su i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i Instituta za socijalno osiguranje Republike Albanije. Učesnike je pozdravila ministarka rada i socijalnog osiguranja Severne Makedonije Mila Carovska.

  Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa sprovođenjem međusobno zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a odnose se na pitanja ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ponovnog obračuna penzija, elektronske razmene podataka i doneti su odgovarajući zaključci čijom realizacijom u narednom periodu treba da se obezbedi veća efikasnost u sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju u ovoj oblasti i brže ostvarivanje prava osiguranika i korisnika država ugovornica. Centralna tema ovog skupa je nosila naziv ''Perspektive kretanja broja penzionera u narednih deset godina'' u vezi koje je nakon iznetih prezentacija zaključeno da je migracija i demografija u državama sa područja bivše SFRJ ozbiljan i osnovni problem sa kojim se susrećemo i koje imaju ogroman uticaj na održivost penzijskih sistema i da se za navedene izazove mora pronalaziti adekvatan odgovor.

  Sledeći susreti će se održati 2020. godine u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • 12. i 13. jun 2019. godine

  U Bijeljini su, 12. i 13. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju i otežavaju primenu Sporazuma i postignuti su odgovarajući dogovori, koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje. Istovremeno su razmatrani i rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine održanih u periodu od 2015. do 2018. godine i dogovreno je da se dani savetovanja i u buduće održavaju dva puta godišnje, u organizaciji Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine.
 • 24. maj 2019. godine

  U Parizu su, u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u cilju stvaranja neophodnih uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, nakon njegovog stupanja na snagu, u smislu utvrđivanja adekvatnih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak). Francusku delegaciju predvodio je gospodin Philippe Sanson, direktor Centra za evropske i međunarodne veze u oblasti socijalnog osiguranja (CLEISS), a srpsku delegaciju gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru razgovora, 23. maja 2019. godine, održan je i poseban sastanak sa predstavnicima Nacionalnog fonda za starosno osiguranje (CNAV) - Direkcija za međunarodne odnose i Zavoda za penzijsko osiguranje i zdravlje na radu (CARSAT) nadležnim za lica sa prebivalištem u Srbiji, u cilju pojašnjenja načina postupanja u postupcima rešavanja zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.
 • 8. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 14. maja 2019. godine, u Budimpešti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Budimpešti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Budimpešta
 • 6. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, održaće se 14. maja 2019. godine u Leskovcu i 15. maja 2019. godine u Vranju. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Leskovcu, odnosno Vranju mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Leskovac

  Plakat, Vranje
 • 25. april 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 8. maja 2019. godine u Zagrebu i 9. maja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Hrvatskoj u maju mesecu, a u Srbiji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Zagrebu, odnosno Slavonskom Brodu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Zagreb

  Plakat, Slavonski Brod
 • 26. mart 2019. godine

  U Budimpešti su, 26. marta 2019. Godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja i međusobnoj komunikaciji u slučaju nastanka spornih situacija, kao i o postupku prijavljivanja članova porodice osiguranika sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Razmatrana su i pitanja u vezi sa međusobnom naknadom nastalih troškova zdravstvene zaštite.
 • 25. mart 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, održaće se 9. aprila 2019. godine u Kraljevu i 10. aprila 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu mesecu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat,Beograd
 • 8. mart 2019. godine

  U Beogradu je, u periodu od 4. do 7. marta 2019. godine, održana prva runda pregovora srpske i tuniske delegacije u cilju razmatranja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni određeni članovi Sporazuma i postignut dogovor da se druga runda pregovora na kojima će se razmatrati preostali članovi Sporazuma i Nacrt administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma održi u Tunisu, krajem 2019. godine.
 • 4. mart 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 19. i 20. marta 2019. godine, u Berlinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Berlinu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Berlin
 • 1. mart 2019. godine

  1. marta 2019. godine stupio je na snagu Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 19. decembra 2017. godine, u Moskvi (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 9/2018), čije se odredbe odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade troškova sahrane. Istovremeno sa Sporazumom, na snagu su stupili i Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, kao i Protokol organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma.
 • 22. februar 2019. godine

  U Beogradu je, 22. februara 2019. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, u čijem sastavu je od 1. novembra 2017. godine i Nacionalni zavod za penzijsko osiguranje Mađarske (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság). Na sastanku je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih u 2018. godini. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2019. i 2020. godini, kao i za isti period, termini ekspertske razmene stručnjaka između nosilaca penzijskog osiguranja dve države.
 • 18. januar 2019. godine

  Dana 17. januara 2019. godine, u Beogradu, potpisan je Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Penzijskog fonda Ruske Federacije, Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalne državne budžetske ustanove za medicinsko - socijalnu ekspertizu "Federalni biro medicinsko - socijalne ekspertize" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine i Administrativnog sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Zaključivanjem navedenih sporazuma i utvrđivanjem dvojezičnih obrazaca za njihovu primenu stvoreni su uslovi za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 •  

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE