VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz zdravstvenog osiguranja   Naknada putnih troškova
A A A     Štampaj


PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA

Osiguranim licima se obezbeđuje i naknada troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, a naknada ovih troškova pripada i pratiocu osiguranog lica u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi van područja filijale kod koje je lice osigurano, pod uslovom da je ta zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja.

Zakon predviđa da naknada troškova prevoza pripada osiguranim licima kada su od strane zdravstvene ustanove ili nadležne lekarske komisiјe upućeni ili pozvani radi korišćenja zdravstvene zaštite ili ocene privremene sprečenosti za rad na područje druge filijale.

Izuzetno, osiguranom licu upućenom na hemodijalizu, detetu do navršenih 18 godina života i starijem licu koje je teško duševno ili telesno ometeno u razvoju, upućenom na svakodnevno lečenje i rehabilitaciju u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi van mesta prebivališta, odnosno u drugo mesto na području filijale kod koje je lice osigurano, pripada naknada troškova prevoza na osnovu mišljenja lekarske komisije.

U svim slučajevima osigurana lica imaju pravo na naknadu troškova prema najkraćoj relaciji u visini cene koštanja karte autobusa ili drugog razreda voza, ili izuzetno prema ceni drugih sredstava javnog saobraćaja, ako je takav prevoz neophodan.

Sanitetski prevoz osigurano lice može koristiti na osnovu ocene lekarske komisije, a ukoliko mu se isti ne može obezbediti pripada mu naknada stvarnih troškova prevoza, najviše do iznosa 10% od cene jednog litra benzina za svaki pređeni kilometar.

Naknada troškova prevoza pripada i pratiocu osiguranog lica, pod istim uslovima kao i osiguranom licu, ukoliko nadležna lekarska komisija konstatuje potrebu prisustva pratioca.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE