VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  Pravo na naknadu za telesno oštećenje
A A A     Štampaj


PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA TELESNO OŠTEĆENJE

Telesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba.

Osiguranik stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ukoliko je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću i koje iznosi najmanje 30%.

Telesna oštećenja su razvrstana prema težini i mogu se utvrditi u procentu od najviše 100%, a najmanje 30%.

Telesna oštećenja su utvrđena Pravilnikom o utvrđivanju telesnih oštećenja, koji možete pronaći na sledećem linku: http://www.zso.gov.rs/cirilica/domaci-propisi-pio.htm

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja, od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Novčana naknada za telesno oštećenje isplaćuje se od dana nastanka telesnog oštećenja, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je telesno oštećenje postojalo ranije.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ostvaruje se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zahtev, odnosno obrazac u vezi sa ostvarivanjem prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći na sledećem linku:
Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

 

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE