VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana
A A A     Štampaj


Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za socijalno osiguranje


 Dobro došli na našu internrt prezentaciju

Prezentacija je postavljena sa ciljem da se, na prigodan način, svim zainteresovanim pojedincima i institucijama u Republici Srbiji i u svetu učine dostupnim osnovni podaci u vezi sa našom nadležnošću i poslovima koje obavljamo. Želeli smo da građanima, organizacijama i organima, kao i stručnoj javnosti stavimo na raspolaganje sve materijale u vezi sa sprovođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (sigurnosti) kojima, kao organ za vezu, raspolažemo.

Pored toga, u sadržaj smo uvrstili tekstove nacionalnih propisa, odnosno zakona i podzakonskih akata u oblasti socijalnog osiguranja (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) i prikaz osnovnih prava iz ovog osiguranja, po oblastima.

Ovde možete pronaći i tekstove svih međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, koji su na snazi u Republici Srbiji, kao i dogovora i protokola za njihovo sprovođenje, popis utvrđenih dvojezičnih obrazaca za primenu sporazuma, naše publikacije, aktuelnosti, korisne linkove

Želimo da Vam pretraživanje bude prijatno i korisno.

Molimo da nam vaša mišljenja, primedbe i predloge pošaljete na e-mail adresu info@zso.gov.rs


* * *

Zavod za socijalno osiguranje, kao organ za vezu Republike Srbije nadležan je za sprovođenje međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju/sigurnosti, u cilju efikasnije primene sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava (npr prava na penziju, prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite, prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, i drugo). Zavod neposredno sarađuje i održava razgovore sa nosiocima socijalnog osiguranja i institucijama država sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju. Takođe, Zavod koordinira rad srpskih nosilaca socijalnog osiguranja u primeni međunarodnih sporazuma (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Nacionalna služba za zapošlјavanje). Zavod nije nadležan za vođenje postupaka kojima se rešava o zahtevima za ostvarivanje nekog od prava, već to rade navedeni nosioci osiguranja.

Radno vreme Zavoda za socijalno osiguranje je svakog radnog dana od 07:30 do 15:30.

Internet adrese nadležnih nosilaca socijalnog osiguranja u Republici Srbiji:

- Republički fond za zdravstveno osiguranje ( www.rfzo.rs )

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika ( www.fsovo.mod.gov.rs )

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ( www.pio.rs )

- Nacionalna služba za zapošlјavanje ( www.nsz.gov.rs )

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE