VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 15. april 2024. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA PORTUGALIJOM

  U Lisabonu su, u periodu od 9. do 11. aprila 2024. godine, održani pregovori nadležnih ministarstava, organa za vezu i nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Portugalije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Portugalije Antonio Santos Luiz, direktor Generalnog direktorata za socijalnu sigurnost. To je bio treći sastanak dve delegacije na kome je u potpunosti usaglašen tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti. Izvršeno je i parafiranje teksta Sporazuma, koji sadrži odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbe o osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

  Dogovoreno je da se u prvoj polovini 2025. godine održi još jedna runda pregovora, na kojoj će se razmatrati i usaglasiti odredbe Administrativnog dogovora za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti.
 • 12. april 2024. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 23. aprila 2024. godine, u Požarevcu i 24. aprila 2024. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Požarevcu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Požarevac
 • 19. mart 2024. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA ALBANIJOM

  U Tirani su, u periodu od 12. do 14. marta 2024. godine, održani pregovori nadležnih ministarstava, organa za vezu i nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Albanije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Albanije Olta Manjani, zamenik ministra ekonomije, kulture i inovacija. To je bio drugi sastanak dve delegacije na kome je u potpunosti usaglašen tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti. Izvršeno je i parafiranje teksta Sporazuma, koji sadrži odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbe o osiguranju za slučaj povrede na radu i profesinalne bolesti.

  Dogovoreno je da se u drugoj polovini 2024. godine održi još jedna runda pregovora, na kojoj će se razmatrati i usaglasiti odredbe Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti.
 • 26. februar 2024. godine

  STUPANjE NA SNAGU DELA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU U REPUBLICI HRVATSKOJ

  1. januara 2024. godine, stupio je na snagu deo Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/23), kojim se uvode značajne novine za lica koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na teritoriji Republike Hrvatske.

  Izmene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj, predviđaju povećanje minimalnog i maksimalnog iznosa učešća u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge, koji pada na teret osiguranika (osim ukoliko ne pripadaju kategoriji osiguranika koji su osigurani dopunskim zdravstvenim osiguranjem).

  Za sve dodatne informacije o novom načinu obračunavanja iznosa učešća u troškovima zdravstvene zaštite, kao i o tome na koje zdravstvene usluge se odnosi, molimo vas da posetite rubriku Novosti na internet prezentaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

  https://hzzo.hr/novosti/dzo/novi-iznosi-sudjelovanja-u-troskovima-zdravstvene-zastite
 • 23. februar 2024. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija, počev od 1. januara 2024. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju u visini od 9,2%.
 • 26. januar 2024. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  1. februara 2024. godine, stupiće na snagu Sporazum između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 20. januara 2023. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 3/23.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućeno je licima koja su radila u Republici Srbiji i Australiji da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države. Sporazumom je garantovana isplata davanja korisnicima na teritoriji strane ugovornice u kojoj žive.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu će stupiti i Administrativni dogovor za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE